Naar inhoud

Het vertrouwen in de toekomst onder Nederlanders loopt terug

De snelheid van de technologische ontwikkelingen, de onzekerheid over de toekomstige invulling van het werk en het gebruik van fake news als wapen leiden ertoe dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst. Opvallend is wel dat Nederlanders van alle westerse economieën nog de meeste vertrouwen hebben in de vier instituties die het fundament vormen onder de maatschappij: overheid, bedrijfsleven, media en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Toch denkt maar liefst twee op de drie Nederlanders dat zij over vijf jaar niet beter af zijn dan nu. Ook geloven zij niet dat leiders uit de politiek en het bedrijfsleven de maatschappelijke uitdagingen, waar Nederland voor staat, effectief kunnen aanpakken. Dit kun je opmaken uit de ‘2020 Edelman Trust Barometer’. Dit is de 20e editie van de weergave van het jaarlijkse vertrouwens- en geloofwaardigheidsonderzoek van communicatie- en marketingbureau Edelman. Aan het onderzoek hebben deze keer 34.000 consumenten uit 28 verschillende landen deelgenomen.

“De economie draait op volle kracht en toch zien we dit niet terug in het vertrouwen dat mensen hebben in de instituties die het fundament vormen onder onze samenleving. Sterker nog, het vertrouwen is broos en de vertrouwenskloof tussen het hoger opgeleide, meer welvarende deel van de bevolking en de rest neemt alleen maar toe”, zegt Steven Heywood, general manager Nederland bij Edelman. “We bevinden ons op een kruispunt en er ligt een enorme kans voor politieke leiders en chief executive officers (CEO’s) om uit te leggen hoe zij de uitdagingen waar wij als samenleving voor staan denken aan te gaan. Doen zij dat niet, dan riskeren ze het vertrouwen van de samenleving en daarmee hun mandaat te verliezen.”

Vertrouwenskloof in de samenleving

De ‘Edelman Trust Barometer’ van dit jaar laat zien dat het vertrouwen in Nederland in de vier belangrijkste instituties licht gestegen is, maar zich nog steeds in neutraal gebied bevindt met een score van 57 procent in de barometer. Het bedrijfsleven geniet met een score van 62 procent als enige institutie vertrouwen. De overheid zit met een score van 59 procent nog net in de neutrale zone evenals de media met een score van 58 procent. Net als vorig jaar worden NGO’s door het brede Nederlandse publiek het minst vertrouwd (50%). Het transparanter zijn over financieringen of het meer aan de kaak te stellen van corruptie zijn de belangrijkste gebieden waar ze vertrouwen kunnen winnen.

De wereldwijde vertrouwenskloof – het verschil in vertrouwen tussen het goed geïnformeerde, hoogopgeleide publiek en het brede publiek – is dit jaar groter dan ooit. In de meeste onderzochte landen vertrouwt minder dan de helft van het brede publiek de vier instellingen. Ondanks dat Nederlandse instituties nog relatief goed scoren ten opzichte van andere westerse economieën, is de vertrouwenskloof tussen het geïnformeerde publiek (67%) en het brede publiek (57%) ook hier groot met maar liefst 10 procentpunten.

Toekomst zien mensen opnieuw somber in

Hoewel Nederland dus hoger scoort dan andere westerse landen, zijn Nederlanders net als vorig jaar pessimistisch over de toekomst. Ruim twee op de drie van hen denken dat ze er over vijf jaar economisch niet beter voor staan dan op dit moment. Zo maakt bijna 70 procent zich zorgen over het verliezen van zijn baan als gevolg van onder meer de groeiende verschuiving naar een freelancers in een platformeconomie, immigratie, een tekort aan training of door automatisering. Dit leidt ertoe dat er een sterk verlangen is naar verandering (72%) en een sterk gevoel van onrechtvaardigheid (72%). 59 procent is ervan overtuigd dat het kapitalisme, zoals dat nu bestaat, meer kwaad dan goed doet.

Mensen maken zich ook zorgen over de snelle technologische veranderingen (56%) en zijn bang dat ze niet meer kunnen beoordelen of wat ze horen en zien wel echt is (57%). Bovendien vinden bijna twee op de drie Nederlanders (62%) dat de overheid de opkomende technologieën niet voldoende begrijpt om deze effectief te reguleren. Als gevolg hiervan zijn mensen steeds bezorgder over het gebruik van onbetrouwbare informatie en nepnieuws als wapen – met 64 procent een stijging van 9 procentpunten ten opzichte van een jaar eerder.

Het bedrijfsleven moet actie ondernemen

Om de uitdagingen aan te gaan en de zorgen te adresseren, kijken Nederlanders met name naar het bedrijfsleven. Nog meer dan vorig haar verwachten Nederlanders dat CEO’s de leiding nemen bij het in gang zetten van verandering (67%). Ze moeten hierbij niet op de overheid wachten. Maar liefst 89 procent is van mening dat CEO's zich moeten uitspreken over belangrijke maatschappelijke thema’s als het trainen van mensen voor banen van de toekomst, de impact van automatisering op banen, het ethisch gebruik van technologie en inkomensongelijkheid. Dat is een stijging van maar liefst 24 procentpunten in de afgelopen twee jaar.

Ondanks dat het vertrouwen van mensen in hun eigen werkgever groeit, gelooft 63 procent van de Nederlanders er niet in dat de huidige leiders in staat zijn om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Regeringsleiders en CEO’s worden gewantrouwd, terwijl de ondervraagden het meeste vertrouwen hebben in wetenschappers en mensen uit hun lokale gemeente.

Meer samenwerking is vereist

Bedrijven stimuleren de economische welvaart, creëren waarde voor hun eigenaren en innoveren voldoende, zo blijkt uit het onderzoek. Het gebied waar nog veel te winnen valt, is samenwerking met de overheid. Ongeveer twee op de drie Nederlanders vinden dat het bedrijfsleven meer moet samenwerken met de overheid. Overigens houden zij daar de overheid en de NGO’s ook voor verantwoordelijk. Die moeten volgens hen meer samenwerken met het bedrijfsleven.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie