Naar inhoud

Sparklab: de innovatieve start-up van Nationale-Nederlanden

De voortgaande digitalisering van de samenleving wordt veelbetekenend de vierde industriële revolutie genoemd. Een transformatie die zorgt voor nieuwe businessmodellen en nieuwe spelers die in rap tempo de markt veroveren. Denk aan Airbnb, een hotelketen zonder onroerend goed, Facebook, een mediabedrijf zonder redacteuren op de loonlijst, en Uber, een taxicentrale zonder voertuigen op de balans. En dichter bij huis, Marktplaats, een warenhuis zonder voorraad. Corporates beogen op deze ontwikkelingen in te spelen door een belangrijk deel van hun innovatieve activiteiten onder te brengen in een aparte divisie. Een start-up, als je het zo wil noemen. Zoals Sparklab, het innovatielab van Nationale-Nederlanden.

Sparklab is de plek waar de verzekeringsmaatschappij nieuwe kansen, nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe diensten onderzoekt. Innoveren gebeurt daar al lerend en dat leren geschiedt al innoverend. Door het bundelen van creativiteit, techniek, een glazen bol en uitvoerige klantgesprekken wordt gezocht naar nieuwe proposities. Het innovatielab heeft als ambitie om het toekomstige businessmodel voor de schadeverzekeraar te ontwikkelen.

Kokke van der Werf heeft als managing director van Sparklab de leiding bij deze innovatieve ontwikkelingen. Zij geeft tijdens de themasessie 'Corporates & Start-ups' van het Platform Innovatie in Marketing (PIM) tekst en uitleg over de vervagende scheidslijn tussen start-ups en corporates en haar visie op veranderende businessmodellen en klantgericht ondernemen in een tijdperk dat voortdurende veranderingen de enige constante factor vormen. Dit event vindt op dinsdag 16 mei 2017 plaats in de Cabellero Fabriek in Den Haag.

Kun jij in het kort uitleggen hoe Sparklab is ontstaan en wat het bedrijf doet?

“Nationale-Nederlanden ziet de wereld om zich heen in rap tempo veranderen. Vanuit dat oogpunt wil de verzekeraar met zijn tijd meegaan. Daarom is besloten een aparte afdeling op te zetten, in de vorm van een start-up. Sparklab is een start-up binnen een corporate, Nationale-Nederlanden in dit geval. We volgen met een klein team trends en ontwikkelingen en vertalen die naar nieuwe innovatieve producten.”

Waarin onderscheidt Sparklab zich van de traditionele activiteiten van Nationale-Nederlanden?

“Binnen de moedermaatschappij wordt vanzelfsprekend ook veel aan innovatie gedaan. Het verschil met Sparklab is dat wij ons niet op de wereld van vandaag en morgen richten, maar op die van overmorgen. Dat houdt in dat wij op zoek gaan naar nieuwe markten en nieuwe businessmodellen. Daarbij zetten wij geen kant-en-klare nieuwe diensten in de markt, maar testen wij kleinschalig via de lean start-up-methode.”

Waarom is er destijds voor gekozen innovaties onder te brengen in een separate onderneming?

“Innoveren in de ‘waan van de dag’ is lastig. Deze waan van de dag gaat over targets en deadlines halen. Die winnen het wat aandacht en tijd betreft altijd van het zoekproces naar nieuwe businessmodellen. Bovendien, als je wat verder van je dagelijkse business af staat, kijk je met een open blik naar de actuele ontwikkelingen en zie je meer kansen.”

Hoe kijkt een corporate als Nationale-Nederlanden aan tegen start-ups op de financiële markt?

“Nationale-Nederlanden is zeer geïnteresseerd in startende ondernemingen op de financiële markt. We staan dan ook bijzonder open voor samenwerking met nieuwe partijen in de sector. Zij kunnen ons namelijk versterken in het gestalte geven aan onze missie: de financiële toekomst van onze klanten veiligstellen. Maar we zien ook dat start-ups goede toevoegingen bieden voor ons businessproces. Door samen te werken met jonge innovatieve bedrijven zijn wij in staat sneller en beter te opereren.”

Wat kan een corporate organisatie leren van een start-up?

“Het voornaamste aspect dat een traditionele onderneming kan leren van succesvolle startende bedrijven is dat je klein dient te starten. Door nieuwe producten en diensten direct door klanten te laten testen, zijn forse investeringen bovendien niet nodig. Op deze manier zet je de potentiele klant daadwerkelijk centraal. Daarnaast hebben wij ondervonden dat openstaan voor en samenwerken met partijen die in eerste instantie niet voor de hand lijken te liggen, lucratief kan zijn. En bovenal dat fouten maken helemaal niet erg is. Want dat brengt je juist verder.”

Wat kan een start-up leren van een corporate organisatie?

“Andersom geldt dat een startende onderneming veel kan leren van de degelijk onderbouwde manier van werken bij een organisatie met een lange geschiedenis. Voor een verzekeraar zijn juridische zaken en compliance heel belangrijk, zo niet cruciaal. Die kennis en andere specialistische competenties zijn volop aanwezig in de corporate organisatie en voor ons als start-up heel waardevol.”

Wat is volgens jou de kern van succesvol ondernemen in het digitale tijdperk?

“Kansen zien en snel inspelen op ontwikkelingen, daar draait het om in het huidige tijdperk. Dat hoeft niet altijd door groot te starten. Juist niet zelfs, durf ik wel te stellen. Zorg dat je klein en snel begint. Dan kan het daarna uitgroeien tot grote gestalte. Door zelf met innovatieve producten op de markt te komen en open te staan voor samenwerking, willen wij voorkomen een significant marktaandeel aan start-ups te verliezen. En dat doen we met gezond vertrouwen. Veelbetekenend in dit kader is dat Nationale-Nederlanden met Sparklab door de buitenwereld wordt gezien als een FinTech-organisatie. En na tweeënhalf jaar vinden wij dat dat ook zo is.”

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

  1. Robert Witteveen / Vivat
    Goed bezig Kokke! Met vereende krachten brengen we verandering in onze branche. Keep up the good work!
    Reageer
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie