Naar inhoud

De digitale transformatie is pure noodzaak in de machinebouw

Innovatie en productiviteitsverhoging vormen de belangrijkste uitdagingen en focuspunten voor Nederlandse bedrijven in de machinebouwindustrie. 61 procent van de ondernemingen in deze bedrijfstak geeft innovatie de hoogste prioriteit, 50 procent ziet die noodzaak vooral voor de verhoging van de productiviteit. Om die doelen te bereiken, is integraal zicht nodig op de processen – van ontwerp en engineering tot productie en onderhoud.

Sterker nog, de informatievoorziening in de machinebouw moet een zogeheten closed loop zijn, waarbij ook gebruiksdata van machines input leveren voor optimalisatie van producten en processen. Bedrijven die dat allemaal voor elkaar hebben, worden holistic digital enterprises genoemd. Daarvoor is het noodzakelijk dat machinebouwers volop inzetten op de digitale transformatie. Dat kun je opmaken uit het rapport ‘Integraal grip op het machinebouwproces – De transitie naar een Holistic Digital Enterprise’ van Siemens Digital Industries Software.

Digitale transformatie in de machinebouw

In dit onderzoeksrapport worden de belangrijkste uitdagingen voor machinebouwers geduid en worden daarnaast praktische handvatten gegeven om de noodzakelijke digitale transformatie in deze sector te versnellen. Het onderdeel van het gelijknamige technologiebedrijf heeft dit rapport uitgebracht naar aanleiding van de eerder door het bedrijf gepubliceerde ’Nationale benchmark Smart Machine Industry 2020 – De status en plannen van machinebouwers bij de transitie naar een Smart Industry’.

Om te blijven innoveren en de productiviteit te verhogen, kunnen machinebouwbedrijven niet om het gebruik van data heen. Door in een closed loop alle gegevens in een proces te verzamelen, kunnen producten en processen met gebruik van artificial intelligence (AI) geoptimaliseerd worden. Holistic digital enterprises hebben deze closed loop in hun organisatie al in kaart gebracht en toegepast. Echter, voor veel organisaties is dit nog toekomstmuziek. De transitie naar een holistic digital enterprise kent diverse strategische uitdagingen waar machinebouwers mee te maken hebben. Dit is een overzicht van de vijf belangrijkste uitdagingen – en oplossingen – zoals die zijn gedefinieerd.

1. Het voorkomen van datasilo’s

Informatie is doorgaans niet integraal toegankelijk en machinebouw kenmerkt zich door de vele afzonderlijke datasilo’s, waarbinnen afdelingen vaak geïsoleerd werken. In de transitie naar een holistic digital enterprise is het essentieel dat alle data voor iedereen beschikbaar zijn. Dit kan door de informatiesilo’s te doorbreken en een bedrijfsbrede digital thread te realiseren, waarbij alle data voor alle relevante gebruikers, integraal en in de meest actuele vorm beschikbaar zijn. Daarmee wordt een single source of truth gecreëerd – één van de belangrijkste uitgangspunten van een holistic digital enterprise.

2. Toenemende vraag naar maatwerk in massaproductie

Maatwerk is steeds vaker een vereiste bij fabrikanten, aangezien zij hun concurrentiepositie in de markt willen verstevigen en toegevoegde waarde willen bieden aan klanten. Maatwerk zet echter de marges onder druk, omdat productie op klantspecificatie veel tijd kost en gedurende het proces nog vaak leergeld wordt betaald. Daarnaast zorgt maatwerk voor een toenemende druk op het gebied van engineering. Uit de benchmark blijkt dat het realiseren van maatwerk zonder in te leveren op de marges één van de grootste uitdagingen is.

Om het gewenste maatwerk te realiseren, spelen standaardisatie en modularisatie een belangrijke rol. De overgang van engineering to order (ETO) naar configuration to order (CTO) kan daarbij essentieel zijn. CTO is een manier van organiseren waarbij het beheren en het vastleggen van de eigen producten, de operationele realisatieprocessen en de geautomatiseerde ondersteuning op elkaar worden afgestemd. Modularisatie is daarbinnen een vereiste, maar ook meteen de grootste uitdaging volgens 67 procent van de machinebouwers. Door te kiezen voor CTO wordt onder andere gewonnen op leversnelheid, margeverhoging, innovatiekracht en omzetsnelheid.

3. Realiseren van snellere productontwikkeling met lagere kosten

Het ontwikkelen van een prototype – om zo kwaliteit te beoordelen – is tijdrovend en budgetverslindend. In de transitie naar een holistic digital enterprise speelt simulatie een belangrijke rol, waardoor een snellere productontwikkeling mogelijk wordt gemaakt tegen lagere kosten. Digital twinning biedt de optie om een volledig functionele virtuele versie van het product te ontwikkelen. Met software voor virtual commissioning kunnen vervolgens aanpassingen en verbeteringen getest worden op het virtuele model.

Volgens onderzoeksinstituut Gartner verdrievoudigt tot 2022 het gebruik van digital twins. De combinatie van een digitalvirtualtwin en het internet of things (IoT) legt de basis voor versnelde productontwikkeling en een structurele verbetering van een ontwerp. Een vervolgstap binnen het toepassen van een digital twin is de comprehensive digital twin. Daarbij wordt niet alleen gewerkt met een digital twin van het betreffende product, maar ook met een digital twin van de productieomgeving en de productperformance. Zo ontstaat een closed loop tussen de virtuele wereld van het productontwerp en de daadwerkelijke fysieke productie en operationele fase.

4. Onderscheidend vermogen creëren en behouden

Concurreren op prijs en product wordt steeds lastiger in de machinebouw, waardoor de focus en het onderscheidend vermogen verschuift naar dienstverlening en service. Op het gebied van service spelen data een cruciale rol. Door digitale connecties te maken met machines bij de klanten is een constante stroom aan operationele gegevens beschikbaar. Die data worden door machinebouwers ingezet voor onder andere nieuwe verdienmodellen, gebaseerd op condition based maintenance. Hierbij genereert een fabrikant nieuwe inkomensstromen, terwijl het servicelevel voor de klanten toeneemt.

Tegelijkertijd legt deze data-gestuurde aanpak ook de basis voor service lifecycle management. Hierbij worden data uit alle fases van de volledige productlevenscyclus ingezet om servicemodellen te optimaliseren. De ultieme vorm van dienstverlening binnen service lifecycle management is machine as a service, waarbij de klanten een machine niet meer afnemen maar alleen betalen voor het gebruik ervan. Machinebouwers onderscheiden zich hiermee op het niveau van de dienstverlening en genereren ook een constante inkomstenstroom. Fabrikanten blijven eigenaar van de machines en klanten betalen een vast maandbedrag voor alle diensten – van online monitoring tot het oplossen van storingen en van reparaties tot het vervangen van onderdelen.

5. Stimuleren van digitale volwassenheid

Op basis van een onderzoek van accountants- en adviesorganisatie PwC over de transitie naar een smart industry worden machinebouwers gerangschikt naar de mate van hun digitale volwassenheid. Driekwart van de Nederlandse machinebouwers ziet zichzelf nog als een digitale beginner. Een inhaalslag is duidelijk nodig, waarbij het niet alleen gaat om de visie op een digitale transitie maar ook om aandacht voor de processen.

“De transitie naar een holistic digital enterprise beperkt zich namelijk niet enkel tot het implementeren van nieuwe technologie”, stelt Patrick Fokke, sales director Nederland bij Siemens Digital Industries Software. “Het betreft namelijk ook een strategische keuze die het totale proces van inkoop tot service omvat. Draagvlak vanuit de medewerkers voor een nieuwe manier van werken is essentieel – onmisbaar zelfs. Alleen door dit draagvlak te creëren, kan een machinebouwer uiteindelijk de vruchten plukken van de digitalisering en zo groeien naar digitale volwassenheid.”

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie