Naar inhoud

Een ontleding van de mierenhoop aan diensten van Ant Group

In China is de handel via online kanalen al langere tijd booming business. Opvallend is wel dat je financiële dienstverlening in de voortgaande ontwikkeling van deze sector in toenemende mate tot de kernactiviteiten van Chinese e-commercebedrijven mocht rekenen. Al in 2014 signaleerde ik dat de grote internetspelers in dat land steeds meer op banken begonnen te lijken. De diensten die staatsbanken aanboden aan consumenten waren erg beperkt. Het bestaansrecht van die banken was immers vooral het financieren van de staatsbedrijven. Jack Ma, medeoprichter van Alibaba, sprak ooit de beroemde woorden: ”Als de banken niet willen veranderen, zullen wij ze veranderen.” En zo geschiedde…

Eerder heb je kunnen zien hoe Ant Group is gebouwd op diverse diensten die het vertrouwensprobleem in de Chinese samenleving op moesten lossen. Nu wordt dieper ingegaan op de verschillende onderdelen van die onderneming. Daarbij wordt met name gekeken naar de financiële diensten voor de Chinese markt. Deze diensten worden zo veel mogelijk chronologisch gepresenteerd, om een idee te geven van de ontwikkeling van het bedrijf.

De mierenhoop aan diensten van Ant Group

Online en mobiel betalen – Alipay (2004)

Het ontstaan van Ant Group gaat terug tot 2004, toen Alibaba het online betaalplatform Alipay lanceerde ter ondersteuning van zijn e-commerceplatform Taobao. In 2009 kreeg Alipay ook een mobiele versie: Alipay Wallet. Ant’s online en mobiele betaalplatform is al uitgebreid aan de orde gekomen in een eerder artikel over de organisatie. Daarnaast heb ik diverse artikelen over Alipay geschreven.

Geldmarktfonds – Yu’e Bao (2013)

Zowel Tencent als Ant opende in 2013 een geldmarktfonds waar consumenten hun spaarcentjes in konden storten en vrij op konden nemen. In Ant’s geval was dat Yu’e Bao – hetgeen vertaald kan worden als schatrestanten. Het was heel eenvoudig om het tegoed, dat je in Alipay’s digitale portemonnee had staan en niet direct nodig had, binnen de app over te maken naar Yu’e Bao. Maar het was ook gemakkelijk om je banktegoed door te sluizen naar Yu’E Bao.

Doordat zowel Tencent als Ant met ruim 6 procent een veel hogere rente boden dan de staatsbanken, stroomden de reserves van die banken langzaam leeg en de overheid moest uiteindelijk ingrijpen om te voorkomen dat alle banktegoeden naar de twee internetbedrijven zouden afvloeien. Zo werden de bedragen wettelijk gemaximeerd die per dag en periode overgeboekt mochten worden.

Ondanks deze door de overheid opgelegde beperkingen was Yu’e Bao in 2017 met 250 miljard dollar het grootste beleggingsfonds ter wereld. Tevens was het fonds groter dan alle overige Chinese fondsen in de top 10 samen. Sinds 2017 heeft Yu’E Bao echter flink aan positie verloren door overheidsbeperkingen, teruglopende rentevergoedingen en concurrerende producten.

Yu’E Bao’s volledige naam is Tianhong Yu’e Bao Money Market Fund. Het fonds wordt niet door Ant Group zelf beheerd, maar door Tianhong Asset Management. Daarvan bezit Ant Group wel 51 procent van de aandelen. Volgens Ant Group heeft Yu’e Bao 600 miljoen gebruikers.

P2P-leningen – Zhao Cai Bao (2014)

Niet alle producten van Ant Group waren een succes. Enkele jaren geleden implodeerde de Chinese markt voor peer-to-peer-leningen (P2P-leningen) en Ant’s platform Zhao Cai Bao – dat was opgezet om leningen tussen ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en individuen te faciliteren – ging ten onder toen telecombedrijf Cosun Group z’n schulden niet meer kon aflossen.

Online bank – MYbank (2015)

De Chinese overheid zag halverwege het afgelopen decennium in dat het voor Chinese particulieren en mkb’ers te moeilijk was om een lening af te sluiten, Daarom stimuleerde ze de private sector om eigen banken op te zetten.

In 2015 kwam Ant met een nieuw initiatief: MYbank. De ‘MY’ in MYbank is volgens sommigen een afkorting voor mayi, het Chinese woord voor mier – in het Engels: ant. Anderen beweren dat ‘MY’ voor Ma Yun – de Chinese naam van Jack Ma – staat. Hoe dan ook, de bank werd duidelijk gepositioneerd als ‘bedoeld voor de kleintjes’. Ant Group is voor 30 procent eigenaar van MYbank.

MYbank – formeel luisterend naar de naam Zhejiang E-Commerce Bank Co. Ltd. – bood in eerste instantie leningen voor mensen op het platteland, internet-start-ups en verkopers op haar platforms Tmall en Taobao. Het acceptatieproces voor bedrijven die verkopen via de platforms van Alibaba duurt bij een online aanvraag slechts enkele minuten en Ant’s algoritmes maken daarbij gebruik van de beschikbare data over die handelaren. Hoe goed loopt hun handel? Hoe competitief is hun productaanbod in de markt?

Bovendien kan Ant op basis van kenmerken van ondernemingen die hun leningen wel en niet terugbetalen het risico inschatten en zo bepalen welk bedrag tegen welke rente verstrekt kan worden. Een goede beoordeling is overigens essentieel, aangezien de leningen zonder onderpand verstrekt worden.

Na acceptatie van de aanvraag wordt het bedrag direct overgemaakt. Ant Group noemt dit het 3-1-0 leenmodel: aanvragen worden binnen drie minuten verwerkt (3), binnen een seconde goedgekeurd (1) – die seconde is schijnbaar geen onderdeel van de verwerking – en zonder menselijke tussenkomst (0).

Ook de concurrenten Tencent en Baidu startten in 2015 joint ventures voor online banken, respectievelijk WeBank en Baixin Bank. WeBank bood vooral microleningen voor particulieren en autofinanciering aan en promootte deze via Tencent’s netwerken QQ en WeChat. Net als bij MYbank verbindt Tencent hiermee leners met de achterliggende banken. Baidu werkt op zijn beurt samen met CITIC Bank. MYbank en WeBank groeien al enige tijd harder dan de traditionele banken.

Tot en met juni 2020 had MYbank 29 miljoen kleine ondernemers voorzien van kleine leningen met een gemiddeld bedrag van 36.000 renminbi – zo’n 5.400 dollar. 80 procent van die ondernemers had nooit eerder een banklening afgesloten, hetgeen aangeeft hoe moeilijk het was om financiering via een traditionele bank te krijgen.

MYbank is van plan de komende vijf jaar 10 miljoen kleine ondernemingen op het platteland van China te ondersteunen met 300 miljard renminbi aan leningen. Ze geeft ter promotie vouchers uit waarmee één maand geen rente hoeft te worden betaald.

Vermogensbeheer – Ant Fortune (2015)

In 2015 werd Ant Fortune gelanceerd, een app voor vermogensbeheer die 3.500 fondsen van 170 partners aanbiedt. Yu’e Bao en Zhao Cai Bao vormden ook een onderdeel van de app. In 2017 werden de diensten uitgebreid met Fortune Account waarop derde partijen content en producten konden publiceren.

Creditcard – Ant Credit Pay (2014)

Ant Credit Pay – in China bekend als Huabei, dat staat voor just spend – is een virtuele creditcard die ‘Buy now, pay later’ faciliteert voor consumenten. Sinds 2014 kunnen consumenten op Tmall en Taobao van Alibaba, afhankelijk van hun Sesame Credit-score, maandelijks tot maximaal 7.000 dollar lenen die ze binnen een maand terug dienen te betalen.

Huabei is bedoeld voor kortdurende financiering van consumentenaankopen van een klein bedrag. De gemiddelde lening is daardoor slechts 1.000 renminbi – ongeveer 142 dollar. Meer dan de helft van de Alipay-gebruikers maakt volgens Ant gebruik van Huabei en Ant heeft als doel in 2021 283 miljard dollar aan consumentenleningen te hebben verstrekt.

Consumentenleningen – Ant Cash Now (2015)

Ant Cash Now – in China bekend als Jiebei, dat staat voor just loan – is een platform voor contante consumentenleningen, waarbij de lening direct in het Alipay-tegoed van een gebruiker wordt gestort in plaats van gebruikt dient te worden voor een aankoop, zoals bij Huabei. Het maximale bedrag is ruim 40.000 dollar met een jaarlijkse rente tussen 10 en 20 procent. De gemiddelde lening is echter 700 renminbi – ongeveer 100 dollar – en de gemiddelde looptijd bedraagt 12 maanden.

Via Jiebei en Huabei verstrekte Ant tussen juni 2019 en 2020 500 miljoen leningen. In 2018 beperkte Ant de mogelijkheden van Jiebei na aangescherpte reguleringen vanuit de overheid met betrekking tot leningen. Huabei, Jiebei en de leningen van MYbank vormen samen de CreditTech-divisie van Ant Group.

Kredietwaardigheid – Sesame Credit (2015)

Zhima Credit, ook bekend als Sesame Credit, is een platform dat op basis van big data van Ant en Alibaba Group een betrouwbare kredietwaardigheidscontrole kan uitvoeren. Deze dienst, die regelmatig verward wordt met het sociaal kredietsysteem in China, wordt aan andere financiële dienstverleners aangeboden en ook binnen Alibaba gebruikt als loyaliteitsprogramma. Sesame Credit is al eerder uitgebreid besproken. Dat deed ik overigens ook in 2016 en 2018.

Blockchaintechnologie – AntChain (2015)

Via AntChain biedt Ant zakelijke klanten blockchaintechnologie aan.

Clouddiensten – Ant Financial Cloud (2015)

Via Ant Financial Cloud worden clouddiensten voor financiële instellingen aangeboden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan risicomodellering, gegevensbeheer, beveiliging, blockchaintoepassingen en gezichtsherkenning.

Vermogensbeheer – Yu Li Bao (2016)

Zoals consumenten geld in Yu’e Bao kunnen storten, kunnen handelaren dat in Yu Li Bao – dat staat voor winstrestanten – ook doen met hun winsten. Het voordeel voor een handelaar is dat deze over die bedragen geen belasting hoeft te betalen. Yu’e Bao, Ant Fortune en Yu Li Bao zijn onderdelen van de InvestmentTech-divisie van Ant Group.

Duurzaamheidsspel – Ant Forest (2016)

Ant Forest is een sociaal spel gericht op het terugdringen van CO2-uitstoot. Ant Group beloont gebruikers voor milieubewust gedrag door hen een virtuele boom te laten planten. Als de virtuele boom volgroeid is, plant Ant een echte boom. Ant Forest ontving in 2019 de ‘UN Champions of the Earth Award’. Volgens Ant Group had Ant Forest in 2019 500 miljoen deelnemers, had het reeds 122 miljoen bomen geplant en had het deelnemers 7,9 miljoen ton CO2-uitstoot laten reduceren.

In een Tamagotchi-achtige Ant Farm, een ander spel, kan men met het gebruik van Alipay-diensten een virtuele kip voeren. De virtuele eieren die zo’n kip legt, hebben een bepaalde waarde die gedoneerd kan worden aan goede doelen.

Filantropie – Ant Love (2017)

Ant Love, Ant’s platform voor filantropie, faciliteert donaties aan goede doelen en niet-gouvernementele organisaties via Alipay. Met behulp van blockchaintechnologie geeft Ant beter inzicht in de manier waarop deze organisaties de donaties gebruiken.

Screenshots van de applicaties van Ant Love, Ant Forest en Ant Farm

Ziektekostenverzekering – Xiang Hu Bao (2018)

In 2018 pakte Ant Group een ander gebrekkig marktsegment aan: ziektekostenverzekeringen. Vrijwel alle Chinezen hebben van overheidswege een ziektekostenverzekering, maar de dekking daarvan is beperkt. Chinezen betalen gemiddeld 30 procent van de ziektekosten uit eigen zak en mensen op het platteland zelfs nog meer. Bij ernstige aandoeningen kan dat dus nog steeds een financiële strop betekenen.

Ant kwam met Xiang Hu Bao – dat staat voor wederzijdse bescherming. Dit werd beschikbaar gesteld binnen de Alipay-app. Het is een mutual aid fund waar deelnemers maandelijks een klein bedrag aan betalen – 188 renminbi in 2019, aanzienlijk minder dan bij private verzekeringen – en waar behandelingen voor 100 ernstige ziekten als kanker en Alzheimer uit worden vergoed.

Iedereen die in Sesame Credit minimaal een score van 600 – de defaultwaarde waarmee Sesame Credit start – heeft, voldoet aan een aantal gezondheidscriteria. Val je dan in de leeftijdscategorie 30 tot 60 jaar, dan kun je deelnemen. Oftewel, dat geldt voor iedereen zonder al te hoog risicoprofiel. Bij een uitbetaling, die enkel gedaan wordt als je niet eerder dan 90 dagen na deelname ziek wordt, krijgt Ant 8 procent commissie. De maximale uitkering is 300.000 renminbi.

Na op de vingers te zijn getikt door de autoriteiten wegens het promoten van Xiang Hu Bao als ziektekostenverzekering, benadrukt Ant nu dat het een aanvulling is op publieke en particuliere verzekeringen. Het ontloopt daarmee een aantal regels die voor verzekeringen gelden.

Binnen een jaar had de verzekering 100 miljoen deelnemers, vooral onderverzekerden als bewoners en arbeidsmigranten van het platteland. Ant hoopt volgend jaar 300 miljoen deelnemers te hebben. Andere onderdelen van de InsureTech-divisie van Ant Group betreffen lijfrenteverzekering via Quanminbao (2018) en ziektekostenverzekeringen via Jiankangjin en Haoyibao.

Belangrijkste onderdelen van Ant Group per divisie, bronnen: Ant Group en Bloomberg

Marktplaats

Met het afwerpen van ‘Financial’ in de naam in 2020 positioneert Ant Group zich, net als Alibaba Group, als een platform dat verschillende diensten aanbiedt. In principe is het bedrijf geen echte bank of verzekeraar. De onderneming heeft nauwelijks tegoeden en uitstaande leningen op haar eigen balans staan. Volgens de prospectus is dat slechts 2 procent van het totaal. De fondsen, leningen en verzekeringen die het bedrijf aanbiedt, worden beheerd door andere banken en verzekeraars zoals Tianhong.

Net zoals Alibaba dat doet bij de e-commerceplatforms Taobao en Tmall, reisplatform Fliggy en local services-platform Ele.me, is Ant Group enkel de partij die kopers en verkopers samenbrengt en handel faciliteert. Ant biedt financiële dienstverleners op deze manier een distributiekanaal voor hun producten.

Daarnaast kan het bedrijf zijn artificiële intelligentie inzetten – onder andere voor het vinden van nieuwe klanten – en een kredietwaardigheidscontrole via Sesame Credit uitvoeren, alvorens een lener na goedkeuring direct door te sturen naar een bank. Die bank verstrekt dan de daadwerkelijke lening. Ant wordt dan vervolgens beloond voor het aanbrengen van een kredietwaardige klant via een technology service fee.

Naast de eigen data kan Ant gebruikmaken van data van Alibaba. Samen beschikken de ondernemingen over enorme hoeveelheden gegevens over consumenten en bedrijven die op hun platforms kopen, verkopen en betalen. Hierdoor is er geen ander bedrijf in China dat zo’n goede risicoanalyse kan doen voor verstrekking van financiële producten. En dit lijkt te werken, want ondanks COVID-19 kent slechts 3 procent van de door Ant goedgekeurde leningen een betalingsachterstand. Overigens loopt Ant op deze manier zelf geen risico dat een klant z’n lening niet kan aflossen.

De Chinese overheid reguliert de financiële sector erg strikt. Door de rol van dienstverlener in faciliterende technologie aan te nemen en niet die van financieel dienstverlener zorgt Ant dat de overheid minder bemoeienis met het bedrijf heeft. Zo stelt de overheid minder strenge eisen aan het kapitaal dat Ant beschikbaar dient te hebben op de balans.

Screenshots uit Alipay van een opstartscherm, een scherm met hyperlinks naar onder andere vermogensbeheerproducten en een scherm met verzekeringsproducten

Alipay brengt verkopers een bedrag in rekening voor de betalingen die zij via Ant’s platform ontvangen. Tussen juli 2019 en juni 2020 betrof dat 118 biljoen renminbi – zo’n 17,6 biljoen dollar – aan betalingen. Het aandeel van de vergoedingen voor deze betalingen in de totale omzet van Ant is de afgelopen jaren echter sterk afgenomen. In 2018 hadden deze betalingen een omzetaandeel van 50 procent, in 2019 van 43 procent en in 2020 van ongeveer een derde.

Een groeiend aandeel van Ant’s omzet is inmiddels afkomstig uit de vergoedingen die Ant binnenhaalt voor diensten gerelateerd aan vermogensbeheer, microleningen, verzekeringen en kredietverstrekking. Volgens Ant Group nam 80 procent van de Alipay-gebruikers in 2019 minstens drie van de vijf productcategorieën af van het bedrijf en zijn partners. 40 procent zou alle productcategorieën afnemen.

Ant Group streeft ernaar om het aandeel van de omzet via lokale handelaren en financiële instellingen binnen vijf jaar te laten stijgen tot 80 procent. Deze verschuiving van het omzetaandeel van mobiele betalingen naar andere diensten is belangrijk, gezien de bedreigingen waar het concern mee te kampen heeft. Daar ga ik in een volgend artikel verder op in.

Wil je meer weten over Ant Group’s productportfolio? Luister dan eens naar deze aflevering van de podcast van Tech Buzz China.

Dit is het tweede deel van een reeks artikelen over Ant Group. Eerder verscheen op CustomerTalk:

In het volgende deel wordt ingegaan op de – internationale – investeringen van Ant Group.

Ed Sander heeft als marketingconsultant twee jaar (2011-2013) vrijwilligerswerk gedaan voor goede doelen in Xi’an, China. Hij geeft lezingen, colleges en workshops voor ChinaTalk en schrijft artikelen over digitale innovatie in China. Een aantal keer per jaar begeleidt Ed Sander ondernemers op studie- en inspiratiereizen naar China. Bezoek de website ChinaTalk voor gratis e-books en video’s van lezingen en colleges van deze bijzonder gewaardeerde China-tech-watcher.

Foto’s: Pixabay

Tip: Wil jij met jouw collega’s ook leren van Chinese bedrijven? Dan is een op maat gemaakt kennissessie van ChinaTalk wat voor jou!

 • Aan de hand van de aanpak van toonaangevende ondernemingen in China ondersteunt Ed Sander jou met de ontwikkeling van een nieuw businessmodel.
 • In een voor op maat gemaakte kennissessie wordt dieper ingegaan op de lessons learned in China die relevant zijn voor jouw organisatie.
Lees meer over deze presentaties
Bron: CustomerTalk
0

Reacties

 1. joshua benjamin
  Hallo, heb je een spoedlening nodig of wil je een commerciële lening of wil je een kerstlening? kunt u vandaag contact met ons opnemen via e-mail of WhatsApp? E-mail: joshuabenloancompany@gmail.com
  WhatsApp: +12094402417
  Reageer
 2. Kate moorn
  Goed nieuws voor iedereen, ik ben hier om een getuigenis te geven over hoe ik aan mijn lening kwam. Ik heb vorige week mijn lening gekregen van een bekend en trouw bedrijf en ik ben bereid om elk lichaam te helpen. In eerste instantie heb ik het bedrijf nooit vertrouwd en ik zei dat ik ze gewoon moest volgen om te zien hoe de subsidietransacties ik blijf ze stap voor stap volgen, alles werd interessant en leuk, dus ik vroeg om een lening en ze verleenden het en zodra de transactie is voltooid, het geld is binnen 24 uur overgemaakt. Welnu, mijn advies aan iedereen op het forum is om contact met haar op te nemen via deze e-mail: globalprovissioncompany@gmail.com OF Whatsapp: +380660376104
  Reageer
 3. Kate moorn
  Goed nieuws voor iedereen, ik ben hier om een getuigenis te geven over hoe ik aan mijn lening kwam. Ik heb vorige week mijn lening gekregen van een bekend en trouw bedrijf en ik ben bereid om elk lichaam te helpen. In eerste instantie heb ik het bedrijf nooit vertrouwd en ik zei dat ik ze gewoon moest volgen om te zien hoe de subsidietransacties ik blijf ze stap voor stap volgen, alles werd interessant en leuk, dus ik vroeg om een lening en ze verleenden het en zodra de transactie is voltooid, het geld is binnen 24 uur overgemaakt. Welnu, mijn advies aan iedereen op het forum is om contact met haar op te nemen via deze e-mail: globalprovissioncompany@gmail.com OF Whatsapp: +380660376104
  Reageer
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie