Naar inhoud

Digitalisering vergroot de weerbaarheid van een organisatie

In een jaar dat is begonnen met een internationale gezondheidscrisis die gezorgd heeft voor economische en geopolitieke disruptie, is veerkracht de sleutel tot zakelijk succes gebleken. Wereldwijd hebben senior executives in 2020 daarom geprobeerd hun digitale initiatieven te versnellen. Een derde van hen geeft aan dat een snellere digitale groei de belangrijkste maatregel is waarmee wordt beoogd de weerbaarheid van de organisatie tegen toekomstige marktverstoringen te verhogen. Een op de drie verwacht dat in de komende drie jaar 75 procent van de omzet voortkomt uit digitale initiatieven. Dat is driemaal zo veel als in 2019 werd verwacht.

Dat kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Organizational Agility: Roadmap tp Digital Acceleration’ van IT-dienstverlener Workday, dat in het eerste kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd. Het rapport is gebaseerd op een mondiaal onderzoek onder 1.024 senior executives, dat is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesorganisatie Longitude. Aan de bedrijfsleiders zijn vragen voorgelegd over de manier waarop hun organisatie de digitale transformatie benaderd in de strategie en de uitvoering, de vaardigheden die nodig zijn om een agile benadering van de transitie te omarmen en de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsprestaties en de toekomstplanning. De studie geeft een beeld van de best digital practices die leiden tot de veerkrachtigste organisaties. De respondenten zijn afkomstig 14 landen en zijn werkzaam in 12 sectoren, waaronder de financiële dienstverlening (18%), de zakelijke dienstverlening (15%) en de technologie (10%).

Digitale transformatie

Dit zijn de belangrijkste onderzoeksresultaten:

  • De digitale omzet is hoog en groeit door

In meer dan een derde van alle ondernemingen wordt verwacht dat in drie jaar tijd 75 procent van de omzet wordt gehaald uit digitale producten of traditionele goederen die online worden verkocht. Die verwachting ligt driemaal hoger dan in 2019, toen slechts één op de tien van de bedrijfsleiders deze voorspelling onderschreef.

  • Het is eenvoudiger tools te veranderen dan gedachten en gewoonten

Hoewel in meer dan de helft van alle organisaties (56%) wordt aangegeven dat haar technologie geschikt is om de doelstellingen van de digitale transformatie te behalen, denkt slechts 16 procent van de senior executives dat de bedrijfscultuur er klaar voor is. Zonder extra inspanningen richting medewerkers en organisatiecultuur lopen organisaties het risico dat ze niet de gewenste resultaten halen uit hun investeringen in technologie.

  • Veerkracht heeft ook een weerslag op investeringen in technologie

In meer dan driekwart van de ondernemingen (77%) leeft nu de overtuiging dat de organisatie snel reageert op falende investeringen in nieuwe technologie – technologie die niet met succes wordt ingevoerd of gebruikt – tegenover 70 procent in 2019.

  • Continuous planning duikt op als nieuwe best practice

Bijna de helft van de bedrijfsleiders (43%) zegt al voor de pandemie gebruik te hebben gemaakt van continuous planning. Dit gebeurt met drie belangrijke voorwaarden voor succes: toegang tot data, gebruik van intelligente technologie en een agile bedrijfscultuur.

Wendbaarheid organisatie

In het rapport zijn diverse strategieën beschreven waarmee organisaties een eventuele weerstand kunnen wegnemen die de acceptatie van digitale technologie in de weg staat, zodat de gewenste veerkracht wordt bereikt. Denk daarbij aan de introductie van een flexibele werkcultuur, het investeren in slimme technologieën om de digitale omzetgroei te verhogen, het zorgen dat real-time data beschikbaar zijn voor de besluitvorming en het gebruikmaken van cross-functionele teams om bijscholing en omscholing van medewerkers te stimuleren.

Prioriteiten digitalisering

In het onderzoeksrapport is ook beschreven hoe vanuit verschillende functies naar digitale technologische initiatieven en uitdagingen wordt gekeken. Chief executive officers (CEO’s), chief financial officers (CFO’s), chief human resources officers (CHRO’s) en chief information officers (CIO’s) kennen duidelijk andere voorkeuren. Dit zijn de verschillende prioriteiten binnen de C-suite:

  • CEO’s: de digitale optimisten

Binnen de C-suite hebben CEO’s de meest optimistische verwachtingen van de digitale transformatie van de organisatie. Tegelijkertijd zien zij de bedrijfscultuur als de belangrijkste barrière voor vrijwel alle aspecten van agility. Bijna een op de drie ziet die cultuur als het grootste obstakel voor continuous planning (31%) en de beschikbaarheid van data (32%).

  • CFO’s: toekomstgerichte technologen

Finance focust vooral op de noodzaak om systemen te integreren (64%) en cloudtechnologie te gebruiken (49%), om zowel planning en rapportages te verbeteren als het risico van toekomstige crises te verkleinen.

  • CHRO’s: cultuurtijgers

Leidinggevenden in humanresourcesmanagement richten zich vooral op de organisatiecultuur die nodig is om als organisatie agile werken te omarmen. Toch geeft slechts 62 procent van de HR-verantwoordelijken aan dat bestaande stimuleringsmaatregelen of key performance indicators (KPI’s) gericht zijn op cultuurverandering of dat de bedrijfscultuur de organisatie in staat stelt verandering te omarmen.

  • CIO’s: datakampioenen

De vaardigheden die door operationele managers en IT-verantwoordelijken het meest waardevol worden geacht, zijn gericht op het gebruik van slimme technologieën (33%) en geavanceerde analyses en datavisualisatie (30%).

Toegenomen urgentie

“Bedrijfsleiders zien dat de urgentie van de digitale transformatie snel hoger wordt”, stelt Leighanne Levensaler, executive vice president corporate strategy bij Workday. “Dit onderzoek laat zien dat COVID-19 organisaties niet alleen dwingt te moderniseren, maar vooral ook dwingt die inspanningen op te schalen. Dat gaat van het stimuleren van werken op afstand tot het aangrijpen van kansen op het gebied van de digitale omzet en het ombouwen van supplychains. Daarbij blijkt dat technologische beperkingen de grootste uitdaging vormen voor organisaties, waardoor de noodzaak om nieuwe digitale strategieën te omarmen alleen maar groter wordt.”

Foto: Unsplash

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie