Naar inhoud

Impulsieve bezuinigingen funest voor de concurrentiepositie

Door de coronacrisis is kostenbeheersing in tal van sectoren belangrijker dan ooit. Organisaties hebben echter nog steeds veel mogelijkheden tot verbetering op dit gebied. Met een mogelijke economische crisis in het vooruitzicht voelen bedrijven zich gedwongen fors in de kosten te snijden om de cashflow en de liquiditeit op de korte termijn te behouden. Kortetermijndenken leidt echter bijna altijd tot een verslechtering van de concurrentiepositie op de lange termijn.


Bezuinigingen op de korte termijn

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Cost-out – Gaining competitive advantage in downturns and beyond’ van PA Consulting. Het rapport is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek onder 180 marktleiders in tien branches. De helft daarvan is onderdeel van organisaties met een jaaromzet van tien miljard euro of meer. Prestaties zijn op basis van 30 aspecten geanalyseerd. Voor ieder aspect is aan senior executives gevraagd hoe goed ze presteren op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend).

Dit heeft de onderzoekers vervolgens in staat gesteld iedere sector plus ieder aspect te indexeren en de verschillen te meten tussen de voortrekkers en de rest. Daarnaast is aan de respondenten gevraagd hoe relevant deze aspecten zijn binnen hun branche, op een schaal van 1 (niet relevant) tot 5 (zeer relevant). Deze scores zijn gebruikt om per branche de verschillen te wegen per aspect, hetgeen heeft geresulteerd in branche-specifieke inzichten over verbeterpunten.

Concurrentiepositie op de lange termijn

Besparingen op de korte termijn verminderen in de regel de capaciteit om te innoveren en houden onvoldoende rekening met de volledige ketenkosten, simpelweg omdat dit lastiger is. Het gevolg is dat als de kernoorzaken van de kosten niet worden aangepakt, op een later moment de kosten toch weer terugkomen. In het rapport zijn drie aanbevelingen geformuleerd om deze valkuilen te vermijden:

  1. Focus op de kosten in de gehele keten – Kostenoptimalisatie moet een structureel onderdeel worden van de dagelijkse activiteiten en niet worden gezien als tijdelijke oplossing in tijden van crisis. Hier is een kijk op de hele keten van belang. Zo heeft het geen zin om te besparen op leveranciers als dit later tot hogere interne kwaliteitskosten leidt. Juist nu veel organisaties door de coronacrisis zijn gedwongen om kostenefficiënt te werken, is er momentum om kostenoptimalisatie structureel in te bedden in de bedrijfsvoering.
  2. Versimpel de organisatiestructuur – Om kostenoptimalisatie structureel uit te voeren, is eenvoud belangrijk. Een simpelere organisatiestructuur in combinatie met een proactieve mentaliteit stelt organisaties in staat snel stappen te zetten in de gebieden waar de meeste impact kan worden gemaakt, door bijvoorbeeld het verminderen van overheadkosten.
  3. Gebruik nieuwe technologieën en nieuwe werkmethodes – Tijdens de crisis maken de succesvolste organisaties maximaal gebruik van technologieën, zoals collaboratieve communicatietools, en de versnelde toepassing van digitale technieken en datafaciliteiten. Bovendien schakelen ze snel over naar nieuwe, flexibele manieren van werken. Na de crisis is het doorzetten van deze toepassingen een voorwaarde voor structurele kostenoptimalisatie. Hiervoor is data-analyse van onder meer telematicadata van cruciaal belang, als organisaties de benodigde inzichten willen verkrijgen.

Organisaties kunnen van elkaar leren

Bij succesvolle organisaties is kostenbeheersing een concreet onderdeel in strategie, organisatie en bestuur, processen, tools, competenties en methodologieën. In het rapport zijn tien sectoren aan de hand van deze aspecten gerangschikt op prestaties in kostenefficiëntie en worden voor iedere sector concrete aanbevelingen gedaan. Het onderzoek toont aan dat sommige sectoren uitblinken in kostenbeheersing, terwijl andere branches tekortschieten. Maar ongeacht de bedrijfstak kunnen organisaties van elkaar leren. De sector life sciences presteert bijvoorbeeld uitmuntend op organisatie, maar schiet tekort in zijn cost management tooling. Voor defensie en luchtvaart is dit weer andersom.

Impulsieve bezuinigingen voorkomen

“Met een structurele focus op kostenbeheersing zijn organisaties niet alleen beter bestand tegen crises, maar ook in staat om sneller te innoveren”, stelt Hans Houmes, lead partner industrial manufacturing bij PA Consulting. “Hierdoor komen mogelijkheden om de winstmarges te vergroten sneller in beeld en wordt ook de productontwikkeling efficiënter. Dit maakt de gehele organisatie dynamischer, omdat er constant wordt gezocht naar manieren om slimmer te werken.”

Tip: Wil je echt invloed uitoefenen met jouw onlinemarketingstrategie? Dan is de opleiding Digital Marketing Strategie & Leiderschap wat voor jou!

  • Tijdens de opleiding leer je van echte experts op het gebied van digital marketing de actuele trends en inzichten.
  • Naast de opleiding stel je een strategisch onlinemarketingplan op voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.

Lees meer over deze opleiding

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie