Naar inhoud

Marktordening in gezondheidszorg is een complexe zoektocht

“In Nederland en tal van andere landen wordt voor de afstemming van vraag en aanbod van zorg niet langer vertrouwd op gedetailleerde aanbod- en prijsregulering door de overheid, maar wordt gebruik gemaakt van marktprikkels. Onderlinge concurrentie speelt een steeds belangrijkere rol. Marktwerking is een middel om te komen tot betere zorg tegen de juiste prijs. De zorg is echter geen gewone markt.”

Marktordening in de gezondheidszorg

Dat heeft Marco Varkevisser gesteld in zijn oratie over marktordening in de gezondheidszorg. Hij heeft op 18 januari 2018 het ambt aanvaard van bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg aan de Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Marktwerking in de gezondheidszorg is dan ook geen wondermiddel tegen alle kwalen”, aldus de hoogleraar. “Bij verkeerd gebruik brengt het zelfs serieuze risico’s met zich mee. Soms is marktwerking het juiste medicijn en soms ook juist niet. Helaas is strakke regulering van de gezondheidszorg evenmin zonder problemen.”

Marktwerking en overheidsingrijpen

“Voor een goede ordening van markten in de gezondheidszorg is het belangrijk dat marktwerking en overheidsingrijpen hand in hand gaan. Vrije marktwerking is louter een theoretisch ideaalbeeld”, duidt Marco Varkevisser. “Op zoek naar de juiste balans pleit ik onder andere voor strikte handhaving van de regels voor eerlijke concurrentie, meer ruimte voor zorgverzekeraars bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg en het onder voorwaarden toestaan van winstuitkering door ziekenhuizen.”

Complexe zoektocht naar juiste balans

“Marktordening in de gezondheidszorg is dus verre van eenvoudig”, geeft Marco Varkevisser aan. “Er is sprake van een complexe zoektocht naar de juiste balans tussen marktwerking en overheidsingrijpen. Deze sluiten elkaar niet uit, maar dienen hand in hand te gaan.” In het Nederlandse zorgstelsel is daarom gekozen voor gereguleerde marktwerking. Vanuit dat perspectief heeft Varkevisser in zijn oratie uitgebreid stilgestaan bij 3 actuele beleidsthema’s:

  1. Toezicht op ziekenhuisfusies – Allereerst is hij ingegaan op het belang van effectief toezicht op eerlijke concurrentie. Helaas heeft de mededingingsautoriteit gedurende de afgelopen 15 jaar bij een flink aantal ziekenhuisfusies het licht te gemakkelijk op groen gezet. Misbruik van regionale machtsposities ligt hierdoor op de loer.
  2. Beïnvloeding van keuzegedrag – Ook benadrukt Marco Varkevisser dat zorgverzekeraars de mogelijkheid dienen te hebben het keuzegedrag van hun verzekerden te beïnvloeden – bijvoorbeeld via een lagere vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Verzekeraars staan in de contractonderhandelingen met zorgaanbieders namelijk sterker wanneer zij hen in ruil voor gunstige contractvoorwaarden meer patiënten kunnen toezeggen.
  3. Faillissementen en winstuitkering – Tot slot heeft hij besproken dat zorgaanbieders in het geval van tekortschietende prestaties, verkeerde investeringen of mismanagement in staat moeten zijn om failliet te gaan. Om onnodige financiële problemen te voorkomen, is het verstandig om het huidige verbod op winstuitkering voor ziekenhuizen onder de juiste voorwaarden los te laten.
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie