Naar inhoud

De zoektocht naar vrouwelijke talenten in de IT-sector

De beste teamprestaties in de sport worden geleverd door ploegen die gekenmerkt worden door diversiteit. In de gouden tijden van Ajax in de jaren zeventig van de vorige eeuw was Johan Cruijff net zo belangrijk voor het elftal als Piet Keizer. Of Wim Suurbier of Ruud Krol, om er maar een paar te noemen. De verschillende karakters van deze spelers vulden elkaar aan tot een superieure voetbalploeg. Dit beeld kan de oplossing zijn voor de nijpende tekorten aan talenten in de IT-sector, waar de verhouding man staat tot vrouw behoorlijk scheef ligt.

Vrouwelijk potentieel in de IT-sector

De stelling dat teams die gevormd worden door een diversiteit aan persoonlijkheden succesvoller zijn dan eenzijdig samengestelde eenheden, wordt door verschillende onderzoeken onderschreven. Maar op de IT-arbeidsmarkt is de verhouding man staat vrouw 90 versus 10. Daarnaast heerst er een tekort aan talentvolle arbeidskrachten die steeds nijpender wordt. Hoog tijd derhalve verder te kijken dan de bestaande pool aan talenten en vrouwelijk potentieel aan te trekken.

Aandacht voor diversiteit en inclusie

Tijdens de 'IT Diamonds' is daarom veel aandacht geschonken aan diversiteit en inclusie. Het centrale thema van dit evenement, dat georganiseerd is door IT-recruitmentbureau Computer Futures, is ‘Talent Leadership in the Digital Age’. Deze thematiek sluit naadloos aan op de noodzaak van talentontwikkeling van huidig en toekomstig potentieel, waar met name organisaties in de IT-sector mee geconfronteerd worden. Want het glazen plafond dwarsboomt een gezonde ontwikkeling van organisaties in het digitale tijdperk.

Inspirerend leiderschap in technologie

In 2016 is Janneke Niessen uitgeroepen tot de meest innovatieve ondernemer in de IT-sector. Als chief innovation officer bij marketingtechnologiebedrijf Improve Digital is zij het voorbeeld van een vrouw die met haar liefde voor technologie succesvol is in de IT-sector. Daarnaast is ze een ware pleitbezorger voor meer vrouwelijk leiderschap in de technologiesector. Ze is dan ook een van de drijvende krachten achter InspiringFifty, een Pan-Europees programma dat vrouwen wil inspireren leiderschap te tonen in de technologiesector.

Positieve verandering beeldvorming

“Succesvol inspelen op de digitale disruptie eist veranderingen in de IT-arbeidsmarkt. Met het huidige potentieel redden we het niet. We moeten ontegenzeggelijk meer vrouwen betrekken in deze werkzaamheden. Deze transformatie wordt gelukkig gesteund door een positieve verandering van het imago van de technologie”, vertelt Niessen. “Werken in de technologische sector kan namelijk ook betekenen dat jij je bijvoorbeeld actief bezighoudt met Instagram.”

De belangrijkste stelregel voor een innovatieve ondernemer is mensen aan te nemen die slimmer zijn dan jij.

Betere balans tussen mannen en vrouwen

“De noodzaak van een betere balans op de werkvloer tussen mannen en vrouwen krijgt een extra dimensie als je beseft dat de banen van de toekomst nog niet gedefinieerd zijn”, duidt Niessen. “Dit houdt ook in dat wij moeten inzetten op het kweken van belangstelling voor techniek bij alle talentvolle mensen, ongeacht geslacht, godsdienst of culturele achtergrond. Daarom is het zinvol kinderen tussen 5 en 7 te inspireren door stereotiepe rolmodellen te doorbreken van brandweermannen, chirurgen en piloten. Vrouwen kunnen immers net zo goed presteren als mannen bij een brand, in een operatiekamer of in het luchtruim.”

Vroegtijdig inspelen op innovaties

“Succesvolle innovatieve ondernemingen leren ons dat het bijzonder rendabel kan zijn in een vroegtijdig stadium in nieuwe ontwikkelingen te stappen”, leert Niessen. “In die eerste fase is het van immens belang dat je werkt aan de perceptie van potentiële klanten over jouw ideeën en dat je weet op welke wijze je jouw plannen communiceert. Fake until you make it. Dat is mijn credo. Het wil overigens niet zeggen dat deze insteek je toestemming geeft te liegen.”

Digitale tijdperk kent geen limieten

“Angst is overigens een slechte raadgever in het digitale tijdperk”, aldus Niessen. “Er is altijd wel een storm op komst. Los problemen echter op zodra ze zich voordoen. Denk bovendien groter dan groot. De snelheid waarmee ontwikkelingen elkaar opvolgen, leert dat limieten tegenwoordig niet meer bestaan. Maar leer wel nee te zeggen, hoe wanhopig je ook op zoek bent naar opdrachten. Want ja tegen een willekeurige order zeggen, kan je ook geld kosten.”

Neem slimme mensen in dienst

“De belangrijkste stelregel voor een innovatieve ondernemer is mensen aan te nemen die slimmer zijn dan jij”, stelt Niessen. “Zij stellen zowel jou als je bedrijf in staat te groeien. Menselijke beperkingen spelen in dat kader tegenwoordig nauwelijks nog een rol. Want een mens heeft altijd twee gezichten. Zo heb ik ooit een chief technology officer aangenomen. Hij had mij van zijn kwaliteiten overtuigd in het virtuele domein. De echte kennismaking leerde dat hij een blinde man uit Syrië was.”

Er is een wezenlijk verschil tussen een passieve cultuur van gelijkheid en een actieve cultuur van diversiteit.

Teaminspanning centraal in organisatie

“In een gezonde innovatie organisatie staat de teaminspanning centraal”, leert Niessen. “Kijk maar naar Google. Dit bedrijf was zeker niet de eerste die zich op search heeft gestort, maar door de gezamenlijke inspanningen van de medewerkers is het ondertussen wel de allerbeste op dit terrein. En is het zo goed als alleenheerser als zoekmachine. Cruciaal in dit succes is het uitspreken van de waardering voor de individuele teamleden.”

Zoek mensen die kritisch durven te zijn

“Als een ding duidelijk is in de hedendaagse samenleving, is het dat jij je niet moet laten leiden door public relations van je concurrentie”, relativeert Niessen. “Het gras lijkt altijd groener bij de buren. Let dus goed op de informatiebron als de omgeving in kaart wordt gebracht. Maar vergeet vooral niet te leren van je eigen fouten. En durf hulp te vragen. Zoek daarbij naar mensen die een kritische houding durven aan te nemen ten opzichte van jouw uitdagingen.”

Succes vraagt grote inspanningen

“Realiseer je echter wel dat succes niet plotseling komt”, adviseert Niessen. “Grote inspanningen blijven de basis vormen voor succes. Mark Zuckerberg heeft ook jarenlang op zijn zolderkamer geploeterd voordat Facebook een succesvolle onderneming werd. Maar als je een geslaagde innovatie hebt doorgevoerd, vergeet dit succes dan niet te vieren. Bij ons ligt er voor de zekerheid dan ook altijd een fles champagne in de koelkast.”

Diversiteit betere garantie voor succes

Frank van Nistelrooij is senior vice president & global Shell business unit leader bij IT-dienstverlener CGI. Het bewerkstelligen van diversiteit op de werkvloer behoort tot zijn dagelijkse bezigheden, een reis die hij met vallen en opstaan aflegt. Het is zijn stellige overtuiging dat werken met een pluriform team een betere garantie voor succes vormt dan groepen in te zetten die bestaan uit leden met enzelfde achtergrond.

Succes in een teamsport wordt niet alleen bepaald door sportieve kwaliteiten van de individuele spelers maar ook door hun persoonlijke kenmerken.

Actieve cultuur van diversiteit

“Er is een wezenlijk verschil tussen een passieve cultuur van gelijkheid en een actieve cultuur van diversiteit”, leert Van Nistelrooij. Zijn organisatie bestaat inmiddels voor 31 procent uit vrouwen, het management is voor 10 procent vrouwelijk. Het stellen van duidelijke doelen is in zijn ogen een goede manier een betere verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer tot stand te brengen: “Dat zie je aan Shell, waar de board nu voor 20 procent uit vrouwen bestaat.”

Verandering mindset management

“Als je meer vrouwen voor jouw organisatie wil werven, is actief zoeken een noodzaak”, aldus Van Nistelrooij. “Daarbij moet je niet te snel compromissen accepteren en terugvallen in de oude gewoonte te opteren voor die geschikte mannelijke kandidaat die zich aandient. In dit traject dien je vrouwen te beschermen. Het gaat om het veranderen van de mindset van de management. Dit is een proces dat tijd kost. Ook binnen onze organisatie is nog veel te doen aan diversiteit en inclusie. We zijn nog zeker niet op het punt waar we willen zijn.”

Focus richten op de sterke punten

Voormalig hockeyster Kim Lammers heeft als topsporter niet alleen de glorieuze kanten van de sport gezien. De 200-voudig international heeft dan wel een Olympische gouden plak gewonnen in 2012 in Londen, de keerzijde van de medaille leerde ze kennen tijdens de Olympische Spelen van 2004 en 2008. Deze toernooien zag ze als gevolg van respectievelijk een vormcrisis en een ernstige knieblessure aan haar neus voorbij gaan. In die periodes heeft ze wel geleerd haar focus beter op haar sterke punten te richten.

Toepassing van het SATC-model in de sport

Aan de hand van het SATC-model met heldere denkers, winnaars, ondersteuners en motivators verklaart Lammers het succes van de Nederlandse hockeydames in de Britse hoofdstad: “Zo was onze keepster Joyce Sombroek zo’n heldere denker die de spelpatronen van de tegenstander onmiddellijk doorzag. Voor de vertaling van die spelwijze naar onze taktiek is een winnaar nodig. Dat was bijvoorbeeld aanvoerster Maartje Paumen, een winnaarstype pur sang.”

Optimaal gebruikmaken van diversiteit

“Bij de samenstelling van een team is het de taak van een coach rekening te houden met de kwaliteiten van de individuele speelsters”, zegt Lammers. “Daarbij gaat het niet alleen op sportieve kwaliteiten maar ook om persoonlijke kenmerken. Coach Max Caldas koos er daarom bewust voor Maartje Paumen in de directe nabijheid van Joyce Sombroek op te stellen. Door optimaal gebruik te maken van de diversiteit van onze ploeg, heeft de bondscoach ons naar succes geleid. Team is king. Dat heeft Londen ons geleerd.”

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie