Naar inhoud

Digitaal vertrouwen de basis voor de marktleiders van morgen

Voor het creëren van een veilige digitale wereld is vertrouwen in mensen, processen en technologie van cruciaal belang. Om dat vertrouwen op te bouwen moeten organisaties, regelgevers en consumenten alert zijn om de uitdagingen aan te pakken die de door technologie gedreven maatschappij met zich meebrengt. Niet zonder reden, want bedrijven die op digitaal gebied veiligheid, betrouwbaarheid, privacy en data-ethiek hoog in het vaandel hebben staan, zijn de marktleiders van morgen.

Veel bedrijven blijken echter nog onvoldoende aandacht besteden aan hun bescherming tegen onder meer cyberaanvallen. Dit leert een wereldwijd onderzoek onder 3.000 bestuurders en managers in 81 landen, uitgevoerd door PwC. Op basis van hun reacties zijn 10 tips geformuleerd die organisaties helpen hun security en privacy te verbeteren en het vertrouwen van de consument te vergroten. Deze adviezen zijn vastgelegd in het rapport ‘The journey to digital trust’.

10 kansen voor bedrijven om digitaal vertrouwen op te bouwen.

Digitaal vertrouwen

“In de huidige digitale wereld, waarin organisaties steeds meer technologie toepassen en we steeds meer met elkaar zijn verbonden, hebben bedrijven de verantwoordelijkheid de digitale risico’s zo klein mogelijk te maken”, zegt Gerwin Naber, leider van de cybersecurity-praktijk van PwC. “Uit ons onderzoek blijkt echter dat slechts de helft van de middelgrote en grote bedrijven in de belangrijke sectoren als de financiële dienstverlening, gezondheidzorg, consumentenmarkten en technologie, media en telecom bezig is de veerkracht bij cyberaanvallen te vergroten.”

Waardecreërende reis

“Van die groep is bovendien minder dan de helft tevreden over de manier waarop het bedrijf de verdediging tegen hackers heeft getest”, aldus Naber. “Het creëren van digitaal vertrouwen moet je zien als een waardecreërende reis. Daarbij moet je als organisatie zorgen dat je de juiste mensen, de juiste middelen en de flexibiliteit hebt om het eindpunt, het uitstralen van digitaal vertrouwen, te bereiken”.

Wie zijn je pioniers als het gaat om digitaal vertrouwen?

#1. Schakel security-experts in bij de start van digitale transformaties

9 van de 10 respondenten werkzaam bij bedrijven die digitale transformatieprojecten uitvoeren, zeggen dat security- en privacy-experts nauw betrokken zijn bij de projecten. Ook zeggen 9 op de 10 respondenten dat ze cyber- en privacy-risico’s proactief meenemen bij het opstellen van het projectplan en het vaststellen van het budget. Maar slechts 53 procent zegt maatregelen voor het beheer van risico’s al vanaf het begin mee te nemen in een project, de zogenoemde security-by-design-aanpak.

#2. Upgrade jouw managementteam en maak gebruik van talenten

Zonder de juiste mensen op de juiste plaatsen wordt het beheersen van risico's rond security, privacy en ethiek een steeds steiler wordende klim. Het onderzoek laat zien dat belangrijke rollen als chief information security officer, chief security officer, chief privacy officer, chief risk officer en chief data officer bij veel bedrijven nog niet bestaan.

#3. Verhoog het bewustzijn en het besef van verantwoordelijkheid onder de werknemers

Veel bedrijven kunnen nog meer doen om het bewustzijn en de verantwoordelijkheid van werknemers rondom cybersecurity en privacy te vergroten. Slechts 34 procent van de respondenten heeft aangegeven dat zijn bedrijf op dat gebied een trainingsprogramma voor werknemers heeft.

Welke processen kunnen het vertrouwen bevorderen?

#4. Verbeter de communicatie met en de betrokkenheid van de raad van bestuur

Van de respondenten die verantwoordelijk zijn voor de communicatie met de raad van bestuur over cyber- en privacy-risico’s, zegt het merendeel de strategie voor cybersecurity (80%) en privacy (83%) met de raad te hebben besproken. Veel van deze respondenten hebben echter twijfels over de interne rapportage van cybersecurity- en privacy-metingen. Slechts 27 procent is van mening dat de bestuurders van het bedrijf juiste en volledige rapportages over het risicomanagement op het gebied van cyber en privacy ontvangen.

#5. Koppel security aan zakelijke doelen

Terwijl bestuurders steeds meer door technologie gedreven businessmodellen kiezen, vergeten ze vaak cybersecurityprogramma’s af te stemmen op die modellen. Slechts 23 procent zegt van plan te zijn komend jaar de bedrijfsdoelstellingen af te stemmen op de strategie aangaande informatiebeveiliging.

#6. Bouw duurzaam vertrouwen op rondom data

Naarmate de hoeveelheid data in de wereld stijgt, lopen meer bedrijven het risico ethische grenzen te overschrijden bij hun zoektocht naar nieuwe manieren om er geld mee te verdienen. Van de bedrijven met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar zegt slechts de helft grote investeringen te doen in het beheer van gegevens, in het creëren van transparantie in het gebruik en de opslag van gegevens en in het vergroten van de controle die consumenten en klanten hebben over hun gegevens.

#7. Vergroot jouw cyber-veerkracht

Als het gaat om veerkracht, ook wel resilience genoemd, gaat het om de wendbaarheid van verdedigings- en herstelsystemen. Veerkrachtige systemen helpen bedrijven om activiteiten tijdens cyberaanvallen te blijven ondersteunen en om snel te kunnen herstellen. Ongeveer de helft van de middelgrote en grote bedrijven in de belangrijkste sectoren zegt bezig te zijn de veerkracht bij cyberaanvallen en andere ontwrichtende gebeurtenissen te vergroten.

#8. Ken jouw vijanden

De zorgen over cyberdreigingen verschillen per sector en bedrijfsgrootte. Het afgelopen jaar is de bezorgdheid over door de staat gesteunde hackers het sterkst toegenomen in de financiële sector (33%), terwijl de bezorgdheid over cybercriminelen op de consumentenmarkten (50%) het grootst was. Bedrijven in de sector technologie, media en telecom maken zich vooral zorgen over industriële spionage (51%). Slechts 31 procent van de respondenten heeft er vertrouwen in dat zijn bedrijf de relevante partijen heeft geïdentificeerd die mogelijk de digitale assets gaat aanvallen.

#9. Wees proactief in compliance

Volgens de deelnemers aan het onderzoek zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van digitale compliance en ethiek:

  • de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (41%);
  • het voldoen aan de huidige regelgeving (37%);
  • het voorbereiden op toekomstige regelgeving (34%).

Het bekendste voorbeeld is de General Data Protection Regulation, die in werking is getreden op 25 mei 2018. Minder dan de helft van de bedrijven met een waarde van meer dan 100 miljoen dollar zegt dat volledig klaar te zijn om te voldoen aan de GDPR.

Hoe kan vertrouwen gelijke tred houden met de toenemende technologie?

#10. Houd gelijke tred met innovatie

Het is niet verrassend dat de meeste respondenten (81%) zeggen dat het Internet of Things essentieel is voor minstens een deel van hun bedrijf. Maar slechts 39 procent geeft aan vertrouwen te hebben dat het bedrijf voldoende maatregelen inbouwt bij de invoering van IoT-toepassingen. Bovendien heeft slechts 30 procent IoT-security op de lijst met investeringen voor dit jaar staan. De meeste respondenten hebben nog minder vertrouwen in hoeverre security-maatregelen toereikend zijn rondom andere opkomende technologieën als kunstmatige intelligentie.

Hoewel 70 procent zegt dat artificial intelligence van cruciaal belang is voor minstens een deel van het bedrijf, voelt slechts 31 procent zich zeer comfortabel bij de voorzorgsmaatregelen die in het bedrijf worden genomen om te zorgen dat het AI-gebruik veilig is. Tot de vele mogelijke toepassingen van artificial intelligence behoort snellere en efficiëntere cybersecurity. Slechts 22 procent van alle respondenten zegt volgend jaar te willen investeren in kunstmatige intelligentie als een veiligheidsmaatregel. Dit percentage is echter hoger bij middelgrote en grote bedrijven in technologie, media en telecom (46%) en de financiële sector (40%).

Het onderhavige onderzoekrapport kun je downloaden op de website van PwC.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie