Naar inhoud

Nederland bereidt zich accuraat voor op de zelfrijdende auto

Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Deze hoge positie dankt het land vooral aan de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt. Nederland wordt op de ranglijst gevolgd door Singapore, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden.

Voorbereiding op komst zelfrijdende auto’s

Dit blijkt uit een analyse van de landen die op dit moment het best voorbereid zijn op een grootschalige komst van de zelfrijdende auto, uitgevoerd door accountancy- en adviesorganisatie KPMG. Het studie geeft een beeld van de voorwaarden die nodig zijn om een grootschalige introductie van de zelfrijdende auto tot een succes te maken en de landen die hieraan het best voldoen. Voor het onderzoek zijn wereldwijd 25 landen beoordeeld op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën en de verwachte acceptatie door de consument. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘2019 Autonomous Vehicles Readiness Index - Assessing countries’ preparedness for autonomous vehicles’.

Voorop in vrachtvervoer en logistieke keten

“Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de aanwezige infrastructuur”, zegt Sander Klous, data & analytics lead bij KPMG. “Ook Nederlandse consumenten zijn bereid de zelfrijdende auto op grote schaal te omarmen. Qua overheidsbeleid en wetgeving neemt ons land een vijfde positie op de ranglijst in. Vergeleken met andere landen is Nederland ook verder met het testen van zelfrijdende voertuigen in het vrachtvervoer en de logistieke keten. Bovendien werkt ons land nauw samen met buurlanden om met name voor het vrachtvervoer nieuwe technologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om op belangrijke transportroutes zoals Amsterdam-Antwerpen en Rotterdam- Ruhrgebied grote hoeveelheden chauffeurloze vrachtwagens te kunnen laten rijden. De Nederlandse overheid neemt bovendien het voortouw in het verbeteren van de veiligheid van de zelfrijdende auto en het ontwikkelen van een wettelijk raamwerk. Dat maakt het mogelijk om op de openbare weg te experimenteren met zelfrijdende voertuigen. Qua veiligheid is de overheid op dit moment bezig met de ontwikkeling van een rijbewijs voor het voertuig. Dat moet ervoor zorgen dat de chauffeurloze auto zich op de openbare weg net zo veilig en voorspelbaar voortbeweegt als een voertuig met chauffeur.”

Maatschappelijke vruchten

Wereldwijd zijn veel overheden bezig om zichtbaar te maken welke vruchten de maatschappij uiteindelijk plukt van de zelfrijdende auto. “Voor Nederland hebben wij in kaart gebracht wat de maatschappelijke voordelen en nadelen van zelfrijdende auto’s zijn en hoe deze zich financieel laten vertalen in kosten en baten”, vertelt Frits Klaver, manager bij KPMG Sustainability. “Wij zijn daarbij uitgegaan van een situatie waarin alle auto’s in Nederland de komende 30 jaar vervangen zijn door een zelfrijdende elektrische auto, zoals de Tesla. In totaal levert een volledige invoering van de zelfrijdende elektrische auto de maatschappij en de overheid een bedrag op van 175 miljard euro. Dat betekent dat de overheid in staat is om iedere burger tegemoet te komen met een subsidie van 54 procent van het voertuig.”

Minder files en schonere lucht

Vooral op het gebied van luchtkwaliteit is volgens Frits Klaver veel maatschappelijke winst te behalen: “Over een periode van 30 jaar vermindert de CO2-uitstoot met 632 miljoen ton. Dat staat gelijk aan 60,8 miljard euro maatschappelijke kosten. Dit zijn kosten door klimaatverandering, zoals veranderingen in landbouwproductiviteit en verzuring van de oceanen. Ook files nemen af. De maatschappelijke schade van files is per dag ruim 6 miljoen euro. Met de zelfrijdende auto wordt het fileleed aanzienlijk verzacht. Staat een Nederlander nu per jaar 41 uur vast, straks is dat nog 26 uur. Gemeten over een periode van 30 jaar levert dit een besparing op van 16 miljard euro aan maatschappelijke kosten. Met de zelfrijdende elektrische auto wordt ook de weg veiliger en vinden minder ongevallen plaats. De kosten van materiële schade, zoals blikschade, het wegslepen van auto’s en de kosten van ambulances, gaan hiermee omlaag. Dat geldt ook voor de immateriële schade, de schade die slachtoffers leiden omdat ze kwaliteit van leven moeten inleveren. Met zelfrijdende auto’s kan 90 procent van alle ongevallen worden voorkomen. Over 30 jaar levert dit een besparing van 173 miljard euro op. Als er straks alleen nog zelfrijdende voertuigen zijn, kunnen er meer dan 500 levens per jaar bespaard worden.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van KMPG.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie