Naar inhoud

Het werkgeluk van jongeren wordt bepaald door de waardering

Door de huidige situatie rondom de COVID-19-pandemie en de crisis die daaruit is voortgevloeid, zijn werkgevers in groten getale hun prioriteiten opnieuw aan het bekijken. Maar coronacrisis of niet, het tonen van waardering is met 68 procent het allerbelangrijkste aspect voor het werkgeluk van Nederlandse jongeren. Het positief ondersteunen van hun werkzaamheden moet dan ook een focuspunt zijn om in organisaties jonge medewerkers met plezier te laten werken.


Jongeren

Dat blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 30 jaar uit het jongerenpanel van uitzendbureau YoungCapital. Het effect van genoeg waardering tonen door hun werkgevers resulteert volgens jongeren met een baan of bijbaan in meer betrokkenheid (61%), een hogere productiviteit (57%), een hogere verbondenheid met collega’s (43%) en minder stress gerelateerd aan het werk (42%).

Werkgeluk

“Aandacht schenken aan wat medewerkers belangrijk vinden, wordt nog weleens vergeten. Vooral in tijden van crisis liggen de prioriteiten vaak bij andere zaken”, zegt Ineke Kooistra, chief executive officer bij YoungCapital. “Maar persoonlijke aandacht loont altijd. Juist nu is het belangrijk voor jonge medewerkers om zich verbonden te voelen. Het versterkt niet alleen de motivatie, maar houdt ook de bedrijfscultuur in stand en dat is erg belangrijk als mensen vanuit huis werken.”

Een op de drie medewerkers is minder loyaal na eerste COVID-19-golf

De coronacrisis zorgt ervoor dat een derde van de Nederlandse medewerkers (32%) minder loyaliteit voelt richting zijn werkgever. Voor vier op de tien wordt dit veroorzaakt door de slechte ondersteuning vanuit de werkgever tijdens de eerste COVID-19-golf. Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘What Workers Want 2020 – Keep your talent on board’ van recruitmentbureau Hays. Het rapport is gebaseerd op een jaarlijks onderzoek onder meer dan 1.000 Nederlanders. In de publicatie wordt de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geschetst.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de medewerkers (46%) minder positief is over zijn baan. Voor 31 procent van de Nederlanders is de ondersteuning voor het fysieke en mentale welzijn vanuit de werkgever onder de maat. Volgens 28 procent is een vangnet op de werkvloer niet of gebrekkig aanwezig. De wensen van werknemers verschuiven en zeker ook na COVID-19. Door de coronacrisis is het vangnet op de werkvloer voor 39 procent van de medewerkers belangrijker geworden, gevolgd door mentale steun (37%) en fysieke ondersteuning (31%). Het is een uitdaging voor werkgevers om snel op de veranderende behoeften in te spelen om de terugloop van loyaliteit onder werknemers tegen te gaan.

Daarnaast leert de studie dat – naast loyaliteit – ook het gevoel van baanzekerheid terugloopt. 40 procent van de Nederlandse medewerkers heeft voor de coronacrisis al getwijfeld over zijn baanzekerheid. De toegenomen onzekerheid is een reflectie van de toenemende werkloosheid. In het tweede kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 72.000 toegenomen in vergelijking met het eerste kwartaal van het jaar. Daarmee staat het totaal aantal werklozen op 349.000. Dit betreft 3,8 procent van de beroepsbevolking, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar liefst 64 procent van de Nederlandse medewerkers geeft aan baanzekerheid nu belangrijker te vinden dan voor deze crisis.

“De COVID-19-crisis heeft de kaarten op de arbeidsmarkt grondig door elkaar geschud”, stelt David Trollope, managing director Nederland bij Hays. “Plotsklaps is de arbeidsmarkt in een werkgeversmarkt veranderd. Zowel werknemers als werkgevers kunnen de gevolgen nog geruime tijd blijven voelen. Zelfs nu de kandidatenvijver groter geworden is, moet een werkgever beseffen dat de wensen van werknemers significant veranderd zijn. Dit dient ervoor te zorgen dat niet een kandidaat, maar de béste kandidaat worden aangetrokken.”

“En daarbij mag in een organisatie niet het bestaande personeel uit het oog worden verloren. Wanneer die medewerkers namelijk dreigen te vertrekken, dweilt een bedrijf of instelling al snel met de kraan open. Om de achterdeur dicht te houden, dient in het beleid voor het humanresourcesmanagement nog meer de nadruk te liggen op twee pijlers: werving en retentie. Want het is van belang om het welzijn van bestaande werknemers niet te negeren.”


Waardering

Om waardering te tonen, hoeven werkgevers echt niet alles uit de kast te trekken. Want wie denkt dat jongeren alleen maar blij worden van geld, heeft het mis. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat voor 76 procent geld geen rol speelt in het wel of niet gewaardeerd voelen. Die werknemers voelen zich vooral gewaardeerd door de kleine dingen, zoals het ontvangen van een compliment of het krijgen van persoonlijke aandacht. De complimenten krijgen ze het liefst van de eigenaar van het bedrijf (64%), gevolgd door de leidinggevende (54%) en de directe collega’s (33%). Wat ze dan het liefst horen? “Je doet het supergoed”, “Ik ben blij met je” of “Bedankt voor je harde werken”.

Medewerkersbeleving

Het niet of nauwelijks tonen van waardering heeft volgens jongeren zelfs een direct negatief effect. Zo geeft 65 procent aan erover na te denken om op zoek te gaan naar een andere baan als waardering uitblijft. Iets minder drastisch, maar nog steeds negatief zijn de bijeffecten: 55 procent van de jongeren geeft aan zich door het uitblijven van waardering minder betrokken te voelen en 50 procent wordt er onzeker door.

Een op drie Nederlanders roddelt online over collega’s

Maar liefst 31 procent van de werkende Nederlanders roddelt weleens via een digitaal kanaal over een collega. Daar staat tegenover dat 51 procent denkt dat collega’s weleens online over hem roddelen. Offline en online roddelen kan verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie. Zo is een roddelcultuur voor vier op de tien medewerkers een belangrijke reden om van baan te veranderen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.100 Nederlanders in loondienst, dat is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau PanelWizard in opdracht van vergelijkingssite VPNdiensten.nl.

Opvallend genoeg roddelen vrouwen (34%) vaker online over collega’s dan mannen (29%). Met een aandeel van 50 procent blijken vooral jonge vrouwen fanatieke roddeltantes. Andersom denken vooral mannen (51%) dat collega’s via de zakelijke e-werkmail of chat over hen roddelen, tegenover 44 procent van de vrouwen. “Door de coronacrisis hebben we de afgelopen maanden massaal vanuit huis gewerkt”, duidt Abel Baas, consultant cybersecurity bij VPNdiensten.nl. “Hierdoor verloopt een groot gedeelte van de zakelijke communicatie tegenwoordig via digitale kanalen en is het daardoor makkelijker geworden om te roddelen over collega’s. Maar kijk hier wel mee uit, want je wilt niet dat je onder je collega’s bekend staat als een roddelaar.”

46 procent van de Nederlanders zegt zijn chat-gesprekken en e-mails liever niet te laten lezen door collega’s – misschien wel vanwege al dat geroddel. Wederom zijn vrouwen jonger dan 30 jaar (59%) hierin het stelligst. Opvallend genoeg neemt deze angst sterk af wanneer het een leidinggevende betreft. Zo zegt slechts 11 procent zijn digitale correspondentie bij voorkeur niet te delen met zijn manager. Een groot gedeelte van de werkende Nederlanders laat het echter zo ver niet komen. Zo vertelt een op de vijf zijn gespreksgeschiedenis weleens uit voorzorg te hebben verwijderd.

“Vanwege privacy en dataveiligheid is het verstandig om gevoelige informatie regelmatig te verwijderen”, stelt Abel Baas. “Verder raad ik aan openbare netwerken te vermijden, regelmatig je wachtwoorden te updaten en pop-up-notificaties uit te schakelen. Zo beperk je dat anderen jouw berichten inzien. Een andere quick fix is om je laptop te vergrendelen als je jouw werkplek verlaat, al is dat momenteel natuurlijk minder relevant. Als je dit echter alleen doet om je eigen geroddel af te schermen, is het misschien wel tijd om eens kritisch naar jezelf te kijken.”

Ondanks dat vrouwen vaker online over collega’s roddelen dan mannen, zijn zij (47%) eerder dan hun mannelijke collega’s (36%) van plan een organisatie te verlaten wanneer er sprake is van een roddelcultuur. Daar waar eerder vooral jonge vrouwen fervente roddelaars bleken te zijn, zegt maar liefst 55 procent van hen in het geval van zo’n cultuur open te staan voor een nieuwe uitdaging. Onder hun mannelijke leeftijdsgenoten bedraagt dit aandeel slechts 26 procent. “Het is heel menselijk om af en toe je frustraties te ventileren tegenover een collega”, zegt Abel Baas. “Zeker als je vanuit huis werkt, moet je soms even je ei kwijt. Houd het echter professioneel. Niemand schiet er iets mee op wanneer je een negatieve sfeer alleen maar versterkt.”


Engagement

Bovendien voelt 40 procent van de jongeren zich minder verbonden met collega’s, investeert 32 procent minder in het werk en zorgt het bij 31 procent zorgt voor stress. Slechts 4 procent zegt dat te weinig waardering geen enkel effect heeft. Naast het tonen van waardering is het mogen maken van fouten (57%), het ontvangen van feedback (53%), vertrouwen krijgen (52%) of het krijgen van vrijheid (47%) ook belangrijk voor het werkgeluk van jonge medewerkers.

Foto’s: YoungCapital

Tip: Wil je leren hoe je de klantgerichtheid binnen je organisatie kunt verbeteren? Dan is de opleiding Customer Experience Strategie & Organisatie wat voor jou!

  • Je leert de actuele trends, kennis en inzichten uit de praktijk op het gebied van customer experience.
  • Naast de opleiding ontwikkel je een strategie en plan voor de klantbeleving voor jouw organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie