Naar inhoud

De staat van digitale transformatie in ondernemend Nederland

Door de COVID-19-pandemie hebben Nederlanders het nut van de voortgaande digitalisering van samenleving aan den lijve ondervonden. Inmiddels hebben Nederlandse organisaties twee derde van hun bedrijfsprocessen gedigitaliseerd en dat levert hen forse kostenbesparingen op. De verwachting is dat de digitale transformatie de komende jaren verdergaat. Zorgen zijn er overigens ook in ondernemend Nederland, vooral over security.

Dat blijkt uit een onderzoek dat in juni 2020 is gehouden onder eindverantwoordelijken op financieel gebied in 201 Nederlandse organisaties in het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf. De peiling is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Kien onderzoek in opdracht van softwarebedrijf Visma. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in de ‘Digitaliseringsindex 2020 – Hoe digitaal is ondernemend Nederland?’. In het rapport is voor het vierde achtereenvolgende jaar de mate van digitalisering van Nederlandse organisaties in beeld gebracht.

Digitale transformatie in Nederland

In Nederland verloopt 69 procent van de processen tegenwoordig digitaal. Daarmee blijft de groei ten opzichte van 2019 beperkt. In de komende drie jaar wordt wel een flinke stijging verwacht. Dan gebeurt nog geen vijfde van de processen handmatig, zo is de gedachte. In grote organisaties liggen de verwachtingen zelfs hoger, want naar verwachting is tegen 2023 slechts iets meer dan een tiende van de processen daar nog niet gedigitaliseerd.

Menselijke factor als aandachtspunt

De digitalisering leverde over 2019 een kostenbesparing van maar liefst 20 procent op. Over 2020 denken organisaties bijna een kwart te besparen. De beveiliging van digitale processen zien ze als hun belangrijkste uitdaging bij de digitale transformatie. Daarnaast is de menselijke factor een aandachtspunt. De essentiële vraag is hoe bedrijven hun medewerkers mee krijgen in de digitalisering.

Twee derde facturen digitaal de deur uit

De meeste organisaties versturen ondertussen hun facturen digitaal. In 2019 ging twee derde van de facturen al digitaal de deur uit, nu is dat 82 procent. Daarmee is dit het meest gedigitaliseerde proces in 2020. Deze stijging is zowel in grotere als in kleinere organisaties te zien. Ook het digitaal ontvangen van facturen is flink toegenomen. Dit proces was in 2019 in ruim de helft van de gevallen geautomatiseerd, nu is dat iets meer dan twee derde.

Digitale rapportage de norm in meeste grote organisaties

De populariteit van digitale rapportage neemt toe. Vorig jaar was de rapportage nog het minst gedigitaliseerde proces met 53 procent. Nu zegt twee derde van de organisaties digitaal te rapporteren. De ontwikkeling is sterker in grotere organisaties, dan in kleinere ondernemingen. Over het algemeen wordt er ook vaker digitaal gerapporteerd aan de overheid (59%), maar daar is de groei bescheiden ten opzichte van 2019. Kleinere organisaties blijven hier eveneens flink achter in vergelijking met grotere bedrijven.

Veel digitaal bestellen

Voor het eerst is dit jaar het bestelproces opgenomen in de digitaliseringsindex. In 62 procent van de organisaties is dit proces momenteel al gedigitaliseerd. Het verschil tussen het midden- en kleinbedrijf en de grootzakelijke markt is ook hier groot. In de komende drie jaar verwacht iets meer dan een kwart van de organisaties die nu nog handmatig bestellen dit proces te digitaliseren.

Driekwart werkt op afstand

Niet minder dan driekwart van de organisaties zegt dat de medewerkers tegenwoordig overal en altijd toegang hebben tot de bedrijfssystemen. Dat is een sterke toename ten opzichte van vorig jaar (57%). Of deze ontwikkeling iets te maken heeft met de intelligente lockdown als gevolg van de COVID-19-pandemie is niet bekend. Het cloudgebruik is vrijwel gelijk gebleven. Iets meer dan de helft van de organisaties werkt tegenwoordig in de cloud.

Binnen drie jaar meer adaptief

Er zijn weinig veranderingen in de manier waarop organisaties omgaan met digitalisering. Ook nu krijgt digitalisering de meeste aandacht vanuit de overkoepelende bedrijfsstrategie (37%). Iets meer dan een vijfde kiest een integrale benadering, waarbij de organisatiestructuur vorm krijgt vanuit de digitale strategie. De verwachtingen over drie jaar zijn wel anders dan in 2019. Toen zetten de meeste organisaties (34%) in op een integrale benadering binnen drie jaar. Nu denkt 37 procent tegen 2023 een fase verder te zijn en adaptief om te gaan met digitalisering. Dan zit digitalisering in de kern van de organisatie en vormt het de basis voor nieuwe ontwikkelingen.

Digitale toekomst tegemoet

Staat ondernemend Nederland nog aan de beginfase van de digitalisering? Ruim een derde van de organisaties is die mening toegedaan. Dat was vorig jaar ongeveer hetzelfde. De verwachtingen over de situatie over vijf jaar zijn wel veel positiever. 59 procent van de organisaties voorziet dat dan alle processen in het merendeel van de bedrijven is geautomatiseerd. Vorig jaar was dit nog 44 procent. Zeker in de grootzakelijke markt hebben eindverantwoordelijke op financieel gebied veel vertrouwen in de voortgang van de digitalisering.

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie