Naar inhoud

Trendsettende bedrijven stimuleren een duurzame voedselketen

Het belang van een goed functionerend voedselsysteem is meer dan ooit duidelijk geworden tijdens de coronacrisis. Door de COVID-19-pandemie veranderen de behoeftes van consumenten, wijzigen logistieke routes en zoeken mensen naar nieuwe manieren om voedsel te ervaren en daarvan te genieten. Bovendien versnelt de crisis de brede ontwikkeling – mede ingegeven door het Klimaatakkoord en de Europese Green Deals – naar gezond en duurzaam voedsel. Trendsettende bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het vormgeven van een toekomstbestendig voedselsysteem.

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘Buiten de gebaande paden – Wat innovatieve impactondernemingen in de agrifood-sector ons kunnen leren over duurzaam en gezond voedsel’ van accountants- en adviesorganisatie PwC en community Impact Hub Amsterdam.

Impactvolle ondernemingen

“Binnen de gehele voedselketen werken mensen en organisaties aan uitdagingen om het voedselsysteem duurzamer en gezonder te maken”, duidt Bert Graafsma, director agrifood bij PwC. “Circulariteit, korte plus eerlijke waardeketens, eiwittransitie, regeneratieve landbouw, biodiversiteit en technologie zijn belangrijke thema’s. Trendsettende ondernemingen produceren met steeds minder impact op het milieu en het klimaat, met minder verspilling en met meer oog voor dierenwelzijn. Zij zetten dit soort maatschappelijke vraagstukken centraal in hun bedrijfsvoering en streven naar maatschappelijke invloed op basis van een financieel gezond businessmodel. Daarvoor zoeken zij ook steeds meer de samenwerking met grote multinationals. De maatschappelijke gedrevenheid en de innovatiekracht van een impactvolle onderneming worden dan gecombineerd met de schaal, de kennis en de expertise van een multinational. Dat leidt tot win-winsituaties.”

Ontwikkelingen voedselsysteem

“Om een eerste beeld te krijgen van de ontwikkelingen binnen het huidige voedselsysteem, hebben wij deskresearch gedaan. Op deze manier hebben we een overzicht verkregen van trends uit eerdere onderzoeken. Vervolgens zijn er interviews gehouden met negen trendsettende ondernemingen en zijn de voorlopige resultaten daarvan besproken met tien experts uit uiteenlopende delen van het voedselsysteem. Duidelijk is geworden dat als ondernemingen daadwerkelijk impact willen maken, zij moeten denken vanuit de kern van hun organisatie en vooroplopen om die invloed ook daadwerkelijk te realiseren.”

Innovatieve organisatiecultuur

“Ondernemerschap vereist namelijk ruimte voor experimenteren en falen. Om – sociale – innovaties te laten slagen, is het volgens impactvolle ondernemers cruciaal dat intrapreneurs – ondernemende mensen binnen een organisatie – buiten de gebaande paden durven te denken en handelen. Zij moeten zich veilig voelen om te werken aan noodzakelijke veranderingen. Een concrete manier om dit te realiseren is het opzetten van een inhouse-incubator, een aparte locatie om te experimenteren en te innoveren.”

Sociale en ecologische KPI’s

“Om als organisaties gezamenlijk toe te werken naar het creëren van waarde, is het belangrijk één gedeelde taal te creëren waarin duidelijk is wat precies valt onder waardecreatie. Gaat het om winst? Blije consumenten? CO2-reductie? Circulariteit? En wat doe je als deze doelen met elkaar schuren? Ondernemingen moeten concrete doelwitten formuleren en draagvlak creëren binnen de organisatie op de verschillende facetten van waardecreatie. Trendsettende ondernemers raden aan om – naast economische doeleindes – ook sociale en ecologische doelstellingen te waarborgen via key performance indicators (KPI’s).”

Kern van de organisatie

“Om het voedselsysteem duurzamer en gezonder te maken, moet veel gebeuren. De verleiding is dan ook groot om veel verschillende duurzaamheidsprojecten te starten. Trendsettende ondernemers laten echter zien dat de meeste impact wordt gemaakt wanneer elke organisatie positieve impact maakt vanuit de kern van het bedrijf. Met andere woorden, verander liever de huidige manier van werken dan dat je achteraf de schade compenseert. De juiste partners zijn daarbij cruciaal. Op welke klanten richt jij je? Wie zijn jouw toeleveranciers? Met wie ga je projecten doen?”

Hele voedselvoorziening

“Om tot effectieve oplossingen te komen, is het volgens impactvolle ondernemingen cruciaal deze te plaatsen in de context van de gehele maatschappelijke uitdaging. De voedselvoorziening is een complex systeem, waarin alles met elkaar in verbinding staat en dus invloed op elkaar heeft. Als je iets wilt implementeren om aan een duurzaam en gezond voedselsysteem te werken, is het daarom belangrijk stil te staan bij wie er allemaal in het systeem zitten. Zo kun je bepalen hoe jouw acties de rest van het systeem beïnvloeden. De coronacrisis heeft goed zichtbaar gemaakt hoeveel schakels in ons voedselsysteem betrokken zijn om ons eten van grond tot mond te krijgen. Tegelijkertijd heeft de crisis laten zien hoe dynamisch een complex systeem kan zijn. Het sluiten van horecagelegenheden had tot gevolg dat producenten bleven zitten met voorraden en hierdoor financieel in de knel kwamen. Binnen het voedselsysteem kwam daardoor ruimte voor innovatieve initiatieven om producten bij de consumenten te brengen.”

Launching customers

‘Trendsettende ondernemers geven aan dat ze door vroeg in hun groei samen te werken met grotere organisaties sterker kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Een grotere organisatie kan bijvoorbeeld als launching customer – eerste afnemer – van een impactvolle onderneming met een innovatief voedselproduct optreden. Zo wordt aan de ene kant de vraag voor toekomstbestendig voedsel sneller vergroot. Aan de andere kant kan zo’n eerste afnemer geïnspireerd raken door de sociaal-innovatieve werkwijze van de impactvolle onderneming. Vanuit investeerders kan volgens dit principe meer samengewerkt worden om kleine, innovatieve, impactvolle initiatieven financieel te ondersteunen. Banken, stichtingen en private kapitaalverschaffers ontwikkelen dan samen een geïntegreerde propositie voor de verschillende fasen van kapitaalbehoefte. Zo worden risico’s gespreid en de impact versneld.”

Verleiden consumenten

“Impactvolle ondernemers geven aan dat het belangrijk is te erkennen dat je vaak in een niche begint en dat consumenten niet automatisch voor de duurzaamste en gezondste producten kiezen. Wil je een verschuiving realiseren, moet je consumenten daarom stapsgewijs verleiden. Laat consumenten wennen aan nieuwe, innovatieve producten, want uiteindelijk leidt dat tot een toename in het consumeren van gezond en duurzaam voedsel en het bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Ook is het belangrijk te kijken naar wat er in de toekomst noodzakelijk is en juist een voorloper te zijn met jouw aanbod. Creëer meer bewustzijn voor de werkelijke waarde van voeding voor onze gezondheid.”

Veranderen van gedrag

“Het stimuleren van gedragsverandering wordt vaak als taak van de overheid gezien. Trendsettende ondernemers tonen echter de potentie van elke organisatie om mensen te beïnvloeden en zo gezamenlijk te streven naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem. Naast het verkopen van een product of een dienst zien impactvolle ondernemers het vaak als hun missie om consumenten te overtuigen van de noodzaak van verandering. Het gezamenlijk bewerkstelligen van gedragsverandering is bijvoorbeeld mogelijk door samenwerkingsverbanden. Zo ontstaan kruisbestuivingen, leren partijen van elkaar en dagen ze elkaar uit om meer positieve impact te maken.”

Foto: Pexels

Tip: Wil jij jouw merk succesvol neerzetten in het digitale tijdperk? Dan is de post-master-opleiding Strategisch Brand Management wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van modern brand management in het digitale tijdperk en hoe je een sterk merk bouwt.
  • Met de opleiding kun je direct aan de slag met je merkstrategie als fundament voor je organisatiestrategie.

Lees meer over deze opleiding ►

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie