Naar inhoud

Communicatie wordt steeds crucialer voor overheidsinstanties

Gemeenten en veiligheidsregio’s in Nederland doen sinds de uitbraak van coronavirus eerder dit jaar een veel groter beroep op hun communicatieteam. Het bestuur en de organisatie van die overheidsinstanties laten zich beter adviseren én hebben meer waardering voor de inzet en de resultaten van communicatie dan voor de COVID-19-pandemie. De cruciale vraag is echter hoe lang die teams dat nog volhouden.

Bijna de helft van de communicatieteams bij de gemeenten geeft namelijk aan inmiddels overbelast te zijn en bij de veiligheidsregio’s is dat een derde. Ondanks de inzet van extra capaciteit en het aanpassen van de prioriteiten, komen andere werkzaamheden momenteel in de knel. De meerderheid van de teams verwacht dat de drukte in 2021 aanhoudt, terwijl slechts een deel extra capaciteit krijgt vanwege de pandemie en een derde van de teams juist bezuinigingen verwacht.

Impact COVID-19 op de overheidscommunicatie

Dat blijkt uit een onderzoek naar de impact van COVID-19 op communicatieteams bij Nederlandse gemeenten en veiligheidsregio’s. Aan het onderzoek hebben communicatieprofessionals meegewerkt van 86 gemeenten – dat is 24,2 procent van alle gemeenten – en 13 veiligheidsregio’s – 52 procent van alle veiligheidsregio’s. De studie is in de eerste helft van oktober dit jaar uitgevoerd door de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Renata Verloop, zelfstandig adviseur overheidscommunicatie.

In mei 2020 is gelijkwaardig onderzoek uitgevoerd, waardoor goed te zien is wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de eerste en tweede golf in de verspreiding van het coronavirus in Nederland. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Wat is de impact van de coronacrisis op teams communicatie bij gemeenten en veiligheidsregio’s? – Resultaten onderzoek oktober 2020’.

Het is veel drukker dan normaal tot extreem druk

Bij driekwart van de gemeenten doet de organisatie een groter beroep op het team communicatie dan voor de pandemie en bij de veiligheidsregio’s is dat maar liefst 85 procent. Vier op de vijf teams hebben het veel drukker dan normaal tot extreem druk. De werkdruk is veel hoger dan eind mei werd verwacht. Er wordt veel extra capaciteit ingezet. Bij de gemeenten doet 60 procent dat en werkt 35 procent als team extra uren. Bij de veiligheidsregio’s zet driekwart extra capaciteit in en werkt bijna de helft als team extra uren. De meeste teams hebben ook meer tijd besteed aan interne communicatie sinds de uitbraak van het virus.

Aanhoudende werkdruk is een punt van zorg

Als grootste knelpunt voor de komende periode worden de werkdruk en langdurige belasting van het team genoemd. Bij gemeenten geeft bijna de helft van de communicatieteams aan overbelast te zijn. Eind mei was dit nog een op de vijf. Bij de veiligheidsregio’s geeft bijna een derde aan overbelast te zijn. Dat is vergelijkbaar met de situatie eind mei. Ruim de helft van de communicatieteams bij de veiligheidsregio’s geeft aan in control te zijn, bij de gemeenten is dat ongeveer een op de drie.

De onzekerheid over hoe lang deze ongekende omstandigheden nog duren, speelt een rol. Maar vooral de verwachting van het bestuur en de organisatie van de gemeenten en de veiligheidsregio’s dat het andere werk ook gewoon doorloopt, zorgt voor extra druk. Inhoudelijke dossiers die in de knel komen, zijn onder andere de digitale toegankelijkheid en de Omgevingswet. Daarnaast komen veel teamleden nu niet toe aan de persoonlijke professionele ontwikkeling.

Bij bijna 60 procent van de gemeenten zijn de communicatieprioriteiten aangepast of wordt daaraan gewerkt. Bij de veiligheidsregio’s is dat zelfs driekwart. In bijna 40 procent van de gemeenten bestaat een plan om de communicatie over COVID-19 structureel in te bedden in de organisatie of wordt daaraan gewerkt. Bij de veiligheidsregio’s is dat meer dan de helft.

Waardering en kansen voor communicatieteams

De inzet van het communicatieteam wordt zeker gezien en gewaardeerd bij de gemeenten en de veiligheidsregio’s. De organisatie en het bestuur van die overheidsinstanties in Nederland laten zich volgens de leden van de communicatieteams meer adviseren dan voor de pandemie. Ook de inzet en de resultaten van de teamleden worden meer gewaardeerd.

Veel leden van communicatieteams bij zowel de gemeenten als de veiligheidsregio’s zien het dan ook als een kans dat de meerwaarde van communicatie nu heel zichtbaar is in hun organisatie. Een andere kans die ze zien, is de stimulans die online participatie met de inwoners in de gemeente of de regio heeft gekregen. Ook de toegenomen interne en onderlinge samenwerking in de regio wordt als positief ervaren. Het thuiswerken en het contact houden met collega’s is daarbij wel een aandachtspunt.

Gebruik communicatiemiddelen van de Rijksoverheid

De communicatieteams bij de gemeenten en de veiligheidsregio’s maken nog steeds veel gebruik van communicatiemiddelen en kennis die beschikbaar worden gesteld door de Rijksoverheid. Bijna alle gemeenten en veiligheidsregio’s gebruiken beeldmateriaal plus video’s, informatie in eenvoudige taal en informatie voor ondernemers van de overheid. Deze behoefte aan kennisuitwisseling is groot, vooral inzake de organisatie van de communicatie en de communicatiestrategie.

Foto: Unsplash

Tip: Wil jij communicatie een integraal onderdeel van jouw organisatiestrategie maken? Dan is de opleiding Strategisch Communicatiemanagement wat voor jou!

  • Tijdens de opleiding leer je de actuele trends, kennis en inzichten op het gebied van strategische communicatie.
  • Je brengt in 12 dagdelen jouw strategische organisatiedoelstellingen in lijn met de doelstellingen van je organisatie.
Lees meer over deze opleiding
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie