Naar inhoud

Aloude visitekaartje nog immer een netwerkinstrument

Het visitekaartje is al eeuwen oud. Ondanks de mogelijkheden die bijvoorbeeld digitale platformen als LinkedIn bieden, heeft het persoonlijke document op stevig papier nog steeds bestaansrecht. Bezoek een congres of een beurs en je kunt getuige zijn van de voortdurende uitwisseling van deze kaartjes met NAW-gegevens. Het instrument wordt dan ook vooral voor het vastleggen van contacten ingezet. Netwerken in het digitale tijdperk gebeurt dus nog steeds met aloude middelen.

Visitekaartje onderdeel netwerken

Dit blijkt uit een recent grootschalig onderzoek in Nederland en België van drukkerij Reclameland. Een eerdere studie van de online drukkerij heeft al uitgewezen dat visitekaartjes nog altijd veelvuldig worden gebruikt. Bijna 8.000 respondenten hebben de poll ingevuld die heeft onderzocht waarvoor klanten deze kaartjes nu eigenlijk gebruiken. In beide landen staat hetzelfde antwoord met stip bovenaan: visitekaartjes worden het meest vaak gebruikt om te netwerken.

Uitwisseling contactgegevens

De respondenten zijn vijf antwoordmogelijkheden voorgeschoteld: “Om te netwerken”, “Voor marketingdoeleinden”, “Visitekaartjes? Wat zijn dat?”, “Nergens voor” en “Iets anders, namelijk..”. Bijna de helft van alle respondenten geeft aan visitekaartjes te gebruiken om te netwerken. De kaartjes worden al sinds de 17e eeuw gebruikt om contactgegevens uit te wisselen. En dat beeld lijkt door de eeuwen heen weinig veranderd. En zeg nu zelf, wie bezoekt er een beurs of een zakelijke bijeenkomst zonder visitekaartjes mee te nemen? Vooral de Belgen lijken zich vast te houden aan dit statement. Zo gebruikt bijna 60 procent van hen hiervoor visitekaartjes.

Ingezet voor marketingdoeleinden

Een kwart van alle respondenten geeft aan visitekaartjes te gebruiken voor marketingdoeleinden. Opvallend hierbij is dat in verhouding meer Nederlanders dan Belgen voor dit antwoord hebben gekozen. In België gebruikt namelijk slechts 15 procent de naamkaartjes voor dergelijke doeleinden. Zijn er dan ook klanten die nergens visitekaartjes voor gebruiken? Ja. Bijna 15 procent van alle respondenten heeft aangegeven geen visitekaartjes te gebruiken. Vooral Nederlanders lijken minder visitekaartjes te gebruiken dan Belgen.

Naamkaartje versus visitekaartje

Toch laat Google zien dat in verhouding meer Nederlanders zoeken op het woord “visitekaartjes drukken” dan Belgen, namelijk 7,5 keer zoveel. Nu heeft België natuurlijk ook minder inwoners, maar dat is slechts 1,5 keer zoveel minder. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de Belgen ook veelal het woord naamkaartje gebruiken in plaats van visitekaartje. Die trend is ook terug te zien in Google. Zo zoekt een Belg 5,5 keer zo vaak op het woord “naamkaartjes drukken” dan een Nederlander. Dat verklaart wellicht ook waarom in verhouding meer Belgen dan Nederlanders de antwoordmogelijkheid “Visitekaartjes? Wat zijn dat?” hebben aangevinkt in de poll.

Papier in het digitale tijdperk

Een klein deel van de respondenten, bijna 10 procent, heeft aangegeven visitekaartjes ergens anders voor te gebruiken. Zo gebruiken de Nederlanders visitekaartjes ook wel als afsprakenkaartje of verhuiskaart. Daarnaast voegt de detaillist het kaartje ook toe bij wijnverpakkingen. Een enkeling gebruikt de kaartjes voor vrienden en familie. Duidelijk is evenwel dat het papieren document langzaamaan aan belangstelling verliest in het digitale tijdperk.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie