Naar inhoud

Verlies aan biodiversiteit mondiaal amper als risico gezien

Het verlies aan natuur en biodiversiteit wereldwijd wordt binnen ondernemingen nauwelijks beschouwd als een potentieel risico voor de continuïteit van de organisatie. In bedrijven die actief zijn in sectoren waar veel risico wordt gelopen – zoals de bouw, de metaalindustrie en de detailhandel – wordt in iets meer dan 20 procent van de gevallen onderkend dat de verstedelijking, de toenemende ontbossing en de klimaatverandering een gevaar vormen voor het voortbestaan. Nederlandse bedrijven doen het in dit opzicht iets beter. Bij zo’n 30 procent van deze organisaties wordt in de verslaggeving duidelijk gemaakt dat het verlies aan natuur en biodiversiteit een risico vormt.


Bedrijfsrisico’s door de klimaatverandering

Dit kun je opmaken uit het onderzoeksrapport ‘The time has come-– The Survey of Sustainability Reporting 2020’ van accountants- en adviesorganisatie KPMG. Het rapport is gebaseerd op een internationaal onderzoek naar de mate waarin door de grootste ondernemingen in de wereld inzicht wordt gegeven in hun niet-financiële prestaties en de risico’s die door deze organisaties worden gelopen als gevolg van de klimaatverandering. Het onderzoek is in ruim 50 landen uitgevoerd bij de 100 grootste bedrijven in die landen.

Bedreiging voor continuïteit van organisaties

“Biodiversiteit is op de lange termijn essentieel voor het voortbestaan van iedere onderneming”, stelt Danielle Landesz, partner bij KPMG. “Bedrijven zijn afhankelijk van de natuurlijke bronnen en hun ecosystemen – niet alleen voor grondstoffen en productieprocessen maar ook voor het behoud van de kwaliteit van de bodem, de lucht en het water. Het is dan ook van cruciaal belang dat in organisaties de risico's die het verlies aan biodiversiteit met zich meebrengt, worden doorgrond en inzichtelijk gemaakt. Dat geldt overigens tevens voor de impact die de eigen bedrijfsvoering heeft op de biodiversiteit. De snelheid waarmee de wereld haar biodiversiteit verliest, is echter alarmerend. Bovendien verergert de biodiversiteitscrisis – naast de klimaatcrisis – in de komende jaren alleen maar en raakt ondernemingen hard.”

Transparantie in niet-financiële prestaties

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse bedrijven steeds meer inzicht geven in de gevolgen die de bedrijfsvoering heeft op milieu en maatschappij. Bijna 90 procent van de grootste 100 ondernemingen in Nederland geeft in zijn verslaggeving inzicht in de gevolgen van de bedrijfsvoering op hun omgeving en andersom – de gevolgen van een veranderende omgeving op de bedrijfsvoering. Vergeleken met andere landen in de wereld zijn Nederlandse organisaties transparanter in hun niet-financiële prestaties dan andere ondernemingen. Van de grootste bedrijven in andere landen geeft bijna 80 procent inzicht in de gevolgen van de bedrijfsvoering voor de omgeving.

Duurzaamheidsrapportage in jaarverslagen

Bij steeds meer Nederlandse bedrijven maakt sustainability reporting bovendien onderdeel uit van het – financiële – jaarverslag. Bijna 75 procent van de ondernemingen in Nederland heeft tegenwoordig de niet-financiële prestaties opgenomen in het jaarverslag. In 2017 was dit nog 65 procent. “Het relatief hoge percentage Nederlandse bedrijven dat niet-financiële verslaggeving heeft geïntegreerd in het jaarverslag is met name een gevolg de wetgeving van de Europese Unie (EU). Organisaties van openbaar belang – zogeheten public interest entities (PIEs) – met meer dan 500 medewerkers zijn verplicht om in het jaarverslag te rapporteren over niet-financiële aspecten. Dat geldt overigens ook voor de andere landen die hierop hoog scoren.”

Uniforme rapportagestandaard en wetgeving

“Hoewel de EU-richtlijn een aantal verplichte elementen verplicht stelt, is de mate van voorschreven diepgang en detaillering vooralsnog beperkt. Door het ontbreken van een uniforme rapportagestandaard en bijbehorende wettelijke basis, is de vergelijkbaarheid tussen bedrijven nog onvoldoende mogelijk. Daarnaast gaat de groei langzaam van het aantal geïntegreerde verslagen, waarin zwarte, rode en groene cijfers samengaan. Wereldwijd wordt door 15 procent van de organisaties geclaimd een geïntegreerde verslaggeving toe te passen.”

Verificatie informatie door derde partijen

“In Nederland ligt dit percentage met 26 procent wel iets hoger. Nederlandse bedrijven laten hun niet-financiële prestaties steeds vaker verifiëren door een externe partij om de betrouwbaarheid en kwaliteit van gerapporteerde informatie te vergroten. Externe assurance vindt momenteel bij bijna 70 procent van de ondernemingen plaats, een aanzienlijke stijging ten opzichte van het percentage van 61 procent in 2017. In de grootste organisaties in andere landen wordt door ongeveer de helft assurance door een derde partij gevraagd.”

Foto: Pexels

Tip: Wil jij jouw merk succesvol neerzetten in het digitale tijdperk? Dan is de post-master-opleiding Strategisch Brand Management wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van modern brand management in het digitale tijdperk en hoe je een sterk merk bouwt.
  • Met de opleiding kun je direct aan de slag met je merkstrategie als fundament voor je organisatiestrategie.

Lees meer over deze opleiding ►

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie