Naar inhoud

Nederlanders worden toleranter, trotser en anders religieus

Nederlanders zijn toleranter geworden wat betreft seksueel-ethische aspecten van het leven, zijn trotser op hun Nederlanderschap, hebben meer vertrouwen in mensen en geloven minder in God. Onder religieuze jongeren in Nederland neemt de relevantie van kerkgang, bidden en godsbeelden afneemt, maar niet bij reformatorische en islamitische jongeren. Jongeren die zichzelf niet gelovig noemen, blijken niet minder sociaal dan gelovige jongeren.

De veranderingen kunnen deels verklaard worden door generatievervanging. De generatie van voor 1940 die meer traditionele waarden aanhangt, neemt af en wordt langzaam vervangen door jongere, minder traditionele, cohorten. Daarnaast zijn er ook periode-effecten zichtbaar, omdat zowel de oudere als de jongere cohorten in hun waarden veranderen.

Nederlandse kernwaarden

Iedere negen jaar worden Europeanen bevraagd over hun waarden, houding en gedrag. Aan de hand van actuele data over 1981 tot 2018 uit deze 'European Values Study' heeft Inge Sieben, universitair docent sociologie aan de Tilburg University, onderzocht of de Nederlandse bevolking in de loop der tijd andere kernwaarden heeft gekregen over vrijheid, solidariteit, identiteit en religie. Verschillen tussen generaties worden daarbij in kaart gebracht.

Nieuwe ontwikkelingen

Nederland kent historisch gezien een eigen identiteit waarin religieuze tolerantie en solidariteit centraal staan. Net als in de rest van Europa heeft Nederland te maken met nieuwe ontwikkelingen als migratiestromen, maatschappelijke protesten, verharde debatten – denk aan de gele hesjes, de zwartepietendiscussie en het anti-islam-sentiment – en populistische partijen die populairder worden. Bovendien is een omslag zichtbaar naar een participatie-samenleving in de sociale zekerheid en de zorg.

Politiek vertrouwen

Uit de Europese waardenstudie blijkt tevens dat er weinig empirisch bewijs is voor een groeiende polarisering tussen opleidingsgroepen in Nederland tussen 1999 en 2018 wat betreft religiositeit, morele permissiviteit, traditionele genderrollen, intolerantie en sociaal vertrouwen. Dit in tegenstelling tot het politieke vertrouwen, dat onder lager opgeleiden afneemt en onder hoger opgeleiden juist toeneemt.

Leerlingen en hun waarden

Iedere vijf jaar onderzoekt Monique van Dijk-Groeneboer, hoogleraar religieuze educatie aan de Tilburg University, hoe leerlingen van confessionele scholen staan tegenover bijvoorbeeld kerkgang, bidden en godsbeelden. De recente uitkomsten laat zien dat de relevantie ervan afneemt, behalve bij reformatorische en islamitische leerlingen. De waarden die jongeren belangrijk vinden, blijken niet minder sociaal gericht te zijn en inspireren ook leerlingen die zichzelf niet religieus of gelovig noemen. Daarnaast blijken de traditionele taal waarin concepten als religie of zingeving voorkomen niet meer van deze tijd.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie