Naar inhoud

De gevolgen van de Brexitdeal voor de marktwerking in Europa

2020 heeft niet alleen in het teken gestaan van het C-woord, want op de achtergrond heeft ook het B-woord gespeeld: de Brexit. Een week voor het einde van de transitieperiode hebben de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) eindelijk een akkoord bereikt over een handels- en samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst voorkomt een terugval op de voorwaarden van de World Trade Organization (WTO) per 1 januari 2021. Dit is een overzicht van de gevolgen van de Brexitdeal voor de marktwerking in Europa.


Geen tarieven en quota

“Met het uiteindelijke akkoord er zeker geen sprake van een zachte landing”, stelt Jan-Willem Thoen, senior director international tax & Brexit lead bij accountants- en adviesorganisatie PwC. “Maar laat ik beginnen met het goede nieuws. De basis van de overeenkomst is handel zonder tarieven en quota als de goederen van oorsprong uit de Europese Unie of het Verenigd Koninkrijk – dus Groot-Brittannië en Noord-Ierland – zijn.”

“Gezien de omvang van de onderlinge handel tussen de continenten is dit een goed startpunt en beter dan het horrorscenario van terugvallen op de voorwaarden van de WTO. Toch verandert de relatie tussen de EU en het VK vanaf 1 januari drastisch. Er ontstaan wel degelijk handelsbelemmeringen en naar verwachting nemen de verschillen in regelgeving de komende jaren alleen maar verder toe.”

Verenigd Koninkrijk als derde land

Het VK geldt door de Brexit vanaf 1 januari 2021 als een derde land voor de EU. Daarmee is het VK geen onderdeel meer van de interne markt en de douane-unie van de EU. Er ontstaan non-tarifaire belemmeringen zoals additionele controles bij invoer en uitvoer en additionele administratieve handelingen. “Het vervoeren van goederen tussen de EU en het VK duurt daardoor langer en leidt tot hogere kosten”, duidt Jan-Willem Thoen.

Bedrijven moeten zich afvragen of de huidige supplychain nog optimaal is door de wijzigingen en additionele kosten.

“Bedrijven moeten zich afvragen of de huidige supplychain nog optimaal is door de wijzigingen en additionele kosten. Een beperkte mate van vereenvoudiging biedt de handels- en samenwerkingsovereenkomst gelukkig wel, onder meer door het erkennen van elkaars authorised economic operator-regimes en het accepteren van bilaterale cumulatieregels voor douanedoeleinden. Dit verzacht het leed in bepaalde sectoren. Additionele kosten treden echter zeker op.”

Tegengaan van oneerlijke concurrentie

Een ander aspect is het tegengaan van oneerlijke concurrentie. De EU heeft voortdurend benadrukt dat een gelijk speelveld belangrijk is als het VK zonder tarieven en quota toegang tot de EU-markt wil. “Dit is vooral van belang om oneerlijke concurrentie tegen te gaan als de Britten en Noord-Ieren voortaan hun eigen regels kunnen vaststellen”, geeft Jan-Willem Thoen aan. “Ook bestaat de mogelijkheid dat zij tot lagere standaarden komen dan de EU of niet meebewegen als de unie haar standaarden verhoogt.”

“Het gelijke speelveld is in de overeenkomst gewaarborgd doordat de partijen in geval van oneerlijke concurrentie bij wijze van sanctie handelstarieven kunnen toepassen op bepaalde goederen. Een duidelijk gevaar is er eveneens. De wet- en regelgeving van de EU en het VK lopen de komende jaren op allerlei terreinen uit elkaar. Door het mechanisme van tarieven opleggen bij het schenden van het gelijke speelveld, hangt het risico van handelstarieven continu boven de markt. Ondernemingen doen er dus verstandig aan eventuele risico’s op dit vlak in kaart te brengen.”

De impact van Brexit

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben op het allerlaatste moment een akkoord bereikt over een vrijhandels- en samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst wordt onder andere voorkomen dat er handelstarieven en quota gelden vanaf 1 januari 2021 bij de wederzijdse handel. Feit blijft echter dat Groot-Brittannië en Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 geen toegang meer hebben tot de interne markt en de douane-unie van de EU. Daarmee is het VK een derde land voor de EU geworden. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het bedrijfsleven, onder andere op het gebied van grensoverschrijdende handel, personenverkeer en data.

Voor een internationaal opererende organisatie is het cruciaal om te beoordelen wat de impact van Brexit en de vrijhandels- en samenwerkingsovereenkomst is op de bedrijfsvoering. Heb je voldoende maatregelen genomen voor de onderdelen van jouw onderneming die het risico lopen door het vertrek van het VK uit de EU te worden verstoord: supplychain, financiën, belastingen, compliance, governance, informatietechnologie, humanresourcesmanagement, juridische zaken, bedrijfsvoering en meer?

Is jouw bedrijf klaar voor de gevolgen van de Brexit?

  • Heb je de impact van additionele douanekosten op jouw marges en omzet geanalyseerd?
  • Hen je vastgesteld hoe verhoogde douanekosten en importtarieven jouw cashflow beïnvloeden?
  • Beschik je over voldoende juridische, fiscale en douane-expertise om met nieuwe wettelijke vereisten om te gaan?
  • Heb je u de nodige registraties, vergunningen en autorisaties aangevraagd en verkregen?
  • Heb je nagedacht over de noodzaak om jouw supplychain en bedrijfsprocessen aan te passen op bijvoorbeeld het gebied van levertijden, opslagmogelijkheden en voorraadniveaus?
  • Heb je geanalyseerd wat de impact van zowel het uittredingsakkoord als de vrijhandels- en samenwerkingsovereenkomst is op jouw medewerkers, zoals expats, immigranten en zakenreizigers?
  • Heb je rekening gehouden met de mogelijke juridische gevolgen als contracten die verwijzen naar EU-bepalingen en directe belastingen als het niet langer van toepassing zijn van EU-richtlijnen?


Gevolgen financiële dienstverlening

Door de zeer beperkte tijd voor de onderhandelingen en de wens van het VK om zoveel mogelijk eigen regelgeving te bepalen, heeft de handels- en samenwerkingsovereenkomst een zeer beperkte reikwijdte. Dat maakt het interessant te bekijken wat er juist niet of nauwelijks in dit zogenoemde dunne akkoord is geregeld. “De nadruk in de overeenkomst ligt op de goederenstroom tussen de EU en het VK en niet zozeer op de zeer omvangrijke handel in diensten tussen beide continenten”, benadrukt Jan-Willem Thoen.

“De meest in het oog springende sector is de financiële dienstverlening. Door de Brexit krijgt The City of London minder toegang tot de EU-markt dan voorheen. Een besluit over equivalence – waarmee een zekere mate van toegang mogelijk blijft – verwachten we de komende maanden. Hetzelfde geldt voor het besluit over de adequaatheid van de Britse en Noord-Ierse databescherming. Dit zijn allebei unilaterale beslissingen waarover niet wordt onderhandeld. Die zijn daardoor uit de overeenkomst gehouden. Beide factoren zijn zeer belangrijk voor het bedrijfsleven.”

Einde vrije verkeer van mensen

De uittreding van het VK uit de EU betekent per 1 januari 2021 ook het einde van het vrije verkeer van mensen tussen deze continenten. In de uittredingsovereenkomst zijn eerder al veel zaken geregeld over bijvoorbeeld de rechten van EU-onderdanen die nu in het VK wonen en vice versa. “Vanaf 1 januari geldt een nieuw regime met immigratieregels voor personen die zich als onderdanen van het VK in de EU willen vestigen of er willen werken”, licht Jan-Willem Thoen toe. “Dat is fundamenteel anders zijn dan voor het begin van dit jaar.”

“Een ander opmerkelijk punt in de overeenkomst is het op veel gebieden niet langer automatisch herkennen van de buitenlandse kwalificaties voor bepaalde beroepen. Bovendien is nu duidelijk dat de Britten en Noord-Ieren niet langer deelnemen aan het Europese studentenprogramma Erasmus. Het geheel overziend wordt het over de grens heen werken van personeel lastiger door veel additionele verplichtingen.”

Continue dialoog over losse eindjes

“Hoewel de opluchting over het bereiken van een akkoord – terecht – groot is, blijft de handels- en samenwerkingsovereenkomst een zeer uitgebreid stuk waarin ook veel zaken – nog – niet geregeld zijn. Er zijn namelijk veel losse eindjes. In de komende jaren is er ongetwijfeld een continue dialoog over gevoelige zaken als de visserij en het gelijke speelveld. Niettemin ligt er nu een overeenkomst die duidelijkheid geeft na viereneenhalf jaar van onzekerheid.”

Foto: Unsplash

Tip: Wil jij de waarde van en voor jouw klanten optimaliseren? Dan is de opleiding Customer Relationship Management wat voor jou!

  • In deze opleiding staan de actuele ontwikkelingen in customer relationship management (CRM) en klantgericht ondernemen centraal.
  • Tijdens de opleiding maak je onder deskundige begeleiding een CRM-plan voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.
Lees meer over deze opleiding
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie