Naar inhoud

DSM gaat resoluut de grote maatschappelijke uitdagingen aan

“Wij kunnen niet succesvol zijn noch succes claimen in een samenleving die faalt.’ Het zijn niet de woorden van een aansprekende inspiratiebron als Mahatma Gandhi of Martin Luther King. De quote is van Feike Sijbesma, geen politicus maar chief executive officer van Koninklijke DSM. De uitspraak staat symbool voor een duidelijke tendens in het bedrijfsleven wereldwijd. Want daar waar lokale overheden op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijkheden meer en meer steken laten vallen, pakken ondernemingen juist deze handschoen op.

Wereldwijde uitdagingen

Het Nederlandse chemieconcern, dat zich richt op gezondheid, voeding en materialen, ziet het als dé taak van private en publieke partijen om een positieve impact te creëren op de wereldwijde uitdagingen. Deze challenges heeft DSM vertaalt in haar doel als het realiseren van betere leefomstandigheden voor de huidige wereldbevolking en de volgende generaties. Dat doet de onderneming door haar unieke competenties in biowetenschappen en materiaalwetenschappen in te zetten om oplossingen te bewerkstelligen die dat doel voeden, beschermen en verbeteren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Jacobine Das Gupta is een warme pleitbezorger voor de maatschappelijke verantwoordelijkheden van bedrijven en instellingen. Zij is werkzaam als Director Brighter Living Solutions bij DSM in het Corporate Sustainability Team. Tijdens 'Global Marketing: what's on in the world' is ze één van de sprekers. Dit event van het Platform Innovatie in Marketing (PIM) vindt op maandag 7 mei 2018 plaats bij Accenture in Amsterdam. Een verhaal over duurzaamheid dat met aanstekelijk enthousiasme wordt verteld.

Regionale nuances

“De grote maatschappelijke uitdagingen manifesteren zich wereldwijd, maar kennen wel regionale nuances. Zo is momenteel voor het Europese continent het concept van de circulaire economie een heel belangrijke drijfveer, terwijl China met name gericht is op de klimaatverandering en de luchtvervuiling. Voor DSM vormen de klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen en gezondheid de rode draad voor de positionering van de onderneming en de marketing van de producten.”

Duurzaamheid kun je pas marketen als jij je klant door-en-door kent.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

“In januari 2016 hebben 193 lidstaten van de Verenigde Staten 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gecommuniceerd. Met het stellen van deze ambitieuze doelen wordt beoogd de wereld welvarender, inclusiever, duurzamer en veerkrachtiger te maken. De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) vormen een groots actieplan voor mens, planeet en welvaart. Ze zijn universeel, van toepassing op alle naties en mensen en trachten ongelijkheid aan te pakken en niemand achter te laten. De ambitie is om tegen 2030 een einde te hebben gemaakt aan extreme armoede en honger.”

Sustainable Development Goals

Duurzaamheid stimuleren

“DSM stimuleert duurzaamheid in al haar activiteiten en dit vind je ook terug in de huidige productportfolio en de innovatiepijplijn. Tegelijkertijd houden wij ons bezig met gerichte belangenbehartiging om beide aspecten te stimuleren. Onze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op het borgen van de duurzame activiteiten en het veilig laten functioneren van de medewerkers. Duurzaamheid is voor ons de groeimotor waarmee we met zorgvuldig geselecteerde partners de markt willen transformeren.”

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN:

 1. geen armoede;
 2. geen honger;
 3. goede gezondheid;
 4. kwaliteitsonderwijs;
 5. geslachtsgelijkheid;
 6. schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen;
 7. hernieuwbare energie;
 8. goede banen en economische groei;
 9. innovatie en infrastructuur;
 10. verminderde ongelijkheden;
 11. duurzame steden en gemeenschappen;
 12. verantwoord consumeren;
 13. klimaatactie;
 14. leven onder water;
 15. leven op het land;
 16. vrede en gerechtigheid;
 17. partnerschappen voor de doelen.

Drie duurzame groeizones

“Onze missie is ‘Bright Science. Brighter Living.’. We concentreren daarbij onze inspanningen op duurzame groei en innovaties op het gebied van ‘duurzame voeding’, ’klimaatverandering & duurzame energie’ en ‘circulaire en bio-gebaseerde economie’. Met de focus op deze thema’s willen we bijdragen we aan verschillende ontwikkelingsdoelen van de VN: ‘geen honger’ (SDG 2), ‘goede gezondheid’ (SDG 3), ‘hernieuwbare energie’ (SDG 7), ‘verantwoord consumeren’ (SDG 12) en ‘klimaatactie’ (SDG 13).”

Lokale invulling strategie

“Deze strategie met drie thema’s is centraal geformuleerd en wordt per businessgroep en per regio verder ingevuld. De gedachte ‘Think Global, Act Local’ is in onze wereldwijd opererende organisatie duidelijk van toepassing. We sturen op producten die zorgen voor een verbetering van milieu, gezondheid en sociale invloed, gebruikmakend van onze methode ‘Brighter Living Solutions’. Daarmee kijken we naar de maatschappelijk impact van het product gedurende de levenscyclus van grondstoffen, via productie en transport tot aan gebruiksfase.”

De onderbouwing van jouw verhaal over duurzaamheid dient grondig te zijn.

Significant betere producten

“De methode helpt ons producten te ontwikkelen die significant beter zijn voor mens, planeet en welvaart dan vergelijkbare reguliere oplossingen. Onze ervaringen leren dat innovaties die gebaseerd zijn op maatschappelijke problemen diverse pluspunten opleveren. Denk aan de ontwikkeling van nieuwe producten met maatschappelijke relevantie, samenwerkingsverbanden met industriële partners, vergroting van de klantbetrokkenheid en bovenal nieuwe zakelijke kansen.”

Reductie uitstoot broeikasgassen

“Een sprekend voorbeeld van de wijze waarop DSM duurzaamheid in de markt zet, is ons project om methaanuitstoot drastisch te reduceren. Wereldwijd veroorzaken de landbouw en de veeteelt een vijfde deel van de broeikasgassen. Deze gassen vormen een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De uitstoot van methaan kan drastisch worden verminderd door het gebruik van passende voedingsmiddelen. Met deze oplossing kan worden bijgedragen aan een uitstootreductie van 25 tot 30 procent.”

Integratie duurzaamheid in marketing

“Voor marketeers zorgt het integreren van duurzaamheid voor een aantal nieuwe uitdagingen. Zo is essentiëler dan ooit de wensen en pijnpunten van de klant – in zowel business-to-business als business-to-consumer – daadwerkelijk te doorgronden. Daarnaast is het zaak de onderscheidende benefits te identificeren en kwantificeren, awareness te creëren en, indien noodzakelijk, aanpassingen door te voeren in systemen en gedragingen.”

Duidelijke klantinzichten cruciaal

“Teneinde de marketeers een handje te helpen, organiseren we binnen DSM peer-to-peer-meetings. Op deze manier willen wij ervaringen met het marketen en verkopen van duurzaamheid met elkaar delen. Die interactieve ontmoetingen hebben ons drie belangrijke lessen geleerd. Ten eerste is het cruciaal je klant door-en-door te kennen. Dat betekent concreet dat je precies moeten weten waar de klant, zowel een consument als een bedrijf, wakker van ligt en welke financiële en maatschappelijke doelen worden gesteld. Bedenk dan hoe je in dit proces ondersteuning kunt bieden.”

Het is natuurlijk een illusie te denken dat duurzaamheid zichzelf verkoopt.

Duurzaamheid als verkoopargument

“Onderbouwing van duurzaamheid is de tweede essentiële les. Besteed voldoende aandacht aan het bepalen van de maatschappelijke impact van producten en diensten in een breed spectrum – van milieucomponenten tot sociale aspecten. Substantieer op basis hiervan de invloed van jouw aanbod om eventuele claims te onderbouwen. En ten derde is het natuurlijk een illusie te denken dat duurzaamheid zichzelf verkoopt. Duurzaamheid is steeds vaker een belangrijk koopargument, maar het is goed je te realiseren dat het soms pas op de derde of vierde plaats staat achter prijs en kwaliteit. Reden te meer om duurzaamheid integraal mee te nemen tijdens de ontwikkeling van het product en de waardepropositie.”

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie