Naar inhoud

Onderzoek: ceo noteert groei in agenda voor 2014

Voor mij ligt The CEO's Agenda, Rapportage Strategy Trends 2014 van Berenschot, samengesteld door Roel van Lanen en Wieke Ambrosius. Ze onderzochten en bundelden de strategische keuzes en verwachtingen voor 2014 van 341 verantwoordelijke respondenten uit een representatieve dwarsdoorsnede van de Nederlandse private sector. Met als eenduidige conclusie: we gaan weer groeien.

Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Maar liefst 40 procent van de Nederlandse bedrijven willen zich in 2014 juist met innovatie onderscheiden van de concurrentie. Maar door teruglopende marges is steeds minder geld beschikbaar voor innovatie. Een veelgebruikte manier om tegenwicht te bieden aan die negatieve ontwikkeling is samenwerking. Van de respondenten zegt 88 procent in 2014 samen te werken op het gebied van innovatie. Veel organisaties zoeken naar nieuwe vormen van financiering voor innovatie, in 2014 maar liefst 53 procent. Twee derde van hen doet dit niet via de bank. Kostenreductie staat daarom onverminderd hoog op de managementagenda van de ceo. Wel zijn er grote verschillen zichtbaar tussen sectoren. Waar de financiële sector en energiebedrijven zich met name richten op kostenbeheersing, kijken onder meer zakelijke dienstverleners en groothandelsbedrijven meer naar het verhogen van het rendement.

De positieve conclusie na de rondgang langs de top van het Nederlandse bedrijfsleven wordt direct in het rapport gepresenteerd. We gaan weer groeien! 42 procent van de Nederlandse bedrijven verwacht dat ten opzichte van 2013 een groei in omzet genoteerd zal worden. 49 procent verwacht juist een groei in winst. Die groei moet vooral worden gerealiseerd door het veroveren van nieuwe markten. Bedrijven willen langdurige klantrelaties bouwen, noteerden de onderzoekers. Toch besteden ze meer aandacht aan nieuwe klanten dan aan huidige klanten.

De groei in werkgelegenheid blijft naar verwachting enigszins achter: het aantal bedrijven dat verwacht banen toe te voegen is gelijk aan het aantal bedrijven dat personeelskrimp verwacht.

 ruud moors grafiek 2

Grafiek: Wat zijn voor u de belangrijkste manieren om de omzet te verhogen in 2014 

De verwachte groei gaat gerealiseerd worden door de relatie met de klant te intensiveren, een onderscheidend product op de markt te zetten of het bedrijfsproces te optimaliseren, volgens de bevindingen in het rapport. De auteurs signaleren dat een combinatie van deze strategieën mogelijk is, maar dat veelal de focus op één speerpunt ligt. De voorspelling dat deze groei met name in Nederland gerealiseerd zal worden en dat de klantenservice uit kostenoverwegingen straffeloos naar het buitenland verplaatst kan worden, vind ik opmerkelijk. 

 ruud moors grafiek 1

Grafiek: Welke uitdagingen houden u naar verwachting het meeste bezig in 2014

Open deuren

De strategieconsultants van Berenschot behandelen de verschillende aspecten van de keuzes thematisch en plaatsen de gekozen richtingen in het perspectief van hun adviespraktijk. En dat soms naar open deuren. Het belang van innovatie is alom bekend, maar de beleidsbepalers in Nederland blijken er niet graag middelen voor vrij te maken. De terugtredende rol van de bancaire sector is al langer een feit. Alternatieve financieringsvormen vragen meer dan degelijke jaarcijfers.

De succesvolle ondernemers bewijzen dat samenwerken meer inhoudt dan vrijblijvend netwerken. Diezelfde ondernemers maken duidelijk dat juist in goede tijden kostenbeheersing een issue is. In de directiekamer zijn de aanwezige managers het over één ding eens: ze zijn niet alwetend en hebben daarom de kennis, kunde en inzet van hun medewerkers nodig. Op de vraag of de klant centraal moet staan, komt een voor de hand liggend antwoord: ja. Samenwerking is het noodzakelijke sleutelwoord geworden.

Conclusie 

De bepaling en de implementatie van de strategische keuzes worden aan het einde van de rapportage besproken. Dit had wat mij betreft ook de beginvraag mogen zijn. Wederom mag het niet verrassend heten dat de succesvolle bedrijven het goede voorbeeld geven. Zij gaan de dialoog aan met medewerkers en klanten en creëren op deze manier een gezond draagvlak voor het gekozen pad. De samenstellers van het rapport zijn mild. Misschien wel te mild. Dat de toenemende invloed van sociale media slechts terloops wordt besproken, kan een teken zijn. De verandering in de structuur van de afzetkanalen zou niet uit het oog verloren moeten worden. De macht lijkt steeds meer in te komen van de klant. Niet de concurrent bepaalt uw strategie (weg met het vijfkrachtenmodel), maar de afnemer en zijn directe omgeving (social). De succesformule van vandaag kan morgen achterhaald zijn. Groei is daarbij volgens mij niet het magische woord. Ontwikkeling is dat wel, met name ontwikkeling van kennis en van de relatie met de klant. 

0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie