Naar inhoud

COVID-19 stresstest voor balans tussen innovatie en privacy

Technologische innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de indamming van de verspreiding van het coronavirus. In een land als China gebeurt dat bijvoorbeeld al op grote schaal door de inzet van mobiele applicaties die gebruikmaken van quick respons codes (QR-codes). In Nederland wordt voorlopig geen app op de markt gebracht, omdat deze onmogelijk op korte termijn aan de strenge privacyvoorwaarden kan voldoen.


Innovatie versus privacy

Door de inzet van technologie bij de bestrijding van COVID-19, is het virus tegelijk een stresstest voor de balans tussen innovatie en privacy. De actuele vraag is of het wankele evenwicht – dat is gekozen tussen enerzijds de doorvoering van innovatie en anderzijds de bescherming van de privacy – wezenlijk is veranderd. Uit het onderzoeksrapport ‘Corona crisis stress test has not fundamentally changed the chosen balance between AI innovation and privacy’ van PwC kun je opmaken dat dit in het merendeel van de onderzochte landen – China, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika – niet het geval is.

Artificial intelligence

Het onderzoek dat de basis voor her rapport vormt, is een vervolg op een eerder onderzoek van de accountants- en adviesorganisatie dat vlak voor de uitbraak van de coronacrisis is uitgevoerd. In het daarbij behorende onderzoeksrapport is aan de hand van vier scenario’s geschetst hoe de toekomst van artificial intelligence (AI) er in de Europese Unie uit kan zien. Deze extreme scenario’s zijn gebaseerd op twee vragen of onzekerheden. De eerste vraag is of de overheden de ontwikkeling van artificiële intelligentie actief stimuleren en sturen of dat ze dat aan de vrije markt overlaten.

Vertrouwen in technologie en het gebruik van data is cruciaal voor het succes van de inzet van digitale middelen.

De tweede vraag heeft betrekking op regelgeving. Die kwestie is of de overheden strikte regelgeving toepassen rond het verzamelen van data, de ontwikkeling van algoritmes en de marktmacht van grote technologiebedrijven of dat ze de voorkeur geven aan liberale regelgeving die – mogelijk – leidt tot een innovatief klimaat. Deze scenario’s zijn gerelateerd aan de bestaande situatie in het China, Nederland, het VK en de VS.

Privacyregels en tracking-apps

“Wij waren benieuwd of de landen die in het eerste rapport zijn beschreven andere keuzes maken tijdens de coronacrisis”, duidt Mona de Boer, director data analytics bij PwC. “Wij dachten dat ze onder druk van de wens de volksgezondheid optimaal te beschermen, wellicht andere keuzes zouden maken. Denk bijvoorbeeld aan een minder strikte toepassing van de privacyregels om de snelle ontwikkeling van tracking-apps mogelijk te maken. We zien enkele kleine verschuivingen, maar vooralsnog geen wezenlijke veranderingen in de houding.”

AI-strategieën

“Uit het vervolgonderzoek blijkt dat landen die altijd al voor een voorzichtige aanpak kozen, dat nu nog steeds doen. De crisis is een soort stresstest voor bestaande AI-strategieën. Die hebben de crisis tot nu toe goed doorstaan. Kijk bijvoorbeeld naar Nederland. Nederlanders zaten al vrij scherp in de wedstrijd als het gaat om privacyregulering. De overheid had weliswaar voornemens om snel een tracking-app te lanceren, maar dat is niet gelukt omdat deze niet aan de privacyregels voldeed. Het debat hierover laat zien dat de Nederlandse samenleving de regering wat dat betreft ook kort houdt.”

Coronadashboard

Mona de Boer wil nog geen vergaande conclusies trekken, omdat het debat over de inzet van digitale middelen tegen het virus nog steeds gaande is. Op dit moment is de Nederlandse regering bezig met het ontwikkelen van een coronadashboard dat moet helpen het coronavirus verder in te dammen. De overheid heeft in het kader daarvan een noodwet ingediend bij de Tweede Kamer die het mogelijk moet maken de mobiele telefoons van burgers te volgen om de samenkomst van grote groepen mensen te kunnen signaleren. De volksvertegenwoordiging heeft daarmee nog niet ingestemd en de wet doet ook de maatschappelijke gemoederen oplopen. “De overheid wordt nauw in de gaten gehouden”, stelt Mona de Boer. “En dat is heel goed. Vertrouwen in technologie en het gebruik van data is cruciaal voor het succes daarvan.”

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie