Naar inhoud

Boekreview: Brainbound marketing (5 sterren)

De veranderende business-to-business-markt vraagt een nieuwe marketingaanpak. Waar in het verleden de gunfactor en het persoonlijk contact bepalend waren, willen de klanten van nu steeds later in het koopproces de hand schudden met de verkoper. Stop. Think. Act. Begin je betoog met deze drie woorden en je hebt mijn aandacht. Paul Hassels Mönning doet dat in zijn boek “Br@inbound marketing”. Hij beschrijft structureel de gang naar nieuwe verkoopstrategieën en pleit voor een sterke samenwerking tussen marketing, sales en service.

Het boek

Het langdurige proces dat uiteindelijk leidt tot een aankoop in de business-to-business-markt vraagt een geduldige en evenwichtige benadering. De oriënterende en vergelijkende fasen in dit proces vinden steeds vaker online plaats en daar dient de marketeer op in te spelen door gericht en zorgvuldig te communiceren. Om de ware prikkel van de klant echter te vinden, is kennis van het klantenbrein onontbeerlijk.

Paul Hassels Mönning introduceert daartoe de term brainbound marketing, een combinatie van inbound marketing, bestaande inzichten uit de klantpsychologie en nieuwe inzichten uit de neuromarketing. De drie pijlers van deze werkwijze zijn klantbegrip, klantwerving en zelfbegrip. Als bouwstenen worden klantpsychologie, content en context gebruikt. Met een duidelijk uitgangspunt: het koopproces van de klant staat centraal en het verkoopproces dient daar op aan te sluiten.

De beoordeling

Cover Brainboud marketingInnovatief: Als je de ambitie hebt al in de titel van je boek een nieuwe term te introduceren, ben je zonder kennis van zaken niet snel vernieuwend. De auteur gaat evenwel stapsgewijs vanuit duidelijk geformuleerde uitgangspunten, uitvoerige bestudering van andere studies en degelijk eigen onderzoek naar een praktische handleiding voor nieuwe benaderingen van de markt.

Inspiratie: Lef kan de schrijver zeker niet ontzegd worden. In een omgeving die vooral rationeel te werk gaat, durft hij te wijzen op het onderbewustzijn en de emotionele aspecten die het keuzegedrag van de klant bepalen. Dat leidt tot de heldere formulering dat succesvol verkopen eigenlijk meer helpen te kopen is geworden. De verkoper wordt meer marketeer en de marketeer meer verkoper.

“Traditionele, pushgestuurde marketingcommunicatiemethoden werken niet meer in de digitale businesswereld van vandaag. Reclame wordt steeds minder vertrouwd, of weggeklikt. En de komst van bel-me-niet-registers, spamfilters en harddiskrecorders stelt klanten steeds beter in staat om alle boodschappen te blokkeren die men niet wil horen of zien. De uitdaging verschuift daarmee van het kopen van aandacht naar het verdienen van aandacht.” (Paul Hassels Mönning, Br@inbound marketing, pagina 77) 

Praktisch: De auteur gaat in zijn boek grondig te werk. De basis wordt gevormd door aan de hand van vijf cruciale ontwikkelingen een nieuw perspectief in de markt te beschrijven. Vervolgens worden de mogelijkheden geschetst door nieuwe technieken te koppelen aan inzichten uit andere disciplines. Uiteindelijk wordt een helder tien-stappenplan gepresenteerd waarmee brainbound marketing in een onderneming kan worden geïntroduceerd.

Eindoordeel

5 sterrenHet boek heeft een degelijke onderbouwing en een structurele opbouw. Daarnaast is de auteur vernieuwend in het leggen van verbanden tussen verschillende disciplines. Bovendien is zijn wereld groter dan het marketingbureau en dat blijkt uit zijn originele woordkeus. Vaktermen worden toegelicht zonder dat dit ten koste van de leesbaarheid gaat. Met minder dan vijf sterren mag Paul Hassels Mönning geen genoegen nemen.

Titel: Brainbound marketing. Nieuwe online marketingstrategieën in b2b.

Auteur: Paul Hassels Mönning

Uitgever: Van Duuren Management

Doelgroep: Directeuren, marketingmanagers, salesmanagers, servicemanagers

Pagina's: 206 bladzijden

Prijs: € 27,95

0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie