Naar inhoud

Consumenten eisen dat marketeers kansen big data grijpen

Big data is in de marketingwereld de meest gebruikte en misbruikte term van de afgelopen jaren. Welke gegevens nu precies vallen onder big data en wat de kansen van deze verschillende niveaus zijn, is minder bekend. Dat is schadelijk voor het marketingvak, want consumenten eisen dat marketeers goed met hun data omspringen en jongeren lopen hierin voor. En dat betekent op basis van permissie relevantie bieden. Hoe doe je dat?

Als je in de achtergrond van de term big data duikt, dan komen al snel de drie V's bovendrijven: de V van volume, de V van velocity (snelheid) en de V van variëteit. Het aantal gegevens groeit exponentieel enerzijds doordat technologie steeds meer kan vastleggen en anderzijds omdat consumenten steeds meer vrijgeven. Dat gebeurt in een tempo waar veel marketeers van schrikken. Gingen we eerder nog alleen aan de slag met basisgegevens, zoals naam, adres en woonplaats, nu is rijke informatie beschikbaar over wensen, koopgedrag en sociale profielen. In mijn betoog ga ik niet verder in op de traditionele zienswijze met betrekking tot big data maar concentreer ik mij op relevantie, permissie en ethiek in relatie tot de verwachting van consumenten.

Gestructureerd of ongestructureerd

Variëteit draait om de verschillende soorten data waarmee marketeers aan de slag kunnen. Traditioneel waren de databases gevuld met gestructureerde data. Gegevens die op een logische manier zijn ingedeeld en gecategoriseerd. Je kunt door middel van filters patronen ontdekken en op basis daarvan klanten indelen in bepaalde segmenten.

De nieuwe aanwas zit vooral in de ongestructureerde gegevens. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken die op sociale media, Die kun je verzamelen en analyseren om te achterhalen wat klanten van je vinden of om problemen op te lossen. Door middel van text mining breng je structuur aan in de informatie en leg je logische verbanden. Door patronen te herkennen kun je klanten op basis van deze gegevens bijvoorbeeld segmenteren.

Niveaus in gevoeligheid van data

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) maakt een onderscheid op de mate van gevoeligheid van data, namelijk basis, financieel en medisch. Financiële data zijn gevoeliger dan basisdata en medische data moeten nog beter worden gewaarborgd. Bij basisinformatie draait het bijvoorbeeld om naam, adresgegevens en woonplaats. Deze algemene gegevens zijn cruciaal als je wilt weten wie je klant is, wanneer je contact wilt opnemen of goede service wilt verlenen.

Financiële gegevens liggen volgens het CBP een stuk gevoeliger. Data over schulden, bezit of financiële daadkracht zouden misbruikt kunnen worden, dus deze gegevens mogen marketeers niet gebruiken. Toch? Of zit er een meerwaarde in als een bank meer weet over mijn bestedingspatroon? Bijvoorbeeld mijn lidmaatschap bij een golfvereniging, op basis waarvan het een aanbieding toont van de nieuwste golfclub met 30 procent korting?

De gevoeligheid van de gegevens is wat mij betreft niet altijd de leidraad als het gaat om het inzetten van data voor marketingdoeleinden. Het gaat om de permissie. Zo laten bijvoorbeeld de aantijgingen aan het adres van banken als ING en ABN AMRO zien, die op basis van rekeninggegevens aanbiedingen zouden tonen. Staan consumenten het toe dat je de data gebruikt? Dan zijn ze waarschijnlijk blij dat je relevante aanbiedingen toont op basis van hun geleverde data.

Keuze voor delen bij de patiënt en consument

Dat permissie een belangrijke rol speelt, zie je ook bij het gevoeligste niveau dat het CBP onderscheidt: het vastleggen van medische gegevens. Het debat rondom het elektronisch patiëntendossier draait om de angst dat gegevens verkeerd worden geïnterpreteerd of misbruikt voor discriminatie van klanten. Daar staat tegenover dat patiënten vaak zelf al veel delen op fora, zoals dokter.nl.

Als patiënten op zoek zijn naar een oplossing, maar er met een arts of fysiotherapeut bijvoorbeeld niet uitkomen, is het handig om die informatie te delen met andere mensen. Zo had ik een kuitblessure die maar niet over ging. Ik heb dat open gedeeld met andere mensen en ik kreeg advies terug hoe zij met de blessure zijn omgegaan. Dan is het handig als ik kan beslissen om die medische gegevens te delen.

Wees niet bang!

Natuurlijk hebben bedrijven een verantwoordelijkheid tegenover consumenten als het gaat om de data die ze over hen verzamelen. Instemming van de consument is de eerste stap. Privacy is belangrijk, toestemming is cruciaal en gegevens beschermen is een hygiënefactor. Als dit allemaal goed geregeld wordt, staan consumenten positief tegenover het gebruik van data. De belangrijkste verantwoordelijkheid van marketeers is het inzetten van data om de relevantie van een aanbieding te optimaliseren.

Vooral jongere consumenten weten dat hun data voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Ze verwachten het zelfs en geven daarom veel informatie vrij, zodat ze de juiste aanbieding krijgen op het moment dat ze er naar op zoek zijn. Als marketeers de informatie niet gebruiken en aanbiedingen sturen die nergens op slaan, dan worden ze geïrriteerd. De kans dat je ze als klant verliest of überhaupt nooit binnenhaalt, wordt dan steeds groter.

We leven in een informatiemaatschappij en steeds meer consumenten begrijpen wat data kan doen. Niet alleen wat informatie kan doen voor bedrijven, maar vooral hoe ze zelf kunnen verdienen aan hun eigen data. Door bijvoorbeeld relevantie te eisen van bedrijven als ze permissie geven om hun data te gebruiken. Dan krijgen ze de aanbiedingen waar ze naar op zoek zijn en krijgen ze echt waar voor hun data. Bedrijven die hun klanten echt centraal stellen, geven ze ook grip op hun data. Dan laat je zien dat je als organisatie niet alleen verstand hebt van data, maar ook gevoel voor marketing.

Frank de Beun is algemeen directeur van EDM, een ICT-bedrijf dat oplossingen biedt voor databasemarketing.

0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie