Naar inhoud

Steeds meer cloud-oplossingen bij organisaties in Nederland

Het gebruik van cloud-oplossingen bij Nederlandse bedrijven en instellingen blijft groeien. Inmiddels maakt 68 procent van de organisaties in Nederland gebruik van een of meerdere software-oplossingen uit de cloud. In 2016 had nog maar 52 procent van deze organisaties een of meerdere cloud-oplossingen in huis. Bij multinationals en de overheid zijn cloud-toepassingen het meest populair. Microsoft is met een marktaandeel van 39,7 procent de grootste leverancier cloud-software.

Analyse van de gebruikersmarkt

Dit leert een onderzoek bij 7.800 Nederlandse organisaties met meer dan 50 medewerkers, dat is uitgevoerd door van het marketingconsultancybureau Smart Profile in opdracht van het platform Dutch IT-channel. Of het nu gaat om een simpele toepassing voor urenregistratie of een cloud-infrastructuur voor de meest kritische bedrijfsprocessen, vrijwel iedere Nederlandse organisatie doet wel iets met de cloud.

Zakelijk gebruik van SaaS-oplossingen

Met een penetratiegraad van bijna 93 procent is het onderwijs de sector waarin het meest gebruik wordt gemaakt van oplossingen met software as a service (SaaS). Dit is te verklaren doordat de online leeromgevingen en leerling-administratiesystemen, waar vrijwel alle scholen gebruik van maken, in de publieke cloud draaien. Verder staan ICT & utilities (79,8%) en de gezondheidszorg (69,1%) bovenaan als het gaat om het gebruik van SaaS-toepassingen. Hoewel de transportsector evenals vorig jaar relatief de minste organisaties laat zien met cloud-applicaties, is de penetratie hier het snelst gegroeid met 4,9 procentpunt naar 54,4 procent. Eenzelfde ontwikkeling is te zien in de bouwsector met een groei van 3,5 procentpunt naar 59,2%.

Meeste applicaties voor kantoorautomatisering

Van alle SaaS-oplossingen die nu gebruikt worden, betreft het grootste deel toepassingen voor kantoorautomatisering (24,7%). Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (22,7%), hetgeen vooral te danken is aan het groeiende gebruik van Office365. HR-oplossingen volgen daarna met 18,8 procent. Vector-specifieke toepassingen gericht op bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg maken 11,5 procent uit van alle gebruikte SaaS-oplossingen.

Microsoft grootste leverancier SaaS-oplossingen

Microsoft is met een marktaandeel van 39,7 procent de grootste leverancier van software uit de cloud. Het gaat hierbij met name om Office365, SharePoint en Exchange. Hiermee laat het bedrijf ten opzichte van vorig jaar een groei zien van 7,6 procentpunt. De plekken 2 tot en met 5 worden respectievelijk ingenomen door AFAS Software (10,2%), Visma | Raet (8,1%), Salesforce (5,9%) en Schoolmaster (5,1%).

Oracle levert in op marketing automation

De analyse van de gebruikersmarkt laat verder zien dat Oracle Eloqua met 31 procent de meest gebruikte oplossing uit de cloud voor marketing automation is. Salesforce Pardot volgt echter kort na Oracle Eloqua: 29,8 procent van de respondenten die een oplossing uit de cloud voor marketing automation gebruikt, geeft aan voor Salesforce Pardot te hebben gekozen. Adobe’s oplossing Marketo (15,3%), Hubspot (13%) en Acton (7,3%) maken de top 5 compleet. Interessant is dat de nummers 3,4 en 5 allemaal zijn gegroeid ten koste van de leider. Vorig jaar was Oracle Eloqua nog bij 37 procent van de respondenten in gebruik. Verder blijkt dat Salesforce Pardot vooral leidend is in de transportbranche en manufacturing. Eloqua wordt relatief veel gebruikt in de retail. Verder is Marketo, na Oracle Eloqua, een sterke tweede leverancier voor de ICT & utilities.

Microsoft Azure marktleider in public cloud

De groeiende populariteit van de cloud uit zich ook in de toenemende adoptie van cloud-capaciteit in het datacenter. Overall is het bijna verdubbeld, van 10,8 procent eind 2017 naar 19 procent eind 2018. In alle branches is een forse toename te zien van cloud-capaciteit die als infrastructure as a service (IaaS) of platform as a service (PaaS) worden afgenomen. De grootste leverancier van public cloud in het datacenter is Microsoft. 79,5 procent van de organisaties die gebruikmaken van cloud-capaciteit geeft aan Azure te gebruiken. Amazon Web Services volgt met 21,7 procent. Als er echter gekeken wordt naar alle organisaties met meer dan 50 medewerkers in Nederland, zien we bij 15 procent van alle locaties Microsoft Azure en bij 4 procent Amazon Web Services. Het verschil tussen Microsoft en Amazon is opvallend groot binnen de publieke sector – overheid, gezondheidszorg en onderwijs.

Analyse van de volledige ICT-markt

De volledige IT-markt bestaat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 72.910 organisaties. Daarvan hebben 3.535 bedrijven meer dan 10 medewerkers. Binnen dit segment zijn de 1.587 belangrijkste partijen in de markt door Smart Profile geanalyseerd. 42 procent van deze organisaties is een independent software provider, 14 procent levert IT-services en 12 procent is een managed service provider.

Naast de hoofdactiviteit hebben organisaties ook andere activiteiten zoals het leveren van cloud-diensten. Zo geeft 8 procent van de organisaties aan dat de hoofdactiviteit cloud solution providing is. In totaal biedt echter 47 procent van de organisaties cloud-diensten aan, voor een belangrijk deel dus als nevenactiviteit. Een goed voorbeeld hiervan is KPN dat als core business het leveren van telecomdiensten heeft maar daarnaast een veelvoud aan ICT-diensten levert, waaronder ook cloud services. Over het algemeen is er steeds meer aanbod vanuit de IT-markt voor cloud services. Een logische verklaring hiervoor is dat er ook steeds meer vraag is naar deze diensten en dat leveranciers hierop inspelen.

Analyse van de cloud service providers

Het lopende onderzoek van Smart Profile onder cloud solution providers heeft inmiddels plaatsgevonden bij 278 organisaties, waarvan de directie of C-level-verantwoordelijke is ondervraagd. Van deze ICT-bedrijven focust 5,8 procent zich exclusief op de enterprise market, 40,6 procent richt zich alleen op de mid-market en 50,4 procent richt zich op beide markten.

Verdeling van IaaS, SaaS, PaaS en co-locatie

Van de ondervraagde cloud solution providers levert 80 procent IaaS-diensten. Bijna een even groot deel (79%) biedt SaaS-oplossingen aan. Verder richt 53 procent zich op PaaS en biedt 36 procent co-locatie-diensten aan. Uitschieters zijn met name te zien bij cloud solution providers die alleen actief zijn op de enterprise market. Hier heeft 88 procent SaaS in het portfolio en geeft slechts 13 procent aan co-locatie-diensten te bieden.

Strategie gericht op cloud only of hybride

Aan de cloud solution providers is ook gevraagd hoe ze hun klanten bedienen en welke strategie ze inzetten voor hun dienstverlening. 40 procent heeft 40 procent een cloud-only-strategie. 23 procent levert alleen diensten vanuit een eigen datacenter. Verder biedt 37 procent een hybride-oplossing, waarvoor zowel eigen als externe capaciteit wordt ingezet. Dit laatste wordt betrokken via bijvoorbeeld Microsoft Azure of Amazon Web Services. Bij externe capaciteit kan het overigens gaan om private cloud, public cloud of om gehuurde servercapaciteit via een extern datacenter. Bij cloud solution providers met meer dan 500 medewerkers is te zien dat enkel een eigen datacenter geen deel uitmaakt van de gekozen strategie en de volledige focus ligt op cloud- en hybride-oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de capaciteit van externe datacenters.

Voor hun strategie over twee jaar verwachten cloud solution providers dat de dienstverlening voor cloud- en hybride-diensten groeit naar respectievelijk 45 en 43 procent. Dit gaat logischerwijs ten koste van oplossingen die volledig uit het eigen datacenter worden aangeboden. Hier kiest naar verwachting over twee jaar nog slechts 12 procent voor. Hieruit kan geconcludeerd worden dat cloud solution providers meer kiezen voor flexibiliteit in de capaciteit die ze kunnen aanbieden met minder risico’s en minder investeringen vooraf.

Omzetgroei in alle segmenten van cloud-diensten

Niet heel verrassend verwachten cloud solution providers, ongeacht in welke marktsegmenten zij actief zijn, dat hun omzet uit cloud-dienstverlening toeneemt. Het gaat hier de komende twee jaar om een omzetgroei uit CSP-activiteiten van maar liefst 13,8 procentpunt.

Microsoft grootste leverancier van cloud-capaciteit

De meeste cloud service providers maken voor het leveren van hun diensten gebruik van Microsoft Azure (56%). Amazon neemt 11 procent van de cloud-capaciteit voor haar rekening. Google volgt op gepaste afstand met 3 procent. Private cloud (26%) wordt veelvuldig ingezet vanuit een multi-cloud-strategie.

Investeringen in datacenter-hardware

Aan de cloud solution providers is ook gevraagd naar hun plannen om te investeren in eigen datacenter-hardware in de vorm van servers, storage en back-up. Daarbij geeft 24 procent aan plannen te hebben voor investeringen in servers. 21 procent is van plan geld te stoppen in storage-oplossingen. Slechts 11 procent kiest voor investeringen in back-up. Een verklaring van de cloud solution providers zelf is dat back-up vaak al wordt aangeboden in een public cloud, waardoor het minder noodzakelijk is hier zelf in te investeren.

Leidende hardware-leveranciers in het datacenter

Als het gaat om de hardware die cloud solution providers gebruiken in het eigen of hosted datacenter, zijn er enkele leveranciers die de markt domineren. Zo zijn de switches die gebruikt worden in het datacenter in 46 procent van de gevallen afkomstig van Cisco. HPE is op dit gebied de tweede leverancier met 22 procent. Juniper volgt met 14 procent als derde partij en de rest van de switches is geleverd door onder meer Dell EMC (6%), Brocade (3%) en Arista (2%).

HPE grootste leverancier van server-hardware

Server-hardware die wordt gebruikt in eigen en of hosted datacenters van cloud solution providers wordt het vaakst geleverd door HPE (38%). In 28 procent van de datacenters staat server-hardware van Dell EMC. Het gat tussen de nummers 1, 2 en de rest van de leveranciers is groot. De derde leverancier IBM mag in 9 procent voor de server-hardware zorgen bij cloud solution providers. De analyse wijst verder uit dat VMware en Microsoft de dienst uitmaken als het gaat om server-virtualisatie in het datacenter. Zo werkt 52 procent met VMware en 22 procent met Microsoft.

Dell EMC leidend in storage-markt

Voor storage in het eigen of hosted datacenter koos heeft 28 procent van de cloud solution providers voor Dell EMC en 25 procent voor HPE. NetApp en IBM volgen met respectievelijk 12 en 9 procent. Het is niet verrassend dat VMware ook in 2018 leidend is geweest op het gebied van storage-virtualisatie. Bij 43 procent van de cloud solution providers wordt op dit gebied gewerkt met dit dochterbedrijf van Dell EMC. De tweede leverancier voor storage-virtualisatie is Microsoft, dat 13 procent van de CSP-markt in handen heeft.

Veeam leidend in back-up-oplossingen

De back-up-oplossingen waar cloud solution providers gebruik van maken in eigen of hosted datacenters zijn voor ruim een derde afkomstig van Veeam. De nummer 2 en 3, Dell EMC en Commvault, volgen op grote afstand met 8 en 7 procent op deze markt.

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie