Naar inhoud

De gendergelijkheid in organisaties onder druk door COVID-19

“De uitbraak van de COVID-19-pandemie houdt ons nu al een aantal maanden in de greep en heeft inmiddels grote gevolgen voor onze maatschappij. De geldt niet alleen op het vlak van de gezondheid en de financiële situatie waarin veel bedrijven zich nu bevinden, maar ook als het gaat om de gendergelijkheid. We zien namelijk dat mensen in tijden van crisis geneigd zijn terug te vallen op meer traditionele rolpatronen, waarbij vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg van de kinderen en mannen voor het brood op de plank.”

“Omdat we op deze punten de laatste jaren een betere verdeling zagen, betekent de terugval een stap terug in de tijd”, stelt Emma Lok naar aanleiding van een onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PwC naar de impact van de COVID-19-pandemie in Nederland op de ‘SustainableDevelopment Goals’ van de Verenigde Naties. Zij is directeur strategie en communicatie bij WOMEN Inc., een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor vrouwen en inclusief werkgeverschap. “Met andere woorden, de duurzame ontwikkelingsdoelen 5 en 10 die allebei pleiten voor gelijkheid, komen door de crisis in het geding.”

Sustainable Development Goals

Dit zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Eerlijk werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken


Ongelijkheid thuis en op de werkvloer groeit

“Van de ene op de andere dag moesten duizenden Nederlanders voorlopig thuis werken. Ook kinderen werden naar huis gestuurd om daar van hun ouders en via digitale lessen onderwijs te krijgen. Met name het stukje onderwijs dat bij het thuisfront kwam te liggen, was een behoorlijk grote zorgtaak naast de reeds bestaande taken. Uit onderzoek blijkt dat mannen tijdens de intelligente lockdown wel meer zorgtaken op zich namen dan daarvoor. Maar omdat de zorgtaak in totaal groter werd, deden vrouwen onder de streep nog altijd meer – met onder andere oververmoeidheid en burn-out-klachten als gevolg. Door het vele thuiszitten is het huiselijk geweld ook toegenomen. En helaas zijn vrouwen hier nog altijd vaker slachtoffer van dan mannen.”

“Wat we daarnaast ook hebben gezien, is dat vrouwen op de werkvloer vaker worden blootgesteld aan het coronavirus. Vrouwen voeren namelijk vaker dan mannen cruciale beroepen als verpleging in ziekenhuizen, ouderenzorg of thuiszorg uit. In de cijfers zien we terug dat meer vrouwen dan mannen COVID-19 op het werk hebben opgelopen. Daarnaast kenmerken veel cruciale beroepen zich door lage lonen en hoge werkdruk. Tijdens deze crisis is dus nog meer gevraagd van mensen die al een zware en slecht betaalde baan hebben. En dat werkt weer ongelijkheid in de hand.”

“Ook worden vrouwen financieel hard geraakt doordat ze vaker flexcontracten hebben en in de informele economie werken, bijvoorbeeld als huishoudelijk werker. Ze moeten uren inleveren of hun flexcontract wordt niet verlengd. Bovendien vallen beroepen in de informele economie vaak buiten de overheidsregelingen.”

Geen inclusieve manier van testen en besturen

“Waar wij voor pleiten, is een inclusieve werkomgeving. Hierdoor worden ideeën en beleid verrijkt met verschillende perspectieven. Als we bijvoorbeeld kijken naar de samenstelling van het Outbreak Management Team (OMT), zien we daarin allesbehalve een inclusieve samenstelling. In dit geval betreft het vrouwen, maar ook mensen van kleur nemen geen besluitvormende posities in. Dat is een groot gemis, zeker als het gaat om maatschappelijke onderwerpen. Het is niet meer van deze tijd om alleen vertegenwoordigers met vergelijkbare perspectieven aan het roer te hebben staan.”

“Als je dan verder kijkt, zie je ook dat de medicatie om het coronavirus tegen te gaan en de eerste testen voor het vaccin met name op mannen werden uitgevoerd. Dit gebeurt terwijl we weten dat vrouwen heel anders kunnen reageren op medicatie. Het is enorm belangrijk dat – als er een dergelijk vaccin komt – het goed is getest op diverse vrouwen. Dus ook in dit geval wordt de inclusiviteit over het hoofd gezien.”

Omgang met de LGBTQ+-community

Maar liefst één op de tien medewerkers in Nederland prefereert een collega die heteroseksueel is boven een collega met een andere geaardheid. Meer mannen (17%) dan vrouwen (5%) geeft de voorkeur aan een heteroseksuele collega. Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Hetero, homo of lesbienne als collega: wat maakt het uit’ van IT-consultancybureau PEAK-IT. Het rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 1.080 Nederlanders die regelmatig op kantoor werken en die voor 32 uur of meer in loondienst zijn, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau PanelWizard.

Vooral jongeren hebben moeite met een LGBTQ+-collega. Gerangschikt op leeftijd zijn het namelijk juist de jongere medewerkers – jonger dan 30 jaar – die ten opzichte van de oudere medewerkers meer moeite hebben om met een LGBTQ+-collega samen te werken: respectievelijk 18 procent tegenover 11 procent. Zij prefereren dus een heteroseksuele collega. Als LGBTQ+ wordt uitgesplitst, blijkt dat één op de tien (10%) medewerkers (10%) liever niet samenwerkt met een collega die transgender is. 4 procent geeft aan liever niet te werken met een collega die homoseksueel is. Mannen hebben meer moeite dan vrouwen om samen te werken met een collega die transgender (14%) of homoseksueel (6%) is.

“Het is zorgelijk dat er nog steeds werkende Nederlanders zijn die onderscheid maken in geslacht of geaardheid”, stelt Richard Stassen, managing director bij PEAK-IT. “De kwaliteit van het werk immers staat los van de geaardheid van een medewerker. De werkprestaties zijn dan ook het enige criterium waar werkenden hun collega’s op moeten beoordelen. Daarbij zijn we er van overtuigd dat diversiteit in het medewerkersbestand bijdraagt aan betere werkprestaties. Daarom moeten verschillen tussen collega’s juist gewaardeerd worden.”


Inclusiviteit op de langere termijn

“De COVID-19-pandemie heeft onze ogen wederom geopend voor het belang van een inclusieve werkcultuur. Het is belangrijk dat werkgevers nu investeringen doen gericht op de langere termijn, zodat zowel mannen als vrouwen goed kunnen meekomen op de werkvloer en dat daardoor niemand zich in een kwetsbare positie bevindt.”

“Eén van de stappen die bedrijven kunnen zetten, is het bevorderen van flexibiliteit. Tijdens deze crisis is gebleken dat dit voor zowel vrouwen als mannen veel kan opleveren. Geef mensen daadwerkelijk de mogelijkheid om hun betaalde en onbetaalde werk te combineren. Het uitgebreide partnerverlof biedt daar natuurlijk een mooie kans voor. Partners van moeders die zijn bevallen, hebben nu recht op in totaal zes weken verlof. Zorg er als werkgever voor dat zij dit verlof daadwerkelijk kunnen opnemen door als leidinggevende het goede voorbeeld te geven, het bekend te maken binnen je organisatie én door tijdens deze periode 100 procent van het loon te betalen. Zo bereiken we echt een doorbraak in die hardnekkige traditionele rolverdeling.”

“Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in een open en veilige cultuur. Dat is een cultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar ideeën én problemen open en eerlijk kunnen worden besproken. Juist die verschillende perspectieven maken projecten uiteindelijk kwalitatief beter. Die bewijzen zijn er al lang.”

Tip: Wil jij de klantbeleving in jouw organisatie naar een hoger niveau tillen? Dan is de masterclass Customer Experience Strategie & Organisatie wat voor jou!

 • In 11 dagdelen ben je op de hoogte van de actuele trends en ontwikkelingen in customer experience.
 • Tijdens deze masterclass leer je hoe je de transformatie naar een klantgerichte organisatie aanpakt.

Lees meer over deze masterclass

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie