Naar inhoud

‘Klantpraatjes’ – Kern

Wie is er niet groot mee geworden? De kans is namelijk aanzienlijk dat je ooit het boek ‘De kern van de economie’ van Arnold Heertje hebt moeten bestuderen. Misschien dat wel honderdduizenden scholieren de afgelopen halve eeuw de beginselen van het vakgebied dat ‘de mens bestudeert in zijn streven naar welvaart’ eigen hebben moeten maken.

Dit standaardwerk in het vakgebied economie is in 1962 gepubliceerd voor het gebruik op de hogereburgerschool (hbs). Een aantal jaren geleden verscheen er nog een geheel herziene druk van ‘De kern van de economie’ bij uitgeverij Walburg Pers, terwijl de vorige uitgever er juist een punt achter wilde zetten vanwege de dalende verkoop. Maar toch, het boek behoort nog altijd tot het lesprogramma op middelbare scholen. Bewerkingen van ‘De kern van de economie’ zijn uitgegeven op de Vlaamse, Waalse, Duitse, Franse, Italiaanse en Engelse markt. Al met al, zegt de uitgever, zijn er misschien wel meer dan één miljoen boeken gedrukt en verkocht.

Hoe blijf je 60 jaar actueel? En dat in wereldeconomieën die permanent veranderen? Door letterlijk de kern te koesteren. Dat is dan ook wat Arnold Heertje, die zichzelf de eeuwige student noemde omdat hij altijd leerde, heeft gedaan. Afgelopen weekend overleed hij, 86 jaar oud.

Op de één of andere wijze is er in het onderwijs, bij economische vakken, veel aandacht voor marketing en marktwerking, zei Arnold Heertje. Dat was vóór de crisis van 2008. Vanaf 2017 staan ook de vakgebieden macro-economie en monetaire economie weer op het studieprogramma. De econoom vond dat een overheid hard nodig is om de markt te regelen en te sturen. Een economie is meer dan wat in geld kan worden uitgedrukt. Hij had gelijk in 2008 – en nu helemaal…

Arnold Heertje kon kernachtig uitleggen dat er ook grenzen zijn aan onze economische groei en hij waarschuwde voor de schadelijke gevolgen van ons economisch handelen voor de natuur. Het politiek bevlogen PvdA-lid schreef ‘De kern van de economie’ op relatief jonge leeftijd. Onervaren, nog niet begonnen als hoogleraar. Een econoom die beweert dat het niet alleen om geld gaat. En zeker niet over ef­fi­ciëntie, doel­ma­tig­heid en cal­cu­la­tie die de plaats heb­ben in­ge­no­men van het koes­te­ren en ont­wik­ke­len van in­tel­lec­tu­e­le be­gaafd­heid, zoals Managementboek meldt.

Het gaat niet om geld. Als iets economisch niet haalbaar is, is het dus meestal niet haalbaar in harde knaken. Maar moet dat je enige criterium zijn? Wat is dan economie volgens Arnold Heertje? In een interview met NRC in 1999 zei hij: “De economie geeft alleen maar aandacht aan de prijs van een oliebol. Wie echte welvaart wil bestuderen, moet ook zaken als milieu, geluk en leefomgeving in de definitie betrekken.”

Het gaat om meer dan knaken. Het boek van Arnold Heertje uit 1962 is nu actueler dan ooit.

Het boek ‘De kern van de economie’ van Arnold Heertje, 7e druk, eigendom van de schrijver dezes

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

  1. Ad de Gruijter
    Als docent van een school in Apeldoorn heb ik 24 jaar les gegeven aan leerlingen in HAVO- en VWO-klassen met behulp van de Kern van de Economie. Prof. A. Heertje heeft in die periode verschillende malen mijn examenklassen bezocht, waar hij met veel verve leerlingen wist te boeien over zijn vak.
    Reageer
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie