Naar inhoud

Digitale transformatie in Nederland nog in de kinderschoenen

Nederlandse bedrijven overschatten in veel gevallen hun voortgang in de digitale transformatie. Zeker 28 procent van de ondernemingen in Nederland ziet zichzelf als een disruptor die de gevestigde orde kan uitdagen. Dit terwijl slechts 1 op de 25 organisaties in dit land bestempeld mag worden als digital leader. Tegelijkertijd gelooft 35 procent van de managers in de komende 5 jaar moeite te krijgen met het voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten en is 27 procent bang om achterop te raken.

Dit leert een onderzoek onder 100 managers van middelgrote en grote Nederlandse bedrijven over de status van de digitale transformatie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Vanson Bourne in opdracht van de IT-dienstverleners Dell Technologies en Intel. Deze studie is onderdeel van een wereldwijd onderzoek onder 4.600 managers uit 42 landen. De onderzoeksresultaten worden gebundeld in de ‘Digital Transformation Index’, die begin 2019 wordt gepubliceerd.

Voortgang van de digitale transformatie

De index brengt de vooruitgang op het gebied van digitale transformatie van middelgrote tot grote bedrijven in kaart en onderzoekt daarbij de digitale verwachtingen en zorgen van het management. De berekeningen zijn gebaseerd op de inschatting van bedrijven over hun eigen prestaties op de mate waarin zij kerneigenschappen van een digitale onderneming bezitten, hun bestaande IT-strategie, workforce transformation-strategie en geplande investeringen.

Kenmerken van een digitale onderneming

In 2015 hebben bedrijfsleiders een lijst van digitale criteria opgesteld waaraan bedrijven moeten voldoen om in de komende 10 jaar succesvol te zijn:

 • innoveren op flexibele wijze (agile);
 • proactief nieuwe kansen ontdekken;
 • transparantie en vertrouwen tonen;
 • unieke en gepersonaliseerde ervaringen bieden;
 • altijd beschikbaar zijn en real-time handelen.

Kwalificatie status digitale transformatie

2 jaar na de eerste uitgave van de index in 2016 is de reikwijdte van het onderzoek meer dan verdubbeld van 16 naar 42 landen en zijn 4.600 bedrijven gebenchmarkt op basis van een structurele groepering.

Ondanks dat de groep digital leaders slechts minimaal gegroeid is sinds 2016, signaleert de index beweging tussen andere groepen. 11 procent van de bedrijven in Nederland wordt nu gecategoriseerd als digital laggard, een daling van 3 procent ten opzichte van 2016. Dit betekent dat in 2018 relatief minder bedrijven het zonder digitaal plan moeten stellen en slechts zeer beperkte initiatieven en investeringen hebben om digitale transformatie te stimuleren.

Stagnatie voortgang van de digitalisering

De index laat zien dat relatief veel bedrijven blijven steken in de onderste 2 groepen: 45 procent in 2016 en maar liefst 55 procent in 2018. Dat betekent dat zij maar langzaam richting een digitale transformatie bewegen of helemaal geen digitaal plan hebben voor hun organisatie. Waar in 2016 de grootste groep bestond uit digital evaluators – van 45 procent in 2016 gedaald naar 30 procent in 2018 – bestaat de grootste groep 2 jaar later uit minder digitaal bedreven digital followers: van 31 procent in 2016 gegroeid naar 44 procent in 2018.

Belemmeringen voor digitale transformatie

Volgens het onderzoek worden nagenoeg alle Nederlandse bedrijven (95%) tegenwoordig geconfronteerd met grote obstakels in hun digitale transformatie. De 5 vaakst genoemde belemmeringen op weg naar digitale transformatie zijn:

 1. gebrek aan budget of middelen (35%);
 2. gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie (34%);
 3. zorgen over privacy van data en cybersecurity (32%);
 4. gebrek aan steun van topmanagement (30%);
 5. onvolwassen digitale cultuur – gebrek aan afstemming en samenwerking (26%).

Deze obstakels belemmeren de inspanningen voor digitale transformatie. Zeker 74 procent van de Nederlandse managers vindt bijvoorbeeld dat digitale transformatie binnen de organisatie breder gedragen moet worden, ten opzichte van 71,5 procent in 2016. Slechts 6 procent is sterk overtuigd eerder een disruptor te zijn dan zelf door een ander bedrijf belemmerd of verstoord te worden in de komende 5 jaar.

Verandering noodzaak voor relevantie

“De meeste Nederlandse bedrijven beseffen dat ze moeten veranderen om de komende jaren relevant te blijven”, stelt Patrick van de Coolwijk, managing director commercial bij Dell EMC Nederland. “En toch zijn ze niet altijd bereid om budgetten vrij te maken om het tij te keren. Organisaties die dat niet doen onderschatten hoe belangrijk het is om nu al volop in te zetten op digitale transformatie. Bedrijven die enkele jaren geleden nog disruptor waren, worden nu door nieuwkomers aan de kant gezet. Zo snel kan het gaan.”

Digitale obstakels overwinnen

De index toont aan dat bedrijven stappen ondernemen om barrières weg te nemen en het gevaar om door meer alerte, innovatieve spelers buitenspel te worden gezet proberen te reduceren. Dit gebeurt echter stapje voor stapje:

 • 53 procent gebruikt digitale technologie om ontwikkeling van nieuwe producten en diensten te versnellen – 7,5 procent groei ten opzichte van 2016;
 • 51 procent bouwt beveiliging en privacy in voor alle apparaten, applicaties en algoritmes – 2,5 procent groei ten opzichte van 2016;
 • 43 procent onderneemt actie om vaardigheden en expertise intern te ontwikkelen, zoals eigen medewerkers leren coderen – 24 procent groei ten opzichte van 2016;
 • 42 procent stimuleert kennisdeling tussen afdelingen, met name tussen IT en business – 32 procent groei ten opzichte van 2016;
 • 39 procent omarmt agile softwareontwikkeling, waardoor nieuwe applicaties sneller gecodeerd en veilig geïntroduceerd worden – 2 procent groei ten opzichte van 2016.

Investeringen in opkomende technologieën

Bedrijven investeren ook in opkomende technologieën en cybersecurity om hun transformatie te ondersteunen en te beveiligen. Nederlandse bedrijven zijn van plan om in de komende 3 jaar te investeren in:

 • cybersecurity: 58 procent – niet meegenomen in het onderzoek van 2016;
 • een multi-cloud-omgeving: 56 procent – 27 procent groei ten opzichte van 2016;
 • Internet of Things-technologie: 47 procent – 1 procent daling ten opzichte van 2016;
 • een compute-centric-aanpak voor datacenterinrichting en workload-ondersteuning en -optimalisatie: 42 procent – niet meegenomen in het onderzoek van 2016;
 • opslag op basis van flash-technologie: 38 procent – 1 procent groei ten opzichte van 2016.

Lager op de prioriteitenlijst staan investeringen in artificial intelligence (35%), cognitieve systemen (33%), virtual reality en augmented reality (23%), neuro-morfische hardware die hersenen kan imiteren (22%), blockchain (21%), kwantumtechnologie (20%) en commerciële drones (7%).

Businessmodel aanpassen aan nieuwe realiteit

“Er is blijkbaar wel bereidheid onder Nederlandse bedrijven om te investeren, maar bedrijfsleiders moeten beseffen dat digitale transformatie enkel slaagt als ook de businessmodellen worden aangepast aan de nieuwe realiteit”, waarschuwt Patrick van de Coolwijk. “Dat houdt bovendien in dat de werknemers de digitale mogelijkheden leren benutten. Voor veel bedrijven is het de hoogste tijd om hier echt op in te zetten, want zo’n transformatie neemt flink wat tijd in beslag.”

Meer informatie over het onderhavige onderzoek vind je op de website van Dell Technologies.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie