Naar inhoud

De cultuur in een organisatie bepaalt het succes van morgen

De voortgaande digitalisering zorgt voor een exponentiële transformatie van de samenleving. Het is wellicht een obligaat cliché, maar o zo waar. In die wereld zien we organisaties die in staat zijn zich keer op keer te onderscheiden door de wijze waarop zij de werkzaamheden organiseren en hoe ze op een duurzame manier succesvol blijven. Een belangrijke strategie richting dit succes is het centraal durven stellen van de medewerkers. Die focus op de beleving van de medewerkers transformeert zich de komende jaren in toenemende mate van een onderscheidende factor tot een absolute must.

Op de wijze waarop de succesrijke bedrijven en instellingen van morgen zijn georganiseerd, heeft Arjen Banach een vernieuwende en innovatieve kijk. Al jaren doet hij onderzoek naar organisaties die zich onderscheiden met hun aansprekende cultuur. De trends van de onmiskenbare topwerkgevers op het gebied van de organisatiecultuur die hij signaleert, deelt hij als spreker graag met een geïnteresseerd publiek. Een beeld van zijn visie op de essentiële ingrediënten voor een inspirerende cultuur om de medewerkers te blijven boeien en binden in de strijd om talent – een kijk die niet gericht is op voortgang maar op vooruitgang.

Prestatie organisatie

“Hoewel ik het thema employee experience graag aan de orde stel, zie ik de beleving van de medewerkers niet als het doel van een organisatie maar als een middel om onderscheidend en succesvol te zijn voor een bedrijf of instelling. Het doel van een organisatie is namelijk de oprichtingsgrond en de zorg voor een positieve impact op de maatschappij. Dé manier waarop je dat kunt bewerkstelligen, is door voortdurend aandacht te besteden aan de collega’s.”

Arjen Banach

Belang medewerkers

“Want ondanks dat we midden in een technologische revolutie leven, geloof ik dat het resultaat van een organisatie nog steeds het gevolg is van menselijk handelen. Dit betekent dat je als onderneming of instituut dient te zorgen dat je de juiste mensen aan boord hebt en houdt, die in staat worden gesteld hun beste werk te laten zien. Die facilitering van je medewerkers of collega’s – ik spreek liever niet over werknemers – wordt meer een meer een pure noodzaak om de continuïteit van een organisatie te waarborgen.”

Menselijk handelen

“In de noodzakelijke transitie die organisaties momenteel doormaken, zijn termen als werkplezier en duurzame inzetbaarheid hip & happening. Vanzelfsprekend vind ik duurzaamheid een belangrijk onderwerp, maar ik zie dergelijke modewoorden niet als dé oplossing. Het enige antwoord op de actuele uitdagingen in de maatschappelijke context is in mijn opinie het faciliteren van de medewerkers om hen de mogelijkheid te bieden optimaal te presteren. Die collega’s worden dan vanzelf gelukkig of duurzaam inzetbaar.”

Ondanks dat we midden in een technologische revolutie leven, is het resultaat van een organisatie nog steeds het gevolg van menselijk handelen.

Inspirerende cultuur

“Progressieve organisaties met een inspirerende cultuur vormen een belangrijk onderwerp van mijn continue onderzoekswerk. Die onderzoeken hebben zes belangrijke trends aan het licht gebracht die de leidraad zijn voor bedrijven en instellingen die beogen hun mensen de ruimte, de middelen en de inspiratie te geven voor het leveren van de ultieme performance. Die trends bevinden zich op drie verschillende niveaus.”

Individueel werken

“Het eerste niveau van deze trends heeft betrekking op het individueel werken van de medewerkers. Dit level behelst het wat en hoe, dus welke werkzaamheden de collega’s verrichten en op welke manier dat wordt ingevuld. In dit kader worden het doen van betekenisvol werk en het beschikken over autonomie geplaatst. Autonomie mag je in dit verband vertalen naar de mogelijkheid om het werk naar eigen inzicht uit te voeren.”

Facilitering werkzaamheden

“De tweede lijn betreft de wijze waarop een bedrijf of instelling dit individuele werk van de medewerkers faciliteert. Ook op dit niveau onderscheid ik weer twee elementen. Die facilitering houdt namelijk verband met een duidelijke vorm van dienend leiderschap en het in acht nemen van de transparantie en de openheid die in mijn optiek absoluut noodzakelijk zijn voor een gezonde organisatie.”

Functioneren collectief

“De derde graad van deze zes trends gaat over het als collectief functioneren van de individuele medewerkers in een organisatie. Deze pijler handelt over de rituelen die binnen een onderneming of instituut benodigd zijn om die separate individuen als een echt en hecht collectief te laten opereren en de psychologische veiligheid. Met die veiligheid duid ik op de vereiste dat een collega zichzelf kan zijn op het werk.”

Complexe praktijk

“Deze opsomming lijkt op het eerste gezicht wellicht volstrekt logisch. Maar een goede uitwerking van deze kenmerken in de dagelijkse praktijk is beduidend complexer. Op alle zes gebieden lopen organisaties namelijk tegen verschillende uitdagingen aan. De cruciale eerste vraag is echter wat voor een werkgever je als organisatie voor je medewerkers wil zijn. Dat is de vraag die je primair dient te beantwoorden.”

Invulling werkgeverschap

“Geloof jij dat jouw mensen verantwoordelijk zijn voor het resultaat? Geloof jij dat als je hen meer vrijheid en ruimte biedt en meer mobiliseert dat dit tot een hoger rendement leidt? Dergelijke vragen maken ook duidelijk dat je als organisatie een heldere visie op het werkgeverschap dient te hebben en een evidente invulling dient te geven aan de manier waarop jij met jouw collega’s wenst om te gaan.”

Een duidelijke visie op het werkgeverschap is het fundament voor de cultuur in de succesvolle organisatie van morgen.

Succesvolle organisatie

“Zo’n visie is het fundament voor de cultuur in de succesvolle organisatie van morgen. Want als je naar de doorsnee-organisatie van vandaag kijkt, zie je enerzijds dat mensen niet echt energie krijgen van het werk dat ze doen. Dat komt omdat zij vooral gezien worden als werkkrachten en niet als medemensen of talenten. En anderzijds is duidelijk zichtbaar dat medewerkers door die aanpak aanmerkelijk minder bezig zijn met de urgente verandering en innovatie.”

Tip: CX Sessie 10 – Employee experience

• Tijdens dit event van het kennisnetwerk CX Circle op donderdag 4 april 2019 staat de employee experience centraal.

• Sprekers op die dag zijn onder andere Arjen Banach, Thijs Fokker van Hutten en Huib Lloyd van Stichting Jarige Job.

Lees meer over dit evenement ►

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie