Naar inhoud

‘Klantpraatjes’ – Hersens 4.0

We komen wat tekort in onze hersenpan…

De Franse ‘idiot d’argent’ Thomas Piketty maakte de wereld gek met zijn geweldige visie op de verdeling van rijkdom, vastgelegd in het boek ‘Le Capital au XXIe siècle’ (2013). De ‘rockstar-econoom’ verkocht hiervan meer dan tweeëneenhalf miljoen exemplaren en het werd uitgebracht in 40 talen, gesproken in nog meer landen waar Piketty honderden lezingen verzorgde.

Als echte landslievende Fransoos heeft hij enige dagen geleden de vuistdikke opvolger ‘Capital et idéologie’ uitgebracht in – jawel – de Franse taal. De Engelstalige uitgave volgt in 2020. Mooi zo, dan hebben de Fransen weer een kleine voorsprong op de rest van de wereld. Piketty werkt in meer dan 1.200 pagina’s zijn stelling uit dat het rendement op privévermogen structureel hoger ligt dan onze economische groei. Dat leidt tot een verdikking van bezit bij een steeds rijkere – maar ook een steeds kleiner wordende – community.

Ik zei al, de meesten van ons komen hersencapaciteit te kort.

Een goede vriend van me, die in de jaren negentig van de vorige eeuw rijk geworden is in de Amerikaanse software-industrie, riep altijd als hij een discussie niet kon beïnvloeden: “So you think you are smart, but are you rich?” Rijkdom en intelligentie gaan bij hem hand in hand. Er zijn in totaal 2,208 miljardairs in de wereld. China is zowel koploper in aantal als in groei met 819 1.000.000.000-plussers. Die zijn rijker en dus slimmer dan Einstein…

Piketty zegt dat “we moeten ophouden met de sacralisering van eigendom”. We moeten niet, zoals voorheen de communisten dat wilden, nationaliseren. Neen. We verdelen het beter. Onder elkaar. Daar gaat het mis, denk ik dan. Want dat kunnen we niet. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen… Piketty wil miljardairs – en de minderbedeelden daaronder maar wel goed voor miljoenen – progressief belasting laten betalen. Ook krijg je als je 25 bent een kapitaal cadeau van – afhankelijk per land maar in Frankrijk – 120.000 euro. Zo in de knip. Ik heb neefjes rondlopen die je daar niet gelukkiger mee maakt.

De achterliggende gedachte is dat bezit bij één persoon of bij kleine groepen meer sociaal moet worden verdeeld. Een gedachte die bij velen wellicht sympathie oproept. Maar volgens mij een te simpele. Want het huidige kapitalisme is niet een construct waarmee vermogens oneerlijk worden opgebouwd plus elitair wordt verdeeld en daarmee voor ongelijkheid zorgt. Kapitalisme en ondernemerschap zorgen voor vernieuwing en verandering. Binnenkort worden we allemaal 100 jaar maar dat heeft zijn prijs.

Oh ja, een tekort aan capaciteit… Want, ja, een sympathiek concept en je kunt het er niet mee oneens zijn. Maar zeg maar eens als individu keihard ‘Neen’ tegen persoonlijk grootkapitaal. Na ons dino- of kippenbrein ontstond het dierenbrein. Van zwart-witdenken werden we handiger met simpele keuzes maken. Toen evolueerden we naar het mensenbrein waarin we bewust werden van ons denken en doen. Daarover zijn de geleerden het nog lang niet eens. De grijzecellenkenner Dick Swaab merkt in zijn vele werken op dat hij nog niet heeft constateren dat een mens bewust handelt. In alle breinen maken we keuzes die voor ons persoonlijk het beste zijn. Survival of the fittest.

Wil Piketty zijn gelijk gaan halen, dan mogen we wachten op de ontwikkeling van een vierde hersenlaag waarin we bewuster worden, niet van ‘ons eigen’ maar van de omgeving en dus de sociale context. Met alle consequenties van dien. Geen plastic soep, geen economische Braziliaanse bosverbranding, goed zijn voor – pardon, met – elkaar en rustig aan met lijf, lief en levens. Niets zelf willen houden. Weggeven is het nieuwe delen. Maar ik ben bang dat we daar pas belanden in de zevende laag.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie