Naar inhoud

Klantinformatie verder de organisatie in: de meerwaarde van het contactcenter

Het is fijn om te horen dat er goede reacties binnenkomen.
Veel bedrijven zijn niet op de hoogte van hun top tien klantcontactredenen. In de overdracht van de frontoffice naar de backoffice gaat vaak veel mis, omdat het management de voelsprietfunctie van het contactcenter onderschat. Pas als het hele bedrijf in dienst staat van de klant krijgt klantcontact echte meerwaarde.

"Het contactcenter signaleert en weet waarom klanten contact opnemen en hoe zij over het bedrijf denken," zegt Kim de Boer, territory manager van Interactive Intelligence. "Helaas wordt met al die informatie vaak weinig gedaan. Het is belangrijk dat alle disciplines in het bedrijf samen bespreken waarom klanten contact opnemen, daarbij bijvoorbeeld een top tien van contactredenen opstellen en vervolgens daarop actie ondernemen. Je moet weten welk proces binnen de organisatie voor problemen zorgt en dat oplossen. Desondanks werken bedrijven nog vaak met turflijstjes."

Routeren

Customer relationship management (CRM) wordt vaak gebruikt om primaire klantgegevens vast te leggen die dan worden aangevuld met contactredenen die binnenkomen via allerlei kanalen. Met de toevoeging van meer intelligentie in de vorm van routeringstechnologie ontstaat een situatie, waarin klachten, opmerkingen en vragen van klanten geautomatiseerd op de juiste plekken in de organisatie terechtkomen. Medewerkers in de backoffice kunnen deze dan correct afhandelen. De kloof tussen front- en backoffice verdwijnt en het contactcenter krijgt een grote meerwaarde in de organisatie.

De Boer: "E-mail doorsturen naar de juiste afdeling, brieven scannen en ook naar de juiste plek doorsluizen, telefoontjes naar de juiste medewerkers doorschakelen. Het zijn vaak simpele processen die je geautomatiseerd ondersteunt. Op dezelfde manier als je dat met telefoontjes doet, waardoor alle benodigde gegevens op de juiste plekken tijdig voorhanden zijn en je overzicht houdt. De problemen blijven niet langer in het contactcenter liggen, maar gaan van daaruit de organisatie in om opgelost te worden."

In het gesprek van de agent met de klant kunnen geautomatiseerde scripts op het scherm helpen bij het volledig maken van het dossier. De ‘need to know' komt zo vanzelf aan bod. Om de gesprekken goed te laten verlopen kunnen coaches meeluisteren en suggesties geven om de kwaliteit van de interactie te verhogen.

De Boer: "Eén van de laatste ontwikkelingen is de chat in het contactcenter. Hoe jonger de doelgroep hoe meer chat als medium wordt gebruikt. We zien wel dat het in chat meer gaat om vragen. Klagen doen mensen liever per telefoon. Maar chat is de ideale live ondersteuning."

Een andere trend is de spraakanalyse, waarbij software real time het gesprek analyseert. Zo kun je als bedrijf direct reageren op bepaalde woorden of op de toon van het gesprek. En na het gesprek zorgt de ‘customer feedback' ervoor dat de klant kan aangeven of hij tevreden is over het gesprek en de dienstverlening. De kwaliteit van de interactie gaat omhoog en de backoffice krijgt tijdig de juiste informatie. Het gaat daarbij niet alleen om klachten en andere problemen. Ook positieve feedback van de klant moet de organisatie in, vindt De Boer. "Positieve feedback moet je delen met de rest van de organisatie, dat is goed voor de motivatie. Het is leuk te horen dat je het goed doet als backoffice. Het is fijn te horen dat er goede reacties binnenkomen. Door de routeringstechnologie staat het hele bedrijf in dienst van de klant. Iedereen in de organisatie wordt een beetje medewerker klantcontact."

Spraakanalyse

"Spraakanalyse helpt real time met het analyseren van het gesprek. Het is één van de vele mogelijkheden om erachter te komen waarom klanten contact opnemen," zegt directeur business development Bas Filippini van Tele'Train. "Het systeem detecteert bijvoorbeeld een plotselinge verhoging van het volume van de stem. Er is blijkbaar veel meer emotie en dan kan het gesprek direct ondersteuning krijgen. Of het gesprek wordt later nog een keer beluisterd om te horen waarom de klant die emotie had. Niet om het feitelijke gesprek, maar om erachter te komen welk proces in het bedrijf oorzaak is van de emotie."

Met spraakanalyse krijgt een organisatie een goed inzicht in wat er speelt bij klanten en het leidt snel tot een overzicht van de top tien contactredenen. Het is dan makkelijk te achterhalen of er sprake is van een incident of van een structureel probleem. De software herkent patronen in de gesprekken en herkent automatisch woorden als ‘prijs', ‘korting' of bijvoorbeeld namen van concurrenten.

Filippini: "Wie weet heeft de concurrent wel een prijsactie en bellen klanten voor een soortgelijke deal. Die informatie moet snel vanuit het contactcenter naar de backoffice. Als dan marketing daar snel op weet te reageren, kan het contactcenter een goed tegenbod gaan doen. Het contactcenter weet wat er aan de hand is, het is cruciaal dat de rest van de organisatie adequaat reageert op die informatie. Stel je voor dat het contactcenter zoiets 's morgens signaleert en 's middags is er een concurrerend aanbod, en is de website dienovereenkomstig aangepast. Wat een energie komt er dan vrij."

Agents zijn geen agent meer, maar een klantadviseur, vindt Filippini. Zij zijn stuk voor stuk een winkeltje aan de telefoon. Zij communiceren met de klant en geven informatie. Filippini: "Het is niet eenvoudig, want klantcontact moet altijd kloppen. Je weet van tevoren niet waarom de klant belt. En toch moet in dat gesprek van drie minuten alles kloppen. De gegevens moeten onmiddellijk voorhanden zijn, het e-mailcontact van de klant moet bekend zijn en de brief die er naar aanleiding van het telefoontje uitgaat moet eveneens kloppen. We hebben lange tijd alles vastgelegd van het contactcenter zelf, de duur van het gesprek en soms zelfs bijna elke toetsaanslag. Nu zijn we aanbeland in de wereld van customer experience management (CEM). Wat levert een klant op en hoe lang blijft hij loyaal? CRM en CEM gaan samen en zorgen voor het goed omgaan met de klant. Daar is wel een goede samenwerking tussen front- en backoffice voor nodig. Als het contactcenter kan terugvallen op een pro-actieve backoffice dan zal de organisatie scoren op alle gebied. Dan krijgt het contactcenter de meerwaarde die het verdient."

Klantcase: Lindorff, Zwolle

Lindorff Netherlands, het Nederlandse hoofdkantoor van de Europese incasso-organisatie Lindorff, is gevestigd in Zwolle en telt tweehonderd medewerkers. In het contactcenter werken direct veertig medewerkers en indirect honderd medewerkers die dagelijks communiceren met vele consumenten om tot een goede betalingsoplossing te komen.

Lindorff Netherlands heeft twee jaar geleden flink geïnvesteerd in de automatisering van het contactcenter. De oude telefooncentrale maakte plaats voor Customer Interaction Center van Interactive Intelligence.

"We hadden behoefte aan een goed georganiseerde en gestructureerde routering van telefoontjes, e-mails en brieven," zegt hoofd incasso René van der Werf die eveneens eindverantwoordelijk is voor het contactcenter. "Onze belangrijkste taak is het snel en correct te woord staan van consumenten die vorderingen hebben. Dat kan zijn van een betalingsachterstand bij een mobiel abonnement of een consumptief krediet dat zij niet meer kunnen betalen tot het niet willen betalen van afgenomen producten in webwinkels of van bijvoorbeeld de bank- of energiesector."

Het CIC heeft veel taken uit handen genomen. Zo handelt het systeem de outbound telefoontjes af. De medewerkers van het contactcenter verliezen geen tijd meer, omdat zij niet bellen naar een consument die niet thuis is of omdat zij een fax tegenkomen.

Van der Werf: "Maar ook als consumenten inbellen, komen zij via het contactcenter snel bij de juiste persoon binnen de organisatie terecht. CRM en CIC zijn gekoppeld en hebben het backoffice ontsloten voor het contactcenter. Als er een brief binnenkomt, of een e-mail, dan wordt deze via het CIC-platform aangeboden aan de juiste medewerker. Onze in- en uitgaande calls en de follow up daarvan zijn helemaal georganiseerd."

Chat

Lindorff Netherlands gaat dit jaar gebruik maken van customer feedback en gebruikt sinds ruim een jaar chat als medium. "We vragen na een telefoongesprek, geautomatiseerd via CIC, wat de consument vindt van onze dienstverlening en het gesprek. En als iemand ons een slecht rapportcijfer geeft, gaan we nabellen om te vragen waarom dat is. Mensen hebben vaak een betalingsprobleem en als we dat gezamenlijk kunnen oplossen zijn mensen opgelucht. Soms weten zij niet eens dat zij in termijnen kunnen betalen."

Chatten is relatief nieuw voor Lindorff dat als eerste incassobureau in Nederland gebruik maakt van dit medium. Voor de medewerkers van het contactcenter blijkt chatten een leuke afwisseling van het telefoneren te zijn.

Van der Werf: "Chat moet duidelijk zijn en mag geen msn-taal worden. Chatten is voor ons een telefoongesprek, alleen via een ander medium. We gaan er net zo serieus mee om en daarom zijn de chatgesprekken ook altijd één op één en niet met drie consumenten tegelijk."

In de toekomst wil Van der Werf gaan werken met Text to Speech, geïntegreerd in CIC. Text to Speech wordt nu nog ingezet via een aparte applicatie, wat niet optimaal is. Straks wordt de module in CIC gebruikt.

"Bij Text to Speech spreekt de belcomputer een boodschap uit. De consument krijgt daarbij de mogelijkheid op dat moment doorverbonden te worden met een medewerker. Al de gesprekken in het contactcenter leiden tot een vastlegging van de inhoud die in de backoffice leidt tot actie. We specificeren nu exact wat is afgesproken met de consument en dat deden we vroeger niet. Dat is het voordeel van een systeem als CIC: we weten wat er speelt, we kunnen er in de backoffice op reageren en we zien nu onmiddellijk de resultaten."

Bron: Customer Talk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie