Naar inhoud

De digitalisering van de productontwikkeling in de industrie

Als industriële bedrijven de wereldwijde concurrentie willen bijhouden, moeten ze in steeds kortere termijnen innovatieve, klantgerichte producten en diensten ontwikkelen. Maar waarin onderscheiden zogenoemde digitale kampioenen zich op het gebied van digitale productontwikkeling van andere bedrijven? Wat is de rol van data-analyse en artificiële intelligentie? Waar gebruiken deze bedrijven digitale tools voor? En hoe hebben zij hun cybersecurity ingericht?

Antwoorden op deze vragen vind je in het onderzoeksrapport ‘Digital Product Development 2025 – Agile, Collaborative, AI Driven and Customer Centric’ van accountants- en adviesorganisatie PwC. Dit rapport is gebaseerd op interviews met 200 beslissingsbevoegde managers van industriële bedrijven uit verschillende sectoren. Het onderzoek leert dat:

  • in de komende vijf jaar gemiddeld 19 procent meer efficiëntie wordt verwacht in de industrie;
  • in de bedrijven van 41 procent van de geïnterviewde managers data-analyse en artificial intelligence (AI) worden gebruikt voor productontwikkeling;
  • tot 30 procent van de totale omzet van de digitale koplopers uit digitale producten en diensten komt.
Meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling leiden niet automatisch tot meer succes. Het gaat meer om een strategisch slim gebruik van de middelen.

Concurrentievoordelen dankzij digitale productontwikkeling

Door te investeren in de ontwikkeling van digitale producten neemt de efficiëntie van industriële bedrijven de komende vijf jaar naar verwachting met gemiddeld 19 procent toe. Tevens kunnen organisaties de time to market met gemiddeld 17 procent verminderen en de productiekosten met gemiddeld 13 procent verlagen.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemingen die tot de koplopers behoren – 10 procent van de bedrijven in het onderzoek – meer investeren in digitale productontwikkeling. De meeste van hen behalen echter betere resultaten, terwijl ze minder dan 4 procent van hun inkomsten besteden aan onderzoek en ontwikkeling.

Voordelen die industriële bedrijven verwachten van investeringen in digitale productontwikkeling

Digitale productontwikkeling versterkt de klantgerichtheid

Op maat gemaakte producten – afgestemd op de individuele behoeften van de klant – zijn belangrijk voor de inkomsten van een industriële organisatie. Toonaangevende ondernemingen halen een hoge mate van personalisatie met producten die worden gekenmerkt door een eenvoudige functionaliteit, een goede duurzaamheid of verbeterde gebruikersinterfaces. De grootste uitdaging is om dit te bereiken met een optimale kostenefficiëntie.

Daarom integreren digitale kampioenen klantgerichtheid al in een vroeg stadium in het ontwikkelingsproces en werken ze nauw samen met partners. Bovendien zijn ze van plan om in de komende vijf jaar de ontwikkeling van op maat gemaakte producten en diensten aanzienlijk uit te breiden. Zij verwachten dat hun aandeel van gepersonaliseerde oplossingen in deze periode met 26 procent groeit – meer dan het dubbele van het gemiddelde van alle bedrijven die zijn onderzocht en dertien keer meer dan de minst digitale bedrijven.

Toename van het aandeel gepersonaliseerde producten in de komende vijf jaar

Digitale kampioenen meer intensiever gebruik van data en artificiële intelligentie

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek is dat 41 procent van de bedrijven die bij het onderzoek betrokken zijn voor ten minste een deel van het digitale productontwikkelingsproces gebruikmaakt van data-analyse en kunstmatige intelligentie. Maar slechts 5 procent maakt uitgebreid gebruik van deze technologieën, bijvoorbeeld in proces- en kwaliteitsoptimalisatie of om producten en diensten te valideren.

Digitale kampioenen gebruiken niet alleen algoritmes voor analyse, maar richten zich ook sterk op de onderliggende datamodellen. Dit stelt ze in staat om naar de hele productlevenscyclus te kijken en gedurende het hele ontwikkelingsproces samen te werken met externe leveranciers en klanten.

Gebruik van data-analyse en artificial intelligence

De opkomst van digitale tools

Als naar digitale tools wordt gekeken, wordt één ding duidelijk: veel bedrijven gebruiken al een aantal geselecteerde technologieën voor digitale productontwikkeling. Bijna twee derde van de ondervraagde bedrijven gebruikt tools voor de co-creatie van producten en diensten – intern of met externe partners. De helft gebruikt digitale technologieën voor processimulatie en de ontwikkeling van digitale prototypes.

Industriële bedrijven willen zich de komende drie jaar vooral richten op het uitbreiden van hun data-analyse en kunstmatige intelligentie met plus 30 procentpunten, agile ontwikkelmethoden en social listening met elk plus 26 procentpunten en op het gebruik van digital twins met plus 25 procentpunten.

Speerpunten van industriële bedrijven in de komende drie jaar

Grote tekortkomingen in cybersecurity

Het toegenomen gebruik van data-analyse en artificiële intelligentie door industriële bedrijven voor productontwikkeling verhoogt ook het belang van cybersecurity. Volgens het onderzoek zijn er op dit gebied grote tekortkomingen: 71 procent van de respondenten heeft geen of onvoldoende beschermingsmechanismen tegen cyberaanvallen.

De digitale kampioenen hebben hier een voordeel: meer dan de helft heeft de IT-beveiliging in elk geval een integraal onderdeel gemaakt van de projectmanagementaanpak. Toch voert bijna geen van de bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek – zelfs de leiders niet – alomvattende strategieën uit die gebaseerd zijn op het catalogiseren en prioriteren van risico's.

Vijf stappen om een digitale kampioen te worden

Stappenplan om een digitale kampioen te worden

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie