Naar inhoud

Waardevolle data nog onvoldoende beschermd door organisaties

De voortgaande digitalisering zorgt voor een enorme aanwas aan gegevens. Organisaties wereldwijd beheerden in 2018 gemiddeld 9,70 petabyte aan data. Dat betekent een explosieve groei van 569 procent in vergelijking met de 1,45 PB in 2016. In Nederland is een groei vastgesteld van 768 procent van 0,62 PB naar 5,38 PB. Wereldwijd is 92 procent van de organisaties zich bewust van de potentiële waarde van data en haalt 36 procent er ook al inkomsten uit. In Nederland is dat respectievelijk 88 en 30 procent. Veel organisaties slagen er echter niet in waardevolle gegevens afdoende te beschermen.

Onherroepelijk dataverlies

76 procent van de bedrijven en instellingen had in 2018 te maken met een IT-downtime en 27 procent verloor daarbij gegevens onherroepelijk. In Nederland was dit respectievelijk 83 en 40 procent. Dat dataverlies is bijna tweemaal zoveel als de 14 procent in 2016. In Nederland is zelfs sprake van bijna een verdriedubbeling ten opzichte van de 15 procent in 2016. 35 procent van de organisaties is er overigens sterk van overtuigd dat de voorzieningen voor databescherming voldoen aan de huidige regelgeving. In Nederland is dat 27 procent.

Toekomstige uitdagingen

Maar slechts 16 procent van de organisaties denkt klaar te zijn voor alle toekomstige uitdagingen. In Nederland is dat 13 procent. Zo heeft 45 procent van de ondernemingen wereldwijd moeite om geschikte oplossingen voor gegevensbescherming te vinden voor nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence en machine learning. Die problemen zijn in Nederland zichtbaar bij 42 procent van de bedrijven en instellingen.

Status gegevensbescherming

Dit valt op te maken uit de ‘Global Data Protection Index 2018’ van IT-dienstverlener Dell EMC. Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek onder 2.200 IT-beslissers van zowel publieke als private organisaties met meer dan 250 werknemers in 18 landen en 11 sectoren, uitgevoerd door onderzoeksbureau Vanson Bourne. De onderzoeksresultaten bieden een grondig inzicht in de situatie rondom gegevensbescherming en de volwassenheid van de strategieën voor databescherming.

Waardebesef data

De index toont een grote toename in de gemiddelde omvang van beheerde data in Nederland – van 0,62 PB in 2016 naar 5,38 PB in 2018 – en een sterk besef van de waarde die gegevens hebben. 88 procent van de Nederlandse respondenten erkent de potentiële waarde van data en 30 procent heeft daar al financieel profijt van. Die erkenning is positief, maar toch hebben de meeste respondenten moeite om hun data voldoende te beschermen. Deze combinatie van factoren is zichtbaar in een groot deel van de onderzoekconclusies.

Kostbare downtime

Het enorme volume aan gegevens en hun belang voor de bedrijfsactiviteiten maken databescherming nog uitdagender. Downtime komt vaak voor, maar nog alarmerender is dat steeds meer gegevens daarbij onherstelbaar verloren gaan. 83 procent van de Nederlandse respondenten heeft in 2018 een onderbreking gehad. 40 procent kon gegevens niet herstellen via hun bestaande oplossing voor databescherming. Dat komt neer op bijna een verdriedubbeling van de 15 procent in 2016. Wereldwijd heeft 76 procent last van een onderbreking gehad en is de onmogelijkheid van herstel gestegen van 14 procent in 2016 naar 27 procent in 2018.

Kans op onderbreking

70 procent van de Nederlandse respondenten heeft minstens twee leveranciers voor gegevensbescherming. Wereldwijd is dat 76 procent. Hoewel organisaties wereldwijd in zo’n geval gemiddeld 35 procent meer kans hadden op een vorm van downtime vergeleken met organisaties met een enkele leverancier, hadden Nederlandse organisaties met twee leveranciers gemiddeld juist 10 procent minder kans op onderbrekingen in 2018.

Vormen van onderbreking

De meest voorkomende onderbrekingen voor Nederlandse organisaties met twee of meer leveranciers in 2018:

 • Voor 41 procent is dat een lokale ramp die de organisatie geheel of gedeeltelijk treft met gevolgen voor datatoegang. Wereldwijd is dat 27 procent.
 • Voor 34 procent is dat onherstelbaar gegevensverlies met de huidige databeschermingsmethode. Wereldwijd is dat 29 procent.
 • Voor 31 procent is dat een ransomware-aanval die gegevens ontoegankelijk maakt. Wereldwijd is dat 32 procent.

Kosten gegevensverlies

Hoewel ongeplande downtime van systemen wereldwijd het vaakst voorkomt – 43 procent wereldwijd ten opzichte van 27 procent in Nederland – is het uiteindelijke gegevensverlies veel duurder. Organisaties die daarmee te maken kregen, hadden gemiddeld genomen een downtime van 20 uur in de afgelopen 12 maanden. In Nederland was 21 uur. Dat leidde wereldwijd tot een verlies van gemiddeld 464.138 euro en in Nederland van 426.652 euro. Organisaties die te maken kregen met gegevensverlies verloren wereldwijd gemiddeld 2,13 terabyte aan data en in Nederland 1,44 terabyte, hetgeen wereldwijd een prijskaartje vertegenwoordigt van 877,208 euro en in Nederland van 765.142 euro. Veel respondenten die downtime meemaakten, verklaarden bovendien dat het een grote impact had op onder andere de merkwaarde, het vertrouwen van klanten en de productiviteit van werknemers.

Bewustzijn databescherming

De kosten van gegevensverlies stijgen niet alleen naarmate de omvang toeneemt, maar de bedragen stijgen ook mee met de waarde van de verloren gegevens zelf. Gemiddeld zijn organisaties in de rest van de wereld zich daar vaker bewust van dan Nederlandse organisaties. 69 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan databescherming serieuzer te nemen bij gegevenscategorieën met de grootste financiële waarde. Wereldwijd is dat 81 procent.

Uitdagingen voor gegevensbescherming

Het aantal Nederlandse adopters van gegevensbescherming groeide met bijna 50 procentpunten: van 2 procent in 2016 naar 48 procent in 2018. Wereldwijd is een groei zichtbaar van 9 procent in 2016 naar 57 procent in 2018. Het aantal leaders nam toe met 13 procentpunten: van 0 procent in 2016 naar 13 procent in 2018 en wereldwijd van 2 procent in 2016 naar 12 procent in 2018. Toch blijken de meeste bedrijven het moeilijk te hebben om een oplossing te implementeren die beantwoordt aan al hun behoeften. Een ruime meerderheid van de wereldwijde respondenten (95%) heeft minstens één uitdaging gerelateerd aan gegevensbescherming, in Nederland is dat 94 procent.

Grootste uitdagingen

Voor Nederlandse organisaties de drie grootste uitdagingen:

 1. Voor 45 procent is dat de complexiteit van de configuratie en het gebruik van software of hardware voor gegevensbescherming. Wereldwijd is dat 46 procent.
 2. Voor 43 procent is dat de steeds hogere kosten voor het bewaren en beheren van back-up-kopieën door de snelle datagroei. Wereldwijd is dat 46 procent.
 3. Voor 42 procent is dat het ontbreken van oplossingen voor de bescherming van gegevens bij nieuwe technologieën. Wereldwijd is dat 45 procent.

Nieuwe technologieën

Van de Nederlandse respondenten met problemen om goede oplossingen voor databescherming te vinden voor nieuwere technologieën, heeft 40 procent aangegeven geen geschikte oplossingen te hebben gevonden voor het Internet of Things, 38 procent voor data verkregen met artificial intelligence en machine learning en 38 procent voor containers. Wereldwijd is dat respectievelijk 40 procent, 51 procent en 28 procent.

Toekomstige businessuitdagingen

De uitdagingen als gevolg van opkomende technologieën en de snelle datagroei, beginnen nu pas vorm te krijgen. Slechts 13 procent van de Nederlandse respondenten denkt dat de huidige oplossingen voor databescherming kunnen voldoen aan alle toekomstige businessuitdagingen. Wereldwijd is dat 16 procent.

Veranderingen door cloud

In Nederland is de publieke cloud – infrastructure as a service en software as a service – gegroeid van gemiddeld 29 procent van de totale IT-omgeving binnen organisaties in 2016 naar 41 procent in 2018. Wereldwijd is een groei te zien van 28 naar 40 procent. Bij 97 procent van de Nederlandse organisaties die publieke cloud gebruiken, is het onderdeel van de infrastructuur voor gegevensbescherming. Wereldwijd is dat 98 procent.

Scenario’s gegevensbescherming

De meest voorkomende scenario’s in Nederland voor gegevensbescherming binnen publieke cloud:

 1. Voor 49 procent is dat bescherming van specifieke SaaS-apps. Wereldwijd is dat 40 procent.
 2. Voor 30 procent is dat back-up- en snapshot-services voor de bescherming van in publieke cloud ontwikkelde workloads met gebruik van bestaande applicatiearchitecturen. Wereldwijd is dat 38 procent.
 3. Voor 29 procent is dat back-up- en snapshot-services voor de bescherming van in publieke cloud ontwikkelde workloads met gebruik van nieuwe applicatiearchitecturen. Wereldwijd is dat 41 procent.
 4. Voor 29 procent is dat back-up van on-premises workloads en data. Wereldwijd is dat 41 procent.
 5. Voor 29 procent is dat bescherming van databasemanagement-applicaties in publieke cloud, zoals Cassandra en MySQ. Wereldwijd is dat 36 procent.

Belang uitbreidingsmogelijkheden

Bij het overwegen van oplossingen voor gegevensbescherming in een publieke cloud-omgeving, speelt de mogelijke groei van gegevens een cruciale rol. 64 procent van de Nederlandse en wereldwijde respondenten noemt de mogelijkheid om uit te breiden belangrijk. De impact van infrastructuur of diensten voor gegevensbescherming is volgens 31 procent van de Nederlandse respondenten een vereiste voor schaalbaarheid, terwijl 40 procent het vermogen noemt om diensten schaalbaar af te nemen wanneer publieke cloud-workloads toenemen. Wereldwijd is dat respectievelijk 41 en 40 procent.

Invloed regelgeving

Regelgeving rond de bescherming van persoonlijke gegevens, zoals de Europese General Data Protection Regulation, is relatief nieuw. De daadwerkelijke impact ervan op de gegevensindustrie is dan ook nog niet geheel zichtbaar. Toch krijgt het onderwerp ook in Nederland veel aandacht, want 31 procent van de respondenten noemt regelgeving een van de drie grootste uitdagingen voor gegevensbescherming. Wereldwijd is dat 41 procent.

Boetes voor gegevensverlies

Bovendien is slechts 27 procent van de Nederlandse respondenten ervan overtuigd dat de bestaande infrastructuur en processen voor gegevensbescherming in de organisatie beantwoorden aan de regelgeving in Nederland. Wereldwijd is dat 35 procent. Dat gevoel begint zich ook te vertalen naar de praktijk. 16 procent van de Nederlandse respondenten waarbij de organisatie in de afgelopen 12 maanden te maken kreeg met gegevensverlies of onvoorziene downtime, meldt dat als gevolg daarvan boetes zijn betaald. Wereldwijd is dat 12 procent.

Gegevens essentieel

“Opkomende technologieën als artificial intelligence en het Internet of Things zijn vaak de focus van digitale transformatie in een organisatie, maar de gegevens die dergelijke technologieën genereren zijn essentieel voor hun transformatie”, zegt Beth Phalen, president & general manager Data Protection Division van Dell EMC. “De groei van 46 procent in het aantal Nederlandse adopters van gegevensbescherming en het feit dat de meeste bedrijven nu de waarde van data erkennen, bewijzen dat we ons op de goede weg bevinden naar het beschermen en benutten van data die ons vooruithelpen.”

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie