Naar inhoud

De enorme invloed van de 5G-technologie op de maakindustrie

De vijfde generatie van standaarden en technologie van mobiele telefonie – beter bekend als de afkorting 5G – is niet langer toekomstmuziek, maar de hit van vandaag. Ondernemingen in de maakindustrie doen er goed aan om nu al in pilots toepassingen te testen die met 5G opgeschaald kunnen worden. Maar hoe verandert de maakindustrie door de 5G-technologie in combinatie met bijvoorbeeld artificial intelligence en drones?

Die vraag wordt beantwoord in het onderzoeksrapport ’Making 5G Pay in Manufacturing – How will 5G connectivity and 4IR technologies change manufacturing?’ van accountants- en adviesorganisatie PwC. In het rapport worden de vijf belangrijkste technologiekenmerken in de maakindustrie beschreven die door 5G versterkt worden.

1. Grote bandbreedte, onderhoud en bediening op afstand

“De bandbreedte van 5G is wel duizend keer groter dan van het huidige 4G”, vertelt Bas Weber, partner bij PwC. “Waar machines nu al worden uitgerust met sensoren die informatie versturen, wordt die datastroom straks enorm uitgebreid – net als de analyse ervan – voor continue real-time monitoring. Big data die gegenereerd worden door al die machines leiden tot proces- en productoptimalisaties. Zo kunnen robots nu al via artificial intelligence zelf leren en de eigen werkprocessen verbeteren.”

“De bandbreedte maakt ook de uitwisseling van bewegend beeld op grote schaal mogelijk”, duidt Steven Pattheeuws, partner bij Strategy&, een onderdeel van PwC. “Denk aan de inzet van drones om productiefaciliteiten of technische installaties te inspecteren. Met augmented reality kunnen nieuwe medewerkers op afstand worden ondersteund. De processtappen worden dan gevisualiseerd in een wearable zoals een bril en ervaren personeelsleden kunnen vanuit een backoffice meekijken en adviseren.”

2. Real-time processen met zeer weinig vertraging

“De snelheid van 5G betekent dat het op afstand nemen van beslissingen veel natuurlijker wordt”, stelt Steven Pattheeuws. “Omdat de vertraging zoveel afneemt in vergelijking met 4G – tot wel één milliseconde – kun je bijvoorbeeld vanuit een controlecentrum machines of zelfrijdende voortuigen besturen die honderden kilometers verderop zijn. Ook collaborative robots – kortweg cobots – die zij aan zij met mensen werken, kunnen intuïtiever bestuurd worden.”

“Het moet echter gezegd worden dat ook 5G grenzen kent. Als de verbinding uitzonderlijk betrouwbaar en snel moet zijn zoals bij het op afstand uitvoeren van operaties aan mensen, is een vast netwerk nog altijd beter. Maar voor mobiele toepassingen is 5G een enorme verbetering ten opzichte van 4G. Voor de meeste activiteiten in de maakindustrie voldoet het zeker voldoen.”

3. Hoge beschikbaarheid van connectiviteit binnen de fabriek

“In het onderzoeksrapport raamt een specifiek maakbedrijf de kosten voor de bekabeling van de fabriek op meer dan 3.500 euro per vierkante meter”, licht Bas Weber toe. “Die kosten vallen weg met een mobiel 5G-netwerk. De afwezigheid van bekabeling maakt ook het verplaatsen van een fabriek eenvoudiger. Overigens heeft 5G een heel goede dekking. Met een paar opstelpunten bedien je een hele fabriek, met daarin zoveel op het netwerk aangesloten apparaten als je zou wensen.”

“Verder kan door network slicing – het creëren van afzonderlijke virtuele delen in de netwerkarchitectuur – zowel information technology (IT) als operational technology (OT) optimaal digitaal aangesloten worden”, aldus Steven Pattheeuws.

4. Naadloze en flexibele mobiele verbindingen, binnen de onderneming en naar buiten

“Omdat de kwaliteit van mobiele verbindingen met 5G toeneemt, kunnen maakbedrijven de samenwerking intensiveren”, verklaart Bas Weber. “Denk aan de uitwisseling van gegevens tussen productielocaties en alle machines en systemen daarbinnen, of aan de gegevens van monteurs en andere werknemers die binnen de fabriek en buiten bij klanten aan het werk zijn.”

“Maar ook in de supplychain – met leveranciers en afnemers – kunnen de banden verder worden aangehaald. Voorraden en leveringen kunnen scherper worden gecoördineerd en snel worden verwerkt in gerobotiseerde warehouses. En klanten kunnen een gewenst stukproduct online specificeren dat zonder menselijke tussenkomst direct in productie wordt genomen.”

5. Monitoring tijdens de volledige levensduur van aangesloten goederen

“De servitization van de maakindustrie krijgt met 5G ruim baan”, voorspelt Steven Pattheeuws. “Betalen voor het gebruik van een product in plaats van voor het eigendom wordt eenvoudiger als gebruiksdata real-time, op afstand en voortdurend gemeten worden. Maakbedrijven kunnen vrijuit aan de slag met de ontwikkeling van producten die connected zijn en met 5G neemt het internet of things een hoge vlucht.”

“Binnen de productieomgeving werken maakbedrijven door 5G meer met digital twins – virtuele replica’s van machines of producten”, geeft Bas Weber aan. “Als er in het productie- of onderhoudsproces iets wijzigt aan het fysieke object, wordt die wijziging opgeslagen in de digital twin. Ook simulatie is met zo’n digitale replicatie mogelijk. De grote datastromen die hierbij ontstaan, komen met 5G voor elk bedrijf binnen handbereik.”

Tip: Wil jij jouw organisatie succesvol door de digitale transformatie leiden? Dan is de post-master-opleiding Digitale Transformatie & Leiderschap wat voor jou!

  • In 4 tot 5 maanden leer je alle ins & outs van de digitale transformatie en hoe jij jouw organisatie meeneemt in de hele transitie.
  • Naast de opleiding stel je een plan op voor de digitale transformatie van je eigen organisatie, getoetst door professionals uit de praktijk.
Lees meer over deze opleiding ►
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie