Naar inhoud

Boekreview: De marketingorganisatie van de toekomst (4 sterren)

Marketing, het marketingvak en de invulling van marketing zijn in beweging. We zien allemaal dat de definitie van marketing zoals die bijvoorbeeld door Philip Kotler is beschreven en de zogenaamde marketingmix – de samenstelling van de 4 P’s: product, price, package, promotion – al langere tijd ter discussie staan. In ‘De marketingorganisatie van de toekomst’ beschrijft Rob Beltman hoe je marketing binnen de organisatie integraal en optimaal inricht.

De evolutie van marketing

Beltman heeft het in zijn boek over de evolutie van marketing. Hij onderscheidt de volgende tijdperken:

* tijdperk van productie en distributie;

* tijdperk van communicatie en branding;

* tijdperk van klantrelatiemanagement;

* tijdperk van sociale netwerken.

De kernfuncties van marketing


Vanuit dat perspectief geeft Beltman aan wat de kernfuncties van marketing worden:

Waarde ontdekken:

De focus bij deze kernfunctie ligt in het zoeken naar de ‘sweet spot’ in de markt, het zoeken naar die behoefte die de klant echt heeft.

Waarde organiseren:

Het organiseren van die middelen en competenties om klant- en marktgericht te kunnen denken.

Mooi is dat Beltman niet aangeeft dat er functies zijn in het werkveld marketing, maar er meer gekeken moet worden vanuit competenties die nodig zijn om de waarde waar de klant behoefte aan heeft te kunnen genereren.

Hij heeft het bewust niet over produceren omdat genereren impliciet aangeeft dat er ook andere mogelijke oplossingen zijn voor het ‘produceren’ van de behoefte.

Waarde communiceren:

Het uitdragen van de waarde naar alle actoren.

Denk aan klanten, eigen mensen, stakeholders en de maatschappij.

De communicatie moet dus een integraal geheel vormen rondom het communiceren met allen die benaderd worden.

Waarde bewijzen:

Aantonen aan de actoren dat er een duurzame onderscheidende meerwaarde is die geleverd wordt door de onderneming en voor de klant.

Waarden voor klant, onderneming en maatschappij zijn in evenwicht.


De ontwikkeling van marketing

Vanuit dat perspectief ontwikkelt Beltman een groeimodel voor de marketingfunctie. Van incubatie, via assistent, service, lijn en integratie komt de marketingorganisatie tot stand. In de laatste fase, integratie, worden de termen als transitie, marketing in het DNA, verbinden en vernieuwen en het zijn van een regisseur besproken.

Beltman laat duidelijk zien dat er geen ‘marketingafdeling’ meer is die is gebaseerd op de traditionele opbouw. Marketing wordt een geïntegreerd geheel, vanaf CMO tot en met de invulling van de aspecten die een relatie hebben met marketing op alle lagen in de organisatie. Daarom is het ook belangrijk dat marketing niet meer vanuit een managementperspectief wordt benaderd maar vanuit een regisseursfunctie.

Marketing 2020

Beltman besluit uiteindelijk met zijn visie over marketing in 2020. Aan de hand van een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen geeft hij de basisuitgangspunten weer: 4 sterren.
Titel: De marketingorganisatie van de toekomst

Auteur: Rob Beltman

Uitgeverij: Van Duuren Management

Doelgroep: Directeuren, marketingmanagers, verandermanagers, marketingdocenten en -studenten

Pagina’s: 301 bladzijden

Prijs: 29,95 euro

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie