Naar inhoud

Focussen op duurzaamheid een meer dan rendabel businessmodel

Aandacht voor mens en milieu is een thema dat tegenwoordig een steeds hogere prioriteit heeft voor marketeers. Termen als duurzaam en circulair zijn niet langer voorbehouden aan milieuactivisten, het zijn namelijk aspecten waarmee een organisatie zich kan onderscheiden in het complexe landschap. In het marketingjargon wordt in dat kader gesproken over purpose. Als dit nobele streven naar het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving echter alleen wordt verbonden aan marketing en niet aan de gehele business, wordt het al snel greenwashing. En dat terwijl focussen op duurzaamheid juist een meer dan rendabel businessmodel is.


Grootschalig landschapsherstel

Zo betalen de investeringen zich relatief snel terug die noodzakelijk zijn om uitgebluste landbouwgrond nieuw leven in te blazen en te kunnen hergebruiken voor het verbouwen van voedsel. Het herstel en de verbetering van grond door het aanbrengen van ecologische correcties en het opnieuw aanplanten van vegetatie levert voor alle betrokkenen – zoals investeerders, overheden, boeren en inwoners – én het milieu dermate veel baten op dat de noodzakelijke investeringen op termijn ruimschoots worden terugverdiend.

De voordelen komen niet alleen tot uitdrukking in direct financieel rendement voor private financiers, overheden en boeren, maar ook in het terugbrengen van de risico’s die een verarmd landschap met zich meebrengt – zoals droogte, erosie en leegloop van de bevolking naar steden. Dat kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘The true returns of large-scale holistic landscape restoration’ van accountants- en adviesorganisatie KPMG.

“De wereldbevolking is erbij gebaat dat dit soort verarmde grond nieuw leven wordt ingeblazen en over een aantal jaren kan worden gebruikt om voedsel op te verbouwen”, stelt Frits Klaver, senior manager global sustainability services bij KPMG. “Dat kost inderdaad veel geld. De door onze organisatie ontwikkelde ‘True Value’-analyse laat echter zien dat uiteindelijk investeerders, overheden, boeren en het milieu er beter van worden.”

Maatschappelijke baten aanzienlijk

“Om inzichtelijk te maken wat de uiteindelijke maatschappelijke baten en lasten zijn van grootschalig landschapsherstel en grond weer geschikt te maken voor het verbouwen van voedsel, hebben wij gekozen voor een stuk grond in het zuiden van Spanje. De Nederlandse stichting Commonland is daar inmiddels actief om samen met investeerders, boeren en de lokale bevolking aan landschapsherstel te werken. Grootschalig landschapsherstel lijkt vaak in eerste instantie een kwestie van het vinden van de noodzakelijke investeringen, zonder dat duidelijk is welk rendement daar uiteindelijk tegenover staat.”

“Voor het herstel van de 25.000 hectare grond in Spanje, waarbij boeren overstappen naar regeneratieve landbouw, is 120 tot 140 miljoen dollar nodig. Daarmee herstelt de biodiversiteit, wordt CO2 opgenomen door de bodem en nieuwe vegetatie aangeplant. Op deze manier moet de grond in 20 jaar hersteld zijn. Onze analyse maakt duidelijk dat de maatschappelijke baten van het uiteindelijke herstel aanzienlijk zijn: zo’n 100 tot 500 miljoen dollar, afhankelijk van het gekozen scenario.”

Niet alleen financieel rendement

“Uit onze analyse blijkt dat de baten niet alleen voortkomen uit financieel rendement voor de investeerders. Ook overheden en bevolking profiteren aanzienlijk, door nieuwe werkgelegenheid, minder werkloosheidsuitkeringen en meer inkomsten door belastingen. Nieuwe activiteiten rond het landschapsherstel zoals educatie, geven lokale gemeenschappen daarnaast veel meer een gevoel van zingeving. Qua milieu zien wij de grootste maatschappelijke opbrengsten van de regeneratieve landbouw in het verbeteren van het behoud en de beschikbaarheid van water.”

“Het herstel van landbouwgrond zorgt bovendien voor een betere vastlegging van CO2, waar eventueel ook baten uit voort kunnen komen. Landschapsherstel verbetert bovendien de biodiversiteit, waardoor de bestuiving toeneemt en de opbrengsten van de omliggende conventionele boeren toeneemt. Een belangrijk voordeel van het herstel is bovendien dat het risico van landerosie kleiner wordt.”

Aantasting landbouwgrond voorkomen

“Het staat buiten kijf dat de landschappen en ecosystemen van de wereld in een ongekend tempo achteruitgaan. Een langdurige en systematische benadering van landschapsherstel is dan ook van onschatbare waarde. De wereldbevolking groeit van 7,7 miljard mensen in 2019 naar 9,7 miljard mensen in 2050. Hoewel op dit moment technologieën worden ontwikkeld om de voedselproductie per hectare te verhogen en de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden, neemt de hoeveelheid bruikbare grond om te verbouwen snel af.”

“Dit gebeurt vooral omdat de bodem niet duurzaam wordt beheerd. Dit onverantwoorde beheer heeft ertoe geleid dat in de afgelopen jaren zo’n 20 procent van de wereldwijde grond in productiviteit is gedaald. Als deze trend zich doorzet, kan dit leiden tot een wereldwijde ineenstorting van ecosystemen, een ernstig verlies aan biodiversiteit, voedselonzekerheid en zowel politieke als sociale instabiliteit.”

“Het is dus van groot belang een verdere aantasting van de beschikbare landbouwgrond te voorkomen en de productiviteit van onbruikbare grond te herstellen. Dat vraagt om forse investeringen én een actieve betrokkenheid van investeerders, ondernemers, boeren en landgebruikers bij langdurige hersteloperaties. Die betrokkenheid op de lange termijn is essentieel. Over het algemeen duurt het namelijk minimaal 20 jaar om een landschap te herstellen.”

Foto: Unsplash

Tip: Wil jij jouw merk succesvol neerzetten in het digitale tijdperk? Dan is de post-master-opleiding Strategisch Brand Management wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van modern brand management in het digitale tijdperk en hoe je een sterk merk bouwt.
  • Met de opleiding kun je direct aan de slag met je merkstrategie als fundament voor je organisatiestrategie.

Lees meer over deze opleiding ►

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie