Naar inhoud

CMS-onderzoek 2004

Uit het jaarlijkse onderzoek van ITcommercie naar het gebruik van Content Management Systemen (CMS) blijkt dat Nederlandse websites nog weinig diepgang bieden. Het beheer ligt nog vooral in handen van techneuten, maar marketingafdelingen nemen wel steeds meer het heft in handen.

Verbreding toepassing websites

Het voornaamste doel waarvoor bedrijven een website inzetten is op alle gebieden, met uitzondering van e-commerce en het ontsluiten van gegevens uit de backoffice, licht toegenomen ten opzichte van 2003. De toepassing van websites lijkt dus wat te verbreden, maar ze zijn nog weinig geïntegreerd met andere bedrijfssystemen zoals een bestelsysteem. In de retail & fmcg zijn marketingdoelen en e-commerce opvallende uitschieters. Ook in de industrie & groothandel scoort e-commerce opvallend naast het onderhouden van het partnerkanaal. Onder de optie anders werden veelal doelen genoemd die ook onder marketing zijn te scharen, maar ook een klantenpanel en online productconfiguratie werden genoemd.

Voornaamste doelen inzetten CMS

 

 

Weinig diepgang in websites

Het aantal bedrijven dat totaal online niets te bieden heeft voor hun klanten is licht afgenomen in vergelijking met vorig jaar, het percentage daalde van 35 naar 33. Een typisch bedrijf (54 procent) heef één algemene website, die tussen de tien en vijftig pagina's telt. Daarmee trekt 43 procent tussen de nul en duizend bezoekers per maand. Veertig procent van de bedrijven heeft overigens geen idee hoeveel bezoek de site trekt, binnen de financiële- en zakelijke dienstverleners is dat zelfs bijna de helft. Drie op de tien bedrijven heeft een website van maximaal tien pagina's, wat op nog weinig diepgang duidt in het online aanbod en een ondergeschikte rol van internet in de communicatie met de klant.

Aantal websites

 

 

Online informatie steeds actueler

Een duidelijke indicatie dat het Nederlandse bedrijven de rol van internet wel steeds serieuzer neemt is de frequentie waarin de online informatie wordt aangepast. Steeds meer bedrijven updaten dagelijks, of in ieder geval wekelijks de online aangeboden informatie. Een voordeel daarbij is dat steeds minder vaak hoeft te worden aangeklopt bij een extern bureau. Bij retail en fmcg past het overgrote deel (65 procent) wekelijks de online informatie aan, binnen de financiële dienstverlening zit de grootste groep in de categorieën dagelijks tot maandelijks. Verder geldt: hoe groter het bedrijf, hoe vaker de online informatie wordt aangepast.

Hoe vaak wordt informatie aangepast

 

 

Aanpassen online informatie blijft techneutenwerk

Met de toenemende hoofdrol die marketing speelt in de online websites is ook het percentage marketeers dat zelf de online informatie kan aanpassen gegroeid. Maar met de vooral marketinggerichte doelstellingen blijft het opmerkelijk dat maar 19 procent (vorig jaar 9 procent) van de marketingmedewerkers in staat is zelf wijzigingen door te voeren in de online informatie. Net als bij het toegepaste hulpmiddel voor het aanpassen van de online informatie is ook het aandeel eigen programmeurs en IT-medewerkers gestegen ten opzichte van de externe specialist. Het aanpassen van de website blijft evenals vorig jaar vooral een techneutenkwestie, hoewel marketing en communicatie bij bedrijven vanaf honderd medewerkers (bijna veertig procent) steeds meer zelf het heft in handen krijgen.

 

Wie kan wijzigingen aanbrengen in de online aangeboden informatie?

Aanpassen online wijzigingen 

Uitbesteden contentbeheer op zijn retour

Voor het aanpassen van de online informatie - niet alleen het publiceren van een nieuwe tekst maar bijvoorbeeld voor het aanpassen van een plaatje of het corrigeren van een tikfout - is nog steeds meer dan een derde van de bedrijven afhankelijk van een externe partij. Deze (in uurprijs) dure variant is wel aan het afnemen, en lijkt te worden ingeruild voor het handmatig programmeren door eigen specialisten. Een standaardpakket voor contentmanagement lijkt nog niet echt te zijn doorgedrongen bij bedrijven. Het aandeel daalde zelfs licht, wat te maken kan hebben met de lichte groei in het aantal (startende) bedrijven met een website. Vooral in de retail & fmcg haalt een standaard CMS nauwelijks de één procent. Een compleet maatwerkpakket laten bouwen was al niet bijzonder populair, maar is nog verder gedaald.

Toegepast hulpmiddel

 

IT'ers aan de macht

De verantwoording voor websites ligt grotendeels bij de IT- en marketingafdelingen. Opvallend daarbij is dat het aantal bedrijven dat de IT-afdeling als hoofdverantwoordelijke aanwijst is gegroeid van 22 procent in 2003 naar 37 procent nu. Binnen retail en fmcg worden de directie (32 procent) en externe specialisten (13 procent) opvallend vaak genoemd, maar opvallend is ook de vier procent die een aparte afdeling voor contentmanagement hebben ingericht. Bij financiële- en zakelijke dienstverleners is het percentage dat sales of marketing noemt (bijna 38 procent) vergelijkbaar met het aandeel dat IT als hoofdverantwoordelijke voor het onderhoud van de website (39 procent). Bij bedrijven met meer dan honderd werknemers ligt de verantwoordelijkheid voor het grootste gedeelte bij marketing (zo'n 45 procent). De groep met meer dan vijfhonderd medewerkers heeft daarbij weer opvallend weinig bij IT neergelegd (27 procent), terwijl daar toch veelal een grotere (eigen) IT-afdeling voorhanden is.

Hoofdverantwoordelijke afdeling

 

Automatiseren contentbeheer blijft achter

Hoewel de ondervraagde functionaliteit vaak belangrijk tot zeer belangrijk worden geacht, heeft meer dan een kwart van de bedrijven met een website geen enkele hiervan geautomatiseerd. Scheiden van opmaak en content lukt nog de helft van de bedrijven. Een vergelijkbare groep heeft beschikking over de broncode van de geautomatiseerde oplossing. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk de bedrijven waar IT de hoofdrol speelt in websitebeheer. Personalisatie, beheren van dynamische content, multichannel publishing en het automatisch genereren van samenvattingen en trefwoorden scoren laag. De industrie en groothandelsbedrijven hebben de laagste graad van automatisering, statistische analyse opvallend genoeg uitgezonderd. Retail- en fmcg-bedrijven zijn het verst met het publiceren over meerdere kanalen, maar de financiële- en zakelijke dienstverlening loopt toch duidelijk op kop in de automatische ondersteuning van verschillende aspecten van websitebeheer.

Geautomatiseerd informatiesysteem voor..

 

 

Weinig aandacht voor multichannel publiceren

Twee basiselementen die bijna ieder standaard CMS onder de knie heeft, de scheiding van opmaak en content en het voorkomen van bijvoorbeeld ‘gebroken' links, krijgen van het Nederlandse bedrijfsleven ook de hoogste rapportcijfers qua belangrijkheid. Ook inzicht in het gebruik van de online content (webstatistieken) wordt door een groot gedeelte van de bedrijven belangrijk geacht, een functionaliteit die veel minder vaak wordt geboden door leveranciers van standaardsoftware (zie het afgelopen maartnummer van ITcommercie). Onderaan scoort het publiceren van content over meerdere kanalen, een indicatie dat de bedrijfssite nog vaak als aparte activiteit wordt gezien die niet is geïntegreerd met andere publicaties (papieren folders, direct marketing, mobiele apparatuur etc.). Binnen de financiële- en zakelijke dienstverlening leeft dit onderwerp het meest, maar nog steeds een kwart vindt multichannel totaal niet belangrijk.

 

In hoeverre vindt u de volgende functionaliteit belangrijk?

(Rapportcijfer 1 - 10)

scheiding van opmaak en content                         6,7

linkmanagement                                                      6,3

statistieken over contentgebruik                         6,2

broncode openbaar                                                 6,0

personalisatie site aan bezoeker                           5,8

managen dynamische content                                5,6

automatische samenvattingen & trefwoorden      5,4

multichannel publishing                                            5,0

 

Toename in intranetten

Hoewel de focus van het onderzoek is gericht op externe (klantgerichte) websites, is ook gekeken naar het inzetten van een website voor informatievoorziening aan de eigen medewerkers (een intranet). Van de bedrijven met één of meerdere websites online heeft 36 procent ook een intranet. Bij financiële en zakelijke dienstverleners is dat iets meer dan de helft. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bedrijven met een intranet toegenomen, toen had bijna dertig procent een (afgeschermde) website voor eigen medewerkers.

Bron: Customer Talk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie