Naar inhoud

Flexibiliteit en veerkracht cruciaal voor energietransities

Energiebeheer wordt ontegenzeggelijk steeds belangrijker als strategische schakel in een zeer veranderlijke, disruptieve omgeving. Tegelijkertijd vereenvoudigen nieuwe technologische innovaties het databeheer voor complexe energiemanagementprojecten. Dat is essentieel omdat het aanpakken van de klimaatverandering een cruciaal onderdeel van de energie-investeringen wordt nu organisaties streven naar duurzaamheid op de lange termijn.

Dit kun je opmaken uit het Schneider Electric heeft zijn ’Corporate Energy & Sustainability Progress Report 2020’ van Schneider Electric, een aanbieder van energiebeheersystemen. Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek dat in samenwerking met onderzoeksbureau GreenBiz is uitgevoerd onder 265 wereldwijde professionals die verantwoordelijk zijn voor de energie en duurzaamheid bij organisaties met jaarlijks meer dan 250 miljoen dollar omzet.

Energiemanagers staan in de startblokken

In 2020 zien bedrijfsleiders energiemanagers als een integraal onderdeel van hun bedrijfsvoering, waarbij 87 procent van de respondenten het ermee eens is dat de omvang en complexiteit van de energie-inkoop toeneemt. Dit heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop organisaties met energiemanagement omgaan. 56 procent van de respondenten heeft nu medewerkers in dienst die zich focussen op energiemanagement. Met een groeiend aantal verschillende energiebronnen, financiële mechanismen en technologische ontwikkelingen om te beheren, in een steeds onstabielere omgeving, hebben organisaties expertise nodig om te adviseren over kostenbesparende best practices en strategieën.

Gerelateerde bevindingen zijn onder andere:

  • in het onderzoek van 2019 noemde slechts 29 procent van de ondervraagden strategische energie-sourcing als een topinitiatief voor kostenbesparingen, maar dit jaar geeft 46,5 procent aan dat timing en prijsschommelingen de grootste uitdaging vormen;
  • 60 procent van de respondenten overweegt om in de komende drie jaar onsite of offsite hernieuwbare energiebronnen in te kopen om de wisselvalligheid te beheersen, terwijl 30 procent al hernieuwbare energiebronnen inzet;
  • meer dan 46 procent van de respondenten is bereid te reageren op toekomstige innovaties op het gebied van energiemanagement;
  • executive buy-in is de belangrijkste drijfveer om nieuwe energie- en duurzaamheidsprogramma's goedgekeurd en gefinancierd te krijgen volgens 84 procent van de respondenten.

“Energie- en grondstoffenbeheer is voorbij de fase van alleen de betaling van energierekeningen en is voor organisaties een strategische manier geworden om financiële en reputatierisico's te beperken”, stelt Bill Brewer, vice president global energy & sustainability services bij Schneider Electric. “Het landschap evolueert snel en als bedrijven concurrerend willen blijven, moeten ze strategieën implementeren die een duidelijk inzicht geven in de richting van energiebeheer.”

Digitale technologie vereenvoudigt de complexiteit

De overweldigende hoeveelheid beschikbare energie- en duurzaamheidsgegevens is soms moeilijk om te overzien en te beheren. Het afgelopen jaar hebben echter meer bedrijven geïnvesteerd in digitale technologieën om deze complexiteit te verlichten, met een verdubbeling van het aantal respondenten (37%) ten opzichte van vorig jaar dat apparaten verbonden aan het internet of things (IoT) gebruikt zoals meters, sensoren en andere slimme apparaten. Investeren in deze technologieën heeft een positieve invloed op organisaties, want 63 procent van de respondenten met digitale systemen meldt meer vertrouwen te hebben in de bereidheid tot innovaties op het gebied van resourcemanagement.

Het onderzoek toont ook aan dat strategieën voor energie- en grondstoffenbeheer zich ontwikkelen op basis van nieuwe datatechnologieën, waarbij 48 procent aangeeft de programma's voor energie- of duurzaamheidsgegevensbeheer aan te passen op basis van de groei in aangesloten apparaten. 24 procent zegt hetzelfde over de groei in artificial intelligence (AI). Hoewel 54 procent van de respondenten aangeeft de gegevens nog steeds met behulp van spreadsheets te beheren, zijn de voordelen van het investeren in digitale oplossingen duidelijk.

Prioriteit geven aan klimaatverandering

Het mitigeren van en aanpassen aan de klimaatverandering en de opwarming van de aarde, snelle decarbonisatie en andere klimaatgerelateerde initiatieven vormen een veel grotere focus binnen de bedrijfsvoering dan ooit tevoren. Het onderzoek toont aan dat milieuoverwegingen een belangrijke drijfveer zijn voor bedrijfsinitiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid (51,5%) en dat klimaatverandering het grootste risico vormt voor de energie- en grondstoffenvoorziening (58%). Het management begint in te zien wat de voordelen zijn van het aanpakken van de klimaatverandering, met name het voordeel voor de reputatie richting stakeholders, nieuwe producten plus diensten en het potentieel om te profiteren van milieu-investeringen.

Andere klimaatgerelateerde statistieken laten zien dat:

  • de publieke opinie een drijvende kracht is achter duurzame energie-investeringen, met merk plus reputatie (50%) en concurrentievoordeel (47%) bovenaan de agenda;
  • 70 procent van de respondenten dit jaar meldt dat energie- of duurzaamheidsdoelstellingen zijn vastgesteld en publiekelijk zijn aangekondigd, tegenover slechts 57 procent in het onderzoek van 2019;
  • 75 procent van de respondenten aangeeft meer verhoogde doelen te hebben dan voorheen, waarbij degenen die verhoogde targets hebben er meer vertrouwen in hebben dat ze die doelen halen;
  • 30 procent van de deelnemende chief executive officers zegt het er sterk mee eens te zijn dat het gedrag van de organisatie ten opzichte van de klimaatverandering gunstig is voor het bedrijf.

“Klimaatverandering staat centraal voor ieder wereldwijd bedrijf”, zegt een anonieme respondent. “Stakeholders – van investeerders tot consumenten – houden nauwlettend in de gaten hoe organisaties hun deel bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot en zich inzetten voor duurzaam energiebeheer. Het is noodzakelijk dat bedrijven nadenken over hun plannen om bij te dragen aan de verduurzaming – als ze dat nog niet gedaan hebben.”

Tip: Wil je leren hoe je de klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Experience Strategie & Organisatie wat voor jou!

  • Je leert de actuele trends, kennis en inzichten uit de praktijk op het gebied van customer experience.
  • Naast de opleiding ontwikkel je een strategie en plan voor de klantbeleving voor jouw organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie