Naar inhoud

Groot tekort aan actuele kennis in Nederlandse organisaties

Bij bijna één derde van de Nederlandse organisaties met meer dan 200 werknemers (30%) geven humanresourcesmanagers aan dat ze geen duidelijke strategie en visie hebben voor de opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers. Ondanks die opvallende afwezigheid van een strategische aanpak van learning & development , beseffen deze managers wel dat ze op die manier allerlei strategische voordelen missen. Een overgrote meerderheid van hen (93%) meent namelijk dat zijn bedrijf of instelling eigenlijk een leerbeleid moet hebben.

Daarnaast blijkt dat in organisaties waar wel een opleidingsbeleid bestaat, de focus in te hoge mate ligt op waarden die niet overeenkomen met de prioriteiten van de – toekomstige – medewerkers. Deze onthutsende conclusies kun je trekken uit de ‘Learning& Development Monitor 2021’, een onderzoeksrapport van leerplatform Studytube dat is gebaseerd op een kwantitatief onderzoek onder 1.129 Nederlanders, waaronder HR-professionals (37%), medewerkers (41%) en leidinggevenden (22%) bij organisaties in Nederland van onderzoeksbureau Motivaction.

Belang van een strategie voor educatie

“Elke organisatie heeft een duidelijke leerstrategie nodig om gezond te blijven en toekomstbestendig te zijn”, zegt Homam Karimi, chief executive officer bij Studytube. De aanwezigheid of afwezigheid van een opleidingsstrategie speelt een cruciale rol in het succes en het aanpassingsvermogen van een organisatie. Op diverse punten scoren bedrijven en instellingen mét een visie op leren en ontwikkelen namelijk opvallend beter, zo blijkt uit het onderzoek.

Investeren in leren en ontwikkelen is investeren in de toekomst van je organisatie. Met een relevant, toegankelijk leeraanbod leid je jouw medewerkers op tot duurzaam inzetbare professionals, klaar voor elke golf van verandering die in de komende jaren iedere branche overspoelt. 47 procent van de HR-managers stelt dat als een organisatie geen duidelijke leerstrategie heeft, deze niet kan inspelen op veranderingen in de markt.

Het ontbreken van beleid op het gebied van learning & development schaadt zo’n organisatie flink in de nabije toekomst. Met name de aanpassingen die nodig zijn in de digitale transformatie – de fase waarin veel bedrijven en instellingen al dan niet tegen wil en dank zijn beland – leiden tot grote zorgen. Zonder kennisontwikkeling op het gebied van data en digitaal op strategisch en tactisch beleidsniveau is de digitalisering gedoemd te mislukken en kan een organisatie niet aanhaken in de nieuwe realiteit.

Jong talent kijkt in eerste instantie naar ontwikkelingsmogelijkheden

62 procent van de HR-professionals werkend bij een bedrijf of instelling dat geen leerbeleid kent, zegt dat als er niet wordt geïnvesteerd in learning & development, de organisatie niet meer in staat is om de benodigde talenten aan te trekken en te behouden. Ruim twee derde van de jongeren tot 35 jaar zegt namelijk veel waarde te hechten aan de mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

“Daarmee laten organisaties belangrijke kansen liggen op het gebied van de employer branding en de werving en selectie van met name jongere medewerkers”, duidt Homam Karimi. “Ik denk dat bij veel leidinggevenden nu de alarmbel afgaat. De resultaten van deze studie bevestigen nog maar eens dat een leerstrategie cruciaal is voor een gezonde organisatie. Elk bedrijf en iedere instelling dient learning & development daarom op te nemen in de strategische agenda voor 2021.”

Opmerkelijke verschillen tussen jongeren en ouderen

Jongere medewerkers hechten opvallend meer waarde aan leer- en ontwikkelmogelijkheden op de werkvloer dan oudere medewerkers. Klinkt dat logisch? Inderdaad, maar veel organisaties handelen daar niet naar en hebben geen gedifferentieerde aanpak in hun beleid voor learning & development. In de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar vindt maar liefst 84 procent het belangrijk dat zijn werkgever educatie stimuleert en ondersteunt. Voor 68 procent is een ruim leeraanbod een indicator voor goed werkgeverschap. Die percentages zwakken zienderogen af naarmate de leeftijd van medewerkers vordert.

Het belang van learning & development voor verschillende leeftijdscategorieën, bron: “Learning & Development Monitor 2021’

Essentiële redenen voor een leerstrategie in organisaties

De HR-verantwoordelijken van organisaties met een goed doordacht leerbeleid structureren ontwikkelplannen rond duidelijke centrale focusgebieden. Dat doen zij met name met als doel om de huidige medewerkers te behouden. 53 procent noemt dat een van de drie belangrijkste motieven. Ook willen zij de talenten van hun medewerkers ontwikkelen (51%) en hun organisatie daarmee profileren als een goede werkgever die graag investeert in het personeel (48%).

Maar er zijn ook enkele opvallende achterblijvende aandachtspunten. Zo beschouwt 64 procent het aantrekken van nieuwe medewerkers niet als een prioriteit uit de top 3. Wellicht willen organisaties in de coronacrisis liever de aanwezige kwaliteit in het personeelsbestand verrijken en niet het aantal mensen op de loonlijst uitbreiden.

De drie belangrijkste overwegingen voor de strategie voor learning & development in een organisatie, bron: ‘Learning & Development Monitor 2021’

Bezuinigingen en HR-beleid gericht op de korte termijn

Vanuit Beeckestijn Business School zien we dat in organisaties heel verschillend wordt omgegaan met learning & development. We constateren twee categorieën: kortetermijndenken en langetermijndenken. Verscheidende organisaties handelen momenteel heel klassiek gericht op de korte termijn en schrappen opleidingsbudgetten. Deze ondersteunen hun medewerkers onvoldoende in de deelname aan opleidingen.

Het gevolg is dat in zulke gevallen medewerkers geen goedkeuring krijgen voor opleidingen en deze op zoek gaan naar een andere werkgever die wel opleidingsmogelijkheden biedt. Bij bedrijven en instellingen waar wel een strategie voor learning & development wordt gehanteerd, leeft maar al te goed het besef dat succesvol kan worden geworven onder deze dolende kenniszoekers.

Een waarschuwing is hier op z’n plaats… De getalenteerde professionals zoeken concreet naar kennis en uitdaging. De mindere goden blijven hangen en vormen de oorzaak dat organisaties onvoldoende presteren.

Organisaties die juist nu in zowel jonge als oudere werknemers investeren

We zien ten opzichte van voorgaande jaren dat tegenwoordig in steeds meer bedrijven en instellingen gericht geïnvesteerd wordt in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling. Humanresourcesmanagement en learning & development spelen in deze organisaties een belangrijke rol. De reden is dat ze daar vooral kansen willen realiseren op het gebied van de noodzakelijke digitale transformatie.

De verantwoordelijke managers van dergelijke organisaties realiseren zich dat daarvoor kennis en kunde in eigen huis aanwezig moet zijn en dat je niet te veel werk mag uitbesteden aan consultants. Digitaal transformeren is op basis van een digitale roadmap je weg kiezen en door vallen en opstaan vooruitgang boeken. Niets doen is namelijk geen optie. Dit is een overzicht van organisaties die veel investeren in medewerkers. Het zijn dan ook prachtige omgevingen om je als werknemer te ontwikkelen.

 • Achmea

Deze financiële dienstverlener, met onder andere merken als Interpolis, Centraal Beheer, Zilveren Kruis en FBTO, investeert onder meer in traineeships voor digitale marketing voor jong talenten en marketingacademies voor hun marketeers.

 • Essent en energiedirect.nl

Deze energieleverancier investeert in programma’s om zijn marketeers meer kennis op het gebied van data en digitaal eigen te laten maken.

 • Samsung

Dit elektronicaconcern investeert in programma’s voor zowel marketeers als salesmedewerkers op het gebied van digitale marketing en digital selling. De verworven kennis wordt direct toegepast op accountniveau.

 • De Heus

Dit diervoederbedrijf wil mondiaal succesvol zijn en investeert in het verhogen van kennis op het terrein van digitale marketing in alle landen waar de organisatie actief is. Dit gebeurt omdat enkel een centrale aansturing van e-commerce en onlinemarketing vanuit Nederland niet werkt.

 • Air France-KLM

Om wereldwijd succesvol te kunnen zijn, investeert deze luchtvaartmaatschappij in het verhogen van de kennis op het gebied van digitale marketing en customer experience in alle landen waar het actief is.

 • VodafoneZiggo

Bij deze aanbieder van kabeltelevisie, internet en mobiele telefonie stimuleren ze medewerkers om zelf controle te nemen over hun persoonlijke ontwikkeling en hanteren ze een all you can learn approach. Een medewerker kan zelf bij een zorgvuldig geselecteerd aantal gespecialiseerde opleiders kiezen welke opleidingen hij wil volgen. Van belang is dat deze kennis ook direct kan worden toegepast binnen de organisatie.

 • Allianz

Deze verzekeringsmaatschappij zet zwaar in op kennisontwikkeling op het gebied van data, digitaal en customer centricity. Tijdens incompanyprogramma’s gaan deelnemers direct aan de slag om de opgedane kennis om te zetten in concrete projecten. De trajecten hebben allemaal een sponsor vanuit de directie. De businesscase speelt hierbij een belangrijke rol.

 • Coca-Cola

Deze frisdrankfabrikant ziet de impact van digitaal op het niveau van trade marketing en accountmanagement. Om de samenwerking met zijn belangrijkste klanten op digitaal niveau te versterken, wordt geïnvesteerd in kennisontwikkeling bij de marketeers en accountmanagers van de organisatie.

 • Zeelandia

Deze grote speler in de markt van bakkerijbenodigdheden wil kennis en kunde op het gebied van digitale marketing versterken in de landen waar de onderneming actief is. Daarom is een internationaal programma gestart om de lokale marketeers verder te scholen op het gebied van onlinemarketing.

Hans Molenaar is directeur van Beeckestijn Business School.

Foto: Pexels

Tip: Wil je echt invloed uitoefenen met jouw onlinemarketingstrategie? Dan is de opleiding Digital Marketing Strategie & Leiderschap wat voor jou!

 • Tijdens de opleiding leer je van echte experts op het gebied van digital marketing de actuele trends en inzichten.
 • Naast de opleiding stel je een strategisch onlinemarketingplan op voor je eigen organisatie, direct geschikt voor implementatie.

Lees meer over deze opleiding

Bron: CustomerTalk
0

Reacties

Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie