Naar inhoud

Kloof tussen IT en business over aanpak van digitale agenda

Door het tekort aan softwareontwikkelaars en een achterblijvende financiering van IT-initiatieven is het voor ondernemingen moeilijk geworden om competitief en vernieuwend te blijven. Het gevolg is dat businessafdelingen zelf aan de slag gaan met IT-projecten, terwijl IT-verantwoordelijkheden wijzen op de grote risico’s op het gebied van governance, security en support. Dit is een bedreiging voor een succesvolle uitvoering van de digitale innovaties.

Dit leert een onderzoek onder meer dan 1.000 businessmanagers en IT-stakeholders uit de Benelux, Duitsland, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het is uitgevoerd door onderzoeksbureau Dimensional Research in opdracht van softwareontwikkelaar Mendix. De onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Digital Disconnect: A Study of Business and IT Alignment in 2019’.

Heldere communicatie tussen business en IT is een noodzakelijke voorwaarde voor het succesvol introduceren van innovatieve technologische oplossingen. De resultaten van het onderzoek bevestigen deze stelling. Zo blijkt er onder andere veel waardering te bestaan vanuit de business voor de inbreng van IT-professionals. De respondenten zijn het er vrijwel unaniem over eens (95%) dat de betrokkenheid van IT bij strategische initiatieven van toegevoegde waarde is.

Bovendien stelt 70 procent van de ondervraagden dat IT een value driver is en geen cost center. Om een voorbeeld te geven, 66 procent gelooft dat de IT-afdeling in staat is om snel te reageren op marktveranderingen en 65 procent gelooft dat de IT-afdeling de productiviteit van werknemers kan verhogen. Om het potentieel van de IT-afdeling ook daadwerkelijk waar te kunnen maken, moeten er volgens de respondenten wel een aantal hindernissen genomen worden.

Onenigheid over budget tussen business en IT

De warme band tussen business en IT verdwijnt als sneeuw voor de zon als de respondenten gevraagd wordt naar budgettering en operationele prioriteiten. Uit het onderzoek blijkt dat 50 procent van de IT-professionals de IT-budgetten onvoldoende vindt om schaalbare oplossingen te kunnen leveren. Dit in tegenstelling tot de business, waarvan 68 procent geen uitdagingen ziet op het gebied van financiering. Volgens 59 procent van de ondervraagde IT’ers drukt de support van legacy-systemen zwaar op het budget en dit zorgt voor een rem op innovatie. Bijna de helft van de IT-professionals (49%) geeft aan problemen te ervaren bij het overtuigen van de stakeholders voor belangrijke businessinitiatieven.

De patstelling tussen business en IT wordt onderstreept door de gedeelde overtuiging – 77 procent bij de IT en 71 procent bij de business – dat er grote achterstanden zijn bij de uitvoering van IT-verzoeken. De wachttijd kan oplopen tot maanden of zelfs jaren. Bijna twee derde van de businessstakeholders (61%) zegt dat minder dan de helft van de IT-aanvragen wordt geïmplementeerd. Het is dan ook niet verrassend dat beide partijen het erover eens zijn dat zelf aan de slag gaan of projecten starten met shadow-IT, dus zonder de ondersteuning van de IT-afdeling, sterk is toegenomen de afgelopen vijf jaar.

“Terwijl businessmanagers en IT-stakeholders het eens zijn over de dringende noodzaak om werk te maken van de digitale agenda van de organisatie, verschillen ze van mening over de manier om achterstanden weg te werken en bedrijfskritische schaalbare oplossingen te ontwikkelen”, zegt Jon Scolamiero, manager architecture & governance bij Mendix. “IT wordt vaak gezien en gemanaged als een kostenpost en dat leidt tot een enorme toename van shadow-IT.”

“Verantwoordelijken vanuit de business zeggen dat ze de hulp van IT nodig hebben om strategische doelen en een return on investment te behalen, maar slechts een klein gedeelte – 32 procent – begrijpt dat de IT-budgetten hiervoor onvoldoende en te weinig flexibel zijn. Voor een bedrijf is het niet gemakkelijk om inzicht te krijgen in deze status quo, maar het is wel noodzakelijk om een verandering door te voeren waarmee je alle neuzen dezelfde kant op krijgt. Het onderzoek toont duidelijk aan welke barrières succesvolle, cross-functionele samenwerking in de weg staan.”

Verschil in perceptie over te laat leveren van IT-oplossingen

De onderzoeksresultaten laten een interessant verschil zien in perceptie tussen IT en business. Vrijwel alle respondenten (96%) zijn het erover eens dat de impact van het niet tijdig leveren van IT-oplossingen groot is. IT-personeel stelt dat dit voornamelijk te merken is aan de frustratie vanuit de business en het verlies van moraal onder de werknemers. Voor de business staan lange doorlooptijden voor gemiste strategische kansen en omzetdaling, minder concurrentievoordeel en andere negatieve effecten op de return on investment.

“We zien ook een verschil in opvatting tussen business en IT als we kijken naar het wensenlijstje en de prioriteiten voor digitalisering”, duidt Jon Scolamiero. “De business wil graag aandacht voor innovatie en technologie met een positieve impact op de return on investment, terwijl IT stelt dat men weinig kan uitrichten zolang het leeuwendeel van het budget gaat naar het verhelpen van supportvragen, legacy-systemen, back-end-integraties, onderhoud en governance.”

Shadow-IT zorgt voor scherpe tegenstelling

De scherpste tegenstelling in het onderzoek komt aan het licht als beide partijen wordt gevraagd naar hun mening om digitale projecten te starten zonder de hulp van IT. Met andere woorden, zelf aan de slag gaan als citizen developers of het inzetten van shadow-IT. Respondenten vanuit de business vinden overwegend dat dit een goede ontwikkeling is (69%), terwijl bijna hetzelfde percentage IT-professionals juist niet zo gecharmeerd is van dit idee (70%). Bezwaren die IT-professionals opwerpen als de business zelf met het ontwikkelen van applicaties aan de slag gaat, zijn nieuwe supportvragen die de IT-afdeling moet oplossen (78%) en security-risico’s voor de core systems (73%).

91 procent van de IT-respondenten zegt dat het gevaarlijk is om applicaties te ontwikkelen zonder op de hoogte te zijn van de regels op het gebied van governance, databeveiliging en compatibiliteit met de IT-infrastructuur. Er is echter vrijwel unanieme overeenstemming (99%) bij alle respondenten dat low-code-functionaliteiten – zoals eenvoudige integraties, snelle implementatie en gemakkelijke samenwerking – hun organisaties ten goede kan komen.

Overbrug de kloof met low-code-platforms

Hoewel nog weinig business professionals bekend zijn met de term low-code, hebben de businessprofessionals die de mogelijkheden van low-code kennen grote plannen. 90 procent stelt dat men low-code wil inzetten. Opvallend genoeg zien meer businessprofessionals (55%) de toegevoegde waarde van low-code voor hun organisatie in vergelijking met IT-medewerkers (38%).

“Het overbruggen van de kloof tussen business en IT en het mogelijk maken van goede samenwerking is de reden dat we Mendix hebben opgericht en ons uniforme low-code- en no-code-platform hebben ontwikkeld”, zegt Derek Roos, chief executive officer van deze onderneming. “IT is jarenlang gefinancierd en gemanaged als een kostenpost. Dit heeft geleid tot een crisis tussen IT en business. Managers van applicatieontwikkelaars moeten hun teams hervormen en nieuwe makers aanstellen om softwareoplossingen te ontwikkelen en zo goed presterende organisaties te worden.”

“Elke aanpassing van ons platform heeft gezorgd voor betere tools voor de samenwerking tussen businessmanagers en IT-professionals, waarbij de balans tussen citizen development en IT-beheer altijd een belangrijke voorwaarde is. Het doel van ons platform is om IT-afdelingen te transformeren van poortwachters naar innovatieve centra voor applicatieontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, moet bij bedrijven werk worden gemaakt van de communicatieproblemen en pijnpunten die het onderzoek blootlegt. Als dit succesvol gebeurt, hebben ze bij deze bedrijven de winnende formule in handen om ook de komende decennia de competitie voor te blijven.”

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie