Naar inhoud

Bereiken klimaatdoelen is een uitdaging voor de modebranche

De mode-industrie is één van de meest vervuilende industrietakken ter wereld. De wereldwijde modebranche moet dan ook alle zeilen bijzetten om in 2050 klimaatneutraal te kunnen produceren. Hoewel de kledingbedrijven zich bewust zijn van de impact die de productie van kleding heeft op het klimaat, moet de sector nog flinke stappen voorwaarts zetten om in de tweede helft van deze eeuw als eerste industrie volledig klimaatneutraal te produceren.

“Veel toonaangevende bedrijven in de modebranche zijn op zoek naar mogelijkheden om de klimaatuitdagingen die voor hen liggen aan te pakken”, zegt Karine Basso, senior manager sustainability bij accountants- en adviesorganisatie KPMG. “In dat kader hebben ruim 40 toonaangevende modemerken, retailers, leveranciers en andere organisaties in de sector zich in 2018 verbonden aan de Fashion Industry Charter for Climate Action. Dat betekent dat zij zich verplichten om in 2050 bij de productie van kleding in de volledige keten geen broeikasgassen meer uit te stoten. De vraag is echter of de bedrijven op koers liggen en bijvoorbeeld bijdragen aan de doelstelling die in Parijs is afgesproken om de wereldwijde temperatuurstijging te reduceren.”

Beperkt inzicht in CO2-uitstoot productieketen

“Uit een onderzoek van KPMG onder de organisaties die het handvest hebben ondertekend, blijkt dat flinke stappen gezet moeten worden om de doelstelling van 2050 te halen. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen in de toeleveringsketen nog niet breed gerapporteerd. Met de ondertekening van de overeenkomst hebben de organisaties afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met 30 procent moet zijn verminderd. Als uitgangspunt dient de uitstoot in 2015 of later. Op dit moment geeft bijna de helft geen enkel inzicht in de doelstellingen die men heeft om de uitstoot te reduceren.”

“Van de bedrijven die wel over hun doelstellingen communiceren, geeft niet meer dan 28 procent aan hoe men de vereiste reductie van 30 procent wil realiseren. Daarbij dient het jaar 2015 of later als nulmeting. En ook als het gaat om de daadwerkelijke uitstoot, blijven de organisaties in het algemeen in gebreke. Ruim de helft van de ondernemingen rapporteert over de eigen uitstoot en de uitstoot die het gevolg is van bijvoorbeeld de elektriciteit, de verwarming en de koeling die wordt ingekocht. Maar slechts 15 procent geeft inzicht in uitstoot die in de productieketen – van grondstof tot eindproduct – wordt veroorzaakt. Gezien het feit dat de keten een substantiële bijdrage levert aan de totale CO2-uitstoot is een gedegen inzicht essentieel.”

Science Based Targets Initiative

“Een van de verplichtingen die de organisaties zichzelf hebben opgelegd, is het analyseren en het uitzetten van een aanpak voor een koolstofarme bedrijfsvoering. Het Science Based Targets Initiative (SBTI) vormt hierbij het uitgangspunt. Het SBTI is een wereldwijd initiatief dat erop gericht is om bedrijven een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage te laten leveren aan CO2-reductie. Dat betekent dat hun klimaatdoelstellingen erop gericht zijn bij te dragen aan het klimaatakkoord van Parijs, waarin is afgesproken om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken.”

“Zo’n 30 procent van de ondertekenaars heeft zich verbonden aan dit initiatief en het gebruik van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om te helpen bij de transitie naar een koolstofarme economie. En iets meer dan de helft kent op dit moment goedgekeurde, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Naast het feit dat het SBTI ondernemingen helpt om hun weg te vinden naar een koolstofarme bedrijfsvoering, worden dit soort doelen in toenemende mate gezien als een bron van innovatie. Organisaties gebruiken de wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen in toenemende steeds mee om de bedrijfsvoering aan te passen en overheidsbeleid en wetgeving te beïnvloeden.”

Bewustwording bij de consument

“Ook de inspanningen die de bedrijven doen om de consument bewust te maken van duurzame mode kunnen en moeten verder worden opgevoerd. Het is heel belangrijk dat consumenten eenvoudig kunnen beoordelen of producten duurzaam en verantwoord worden gemaakt. Als wij kijken naar de grootste 90 modemerken in de wereld, besteedt 60 procent op de website aandacht aan duurzame mode. En 35 procent beschikt over een duurzame productlijn. Een aantal ondertekenaars van het convenant laat ook zien dat zij in hun jaarverslag en via andere kanalen consumenten bewuster willen maken van een duurzame productie van kleding.”

“Van de ondertekenaars beschikt bijna 70 procent over een duurzaamheidsrapportage – of in het jaarverslag of als apart duurzaamheidsverslag. En ruim 90 procent beschikt over een apart onderdeel over duurzaamheid op de website. Als de consument een verantwoorde, duurzame keuze moet kunnen maken bij de aanschaf van kleding, moet hij ook over gemakkelijk toegankelijke informatie kunnen beschikken. Informatie die aangeeft hoe producten worden gemaakt, wat de herkomst van het materiaal is en wat de impact op het milieu is aan het eind van de cyclus. Het zou goed zijn als de sector op zoek gaat naar een systeem dat aangeeft hoe een kledingstuk op deze aspecten scoort.”

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie