Naar inhoud

De nadelige uitwerking van het thuiswerken op lange termijn

Als gevolg van de tweede golf in de COVID-19-pandemie heeft de regering de dringende oproep aan de beroepsbevolking in Nederland gedaan om momenteel vanuit huis te werken, als dat enigszins mogelijk is. Tijdens de eerste golf is daar massaal gehoor aan gegeven, maar nu zijn Nederlanders minder gehoorzaam. Het aantal reisbewegingen richting werk neemt toe en is bijna op het hoogste niveau sinds de eerste lockdown, zo blijkt uit gegevens van Google. Dat is overigens niet vreemd wanneer je beseft dat thuiswerken leidt tot minder samenwerking, minder betrokkenheid en gevoelens van isolatie plus stress binnen een organisatie.

Dat kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘The costs and benefits of working from home, part II – The impact of working from home on innovation, people engagement and well-being’ van accountants- en adviesorganisatie PwC.

Onderbelichte schaduwzijde van thuiswerken op lange termijn

Als alle werknemers in Nederland die dat kunnen ook na de pandemie een dag extra vanuit huis werken, kan dat op lange termijn leiden tot extra kosten voor hun werkgevers. Deze kosten hangen samen met de effecten van minder samenwerking, een minder grote betrokkenheid bij de organisatie en gevoelens van isolatie plus stress. De kosten kunnen oplopen van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro per jaar. Werkgevers kunnen wel maatregelen nemen om de risico’s van thuiswerken – en dus de kosten – te verzachten.

Thuiswerken kan zachte organisatieaspecten negatief beïnvloeden

Bij organisaties waar dat mogelijk is, werkt een aanzienlijk deel van de medewerkers op dit moment deels of fulltime thuis in verband met het erg besmettelijke coronavirus. Omdat dit – mede dankzij een goede digitale infrastructuur in Nederland – goed verloopt, wordt bij veel bedrijven serieus nagedacht over permanente veranderingen in de manier waar en de wijze waarop gewerkt wordt in de organisatie.

Het onderzoek laat zien dat daar risico’s aan vastzitten, die vooral betrekking hebben op de zachte kant van de organisatie. De gevaren zijn namelijk niet onmiddellijk zichtbaar, minder tastbaar en moeilijker te kwantificeren. Bovendien zijn de effecten van thuiswerken op zaken als de innovatie, de productiviteit en het welzijn van medewerkers pas op langere termijn zichtbaar. Daarbij geldt tevens dat deze gevolgen langdurig kunnen zijn.

Kosten en baten niet zonder meer tegen elkaar afzetten

Eerder heeft PwC een onderzoeksrapport gepubliceerd waaruit je kunt opmaken dat de opbrengsten van thuiswerken ook groot zijn. Als iedereen die thuis kan werken een dag extra vanuit huis werkt ten opzichte van de situatie voor de pandemie, kan dat de Nederlandse samenleving bijna vier miljard euro per jaar opleveren. Die kostenbesparingen zitten vooral in uitsparingen op de huur van kantoorruimte en sterk verminderd woon-werkverkeer – hetgeen ook zorgt voor minder files, minder verkeersongevallen en minder investeringen in de infrastructuur. De uitstoot van CO2 daalt dan bovendien met 606 kiloton per jaar.

De opbrengsten zoals die uit het eerste onderzoek voortkomen en de kosten die uit het tweede onderzoek blijken, kunnen echter niet zonder meer tegen elkaar afgezet worden. Terwijl de opbrengsten – of kostenbesparingen – onmiddellijk zichtbaar zijn, doen de kosten zich pas op lange termijn voor. Bovendien profiteren zowel werkgevers, werknemers en de samenleving van de opbrengsten, terwijl de kosten die samenhangen met de zachte organisatieaspecten bijna uitsluitend terechtkomen bij organisaties.

De risico’s van thuiswerken kunnen worden verzacht

“Ik ga ervan uit dat veel leidinggevenden bij organisaties waar werken op afstand mogelijk is, ervoor kiezen in ieder geval een deel van het thuiswerken voort te zetten”, stelt Debby Jannink, partner bij PwC. “Dit geldt ook als de periode van social distancing achter ons ligt. Maar dit vergt tevens aanpassingen in de organisatie en bij leidinggevenden. Om de risico’s van thuiswerken te verzachten, is het bijvoorbeeld heel belangrijk dat leidinggevende managers weten hoe het met hun medewerkers gaat. Dat kan door het regelmatig uitsturen van vragenlijsten. Aan de hand van de antwoorden op die vragen kunnen organisaties andere maatregelen nemen.”

Bij te lang thuiswerken neemt stress en eenzaamheid toe

“Mensen vinden werken vanuit huis veelal bovendien heel prettig, want het geeft flexibiliteit en vrijheid. Tegelijkertijd zie je dat er ook een soort kantelpunt is. Als thuiswerken te lang duurt, neemt bij een groot aantal mensen de stress en het gevoel van eenzaamheid toe. Dat laat dit onderzoek eveneens zien. Ik kan me heel goed voorstellen dat bij veel ondernemingen het kantoor een ontmoetingsplaats wordt en thuis de plek waar je stukken uitwerkt of lijstjes afhandelt.”

“Maar ook dat vergt heel veel van de organisatie en de medewerkers. Het is vooral zoeken naar een balans tussen werken vanuit huis en op kantoor. Iedereen wil de positieve aspecten van het thuiswerken zo veel mogelijk behouden. Terecht, maar dan moet je ook vanaf dag één de negatieve kanten adresseren. Het gaat niet vanzelf goed.”

De kosten van te lang thuiswerken komen terecht bij de werkgevers

Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de kosten van te lang thuiswerken bij de werkgevers terechtkomen:

  • Als alle werknemers die dat kunnen per week een dag extra thuiswerken, kan dat op lange termijn tot een kostenstijging leiden van 375 miljoen tot anderhalf miljard euro per jaar.
  • Deze kosten worden veroorzaakt door de effecten van minder samenwerking, een minder grote betrokkenheid bij de organisatie en gevoelens van isolatie plus stress.
  • De kosten doen zich voor op lange termijn en komen terecht bij de werkgevers.
  • Samenwerking met collega’s gebeurt ook vanuit huis, maar ander onderzoek laat zien dat de effectiefste samenwerking ontstaat op – fysieke – plekken die het uitwisselen van ideeën stimuleren. Bovendien ontbreken bij thuiswerken de spontane ontmoetingen die leiden tot nieuwe ideeën. Op lange termijn gaat dit ten koste van innovatie en productiviteit. De totale kosten hiervan kunnen oplopen van 200 tot 800 miljoen euro per jaar.

Thuiswerken leidt tot hoger verloop, hoger ziekteverzuim en lagere productiviteit

Een andere belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat thuiswerken leidt tot hoger verloop, hoger ziekteverzuim en lagere productiviteit:

  • Een verminderde betrokkenheid van werknemers verzwakt de organisatiecultuur. De langetermijneffecten hiervan zijn een hoger verloop, een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit. De kosten kunnen hiervan kunnen oplopen van 125 tot 500 miljoen euro per jaar.
  • Meer thuiswerken leidt tot meer gevoelens van isolatie plus stress en een groter risico op een burn-out. De kosten hiervan kunnen oplopen van 50 tot 200 miljoen euro per jaar.
  • Er is een kantelpunt in de betrokkenheid van werknemers. Ander onderzoek wijst namelijk uit dat wanneer medewerkers langer dan drie dagen per week thuiswerken, de betrokkenheid omlaag gaat.

Foto: Pexels

Tip: Wil je leren hoe je de klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Experience Strategie & Organisatie wat voor jou!

  • Je leert de actuele trends, kennis en inzichten uit de praktijk op het gebied van customer experience.
  • Naast de opleiding ontwikkel je een strategie en plan voor de klantbeleving voor jouw organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie