Naar inhoud

Artificial Intelligence biedt ruimte voor innovatie en creativiteit

De voortgaande digitalisering zorgt voor structurele veranderingen in het arbeidsproces. Zo bevrijdt binnenkort kunstmatige intelligentie, ook bekend onder de Angelsaksische term Artificial Intelligence (AI), ons brein van procesgericht repetitief werk. Hierdoor kunnen we tijd en kapitaal vrijmaken voor de meest menselijke bezigheden: innovatie en creativiteit. Dit zal leiden tot een revolutionaire verschuiving in arbeidsproductiviteit en een fundamentele herdefiniëring van werk.

De perfecte mens- en AI-werkplaats

Dit is de uitkomst van nieuw academisch onderzoek dat deze week is gepubliceerd door onderzoekers van Goldsmiths, Universiteit van Londen, in samenwerking met IT-dienstverlener IPsoft. Het onderzoek, ‘FuturaCorp: Artificial Intelligence & The Freedom To Be Human’, stelt 'FuturaCorp' voor: de perfecte mens- en AI-werkplaats van morgen.

Automatisering repetitieve taken

Door organisaties de mogelijkheid te bieden repetitieve taken te automatiseren en werknemers in te zetten in functies die meer vaardigheden vereisen, realiseert FuturaCorp volgens het onderzoek een productiviteitstoename van 3,5 keer dat van hedendaagse organisaties. Meer inzicht in hoe AI de creativiteit van mensen kan aanvullen en versterken kan dit cijfer nog verder laten toenemen.

Een baan is een serie taken

Het onderzoek definieert een baan als ‘een serie taken’. Sommige zijn repetitief en procesgericht (deterministisch) en andere vereisen een mens die samenwerkt met machines (probabilistisch). Weer anderen zijn afhankelijk van het soort verbindingen dat alleen het menselijk brein kan leggen, zoals het bedenken van ideeën en het oplossen van complexe problemen (cross-functionele redenering).

Het team van Goldsmiths verwacht dat binnenkort:

 • meer dan 80 procent van deterministische taken door machines zal worden uitgevoerd;
 • probabilistische taken evenredig verdeeld zullen worden door machines en mensen;
 • mensen nog steeds 80 procent van alle cross-functionele redeneringstaken zullen uitvoeren.
 • Onbekende mogelijkheden

  “De echte productiviteitsvoordelen van AI gaan verder dan alleen het automatiseren van bestaande processen”, legt Chris Brauer, directeur innovatie en hoofddocent aan de Universiteit van Londen, uit. “De komst van AI creëert ook volledig nieuwe, onbekende mogelijkheden voor mensen en wat ze kunnen bereiken.”

  “Deze nieuwe configuratie van mensen die samenwerken met intelligente machines zal de bron zijn van duurzame concurrentievoordelen. Dit zal leiden tot FuturaCorp - een Fortune 500-bedrijf met de innovatieve flexibiliteit van een start-up uit Silicon Valley, of een start-up met de IT-kracht van een Fortune 500-bedrijf."

  AI maakt ons menselijker

  Het onderzoek schetst een optimistisch beeld van de toekomst van mensen en verwijst naar vorige automatiseringsgolven waarbij laaggeschoold werk vervangen werd door nieuwe banen die meer vaardigheden vereisten. Het onderzoek voorspelt dat de komst van robots in de werkomgeving ons menselijker zal maken. Zo zullen we in FuturaCorp cruciale menselijke vaardigheden nodig hebben om onze digitale collega's aan te vullen. Het onderzoek benoemt ook vijf voorbeeldbanen die vandaag de dag nog niet bestaan, maar van groot belang kunnen zijn in de mens-en-AI-werkplaats van de toekomst.

  Vijf toekomstige voorbeeldbanen

  Rollen zullen in de komende vijf tot tien jaar sterk veranderen. Nieuwe voorbeelden die naar verwachting zullen opkomen staan hieronder vermeld. Deze lijst zet aan tot nadenken over onze ideeën omtrent werk en beroepen. In de toekomst zijn er misschien geen “functies’ meer, maar is het een set handelingen die een persoon gedurende een werkdag uitvoert.

  Hoofd innovatie: Senior manager die bedrijven navigeert door de komende verandering en disruptie. Technische kennis gecombineerd met bedrijfsstrategie en creativiteit, haalt alles uit probabilistische functies om het bedrijf een nieuwe richting in te laten slaan.

  Informatie-inzichtspecialist: Data-analisten die bedrijven helpen inzicht te krijgen in de grote hoeveelheden data geproduceerd door technologische disrupties. Coaches en technologen die een brug slaan tussen mens en machine via de geproduceerde data.

  Freelance professor: De aanhoudende groei van online opleidingen en de introductie van alternatieve accreditaties leidt tot groei in freelance of onafhankelijke professoren. Interne training en 'cognitieve centra' geven het personeel de ruimte om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

  Technologiemakelaar: Koopadvies en onderhandelingsondersteuning voor afdelingen in een bedrijf om ervoor te zorgen dat alle technologie compatibel is en samenwerkt. Waren voorheen mogelijk sales- of IT-managers.

  Interactionist: Begrijpt en verbetert de gebruikerservaring en verbetert samenwerking en productiviteit tussen mens en machine.

  Inzet menselijke vaardigheden

  “AI creëert nieuwe individuele kwaliteiten die ons aansporen de complexere delen van ons brein te gebruiken”, aldus Chetan Dube, CEO en president van IPsoft. “Als routinewerk geautomatiseerd wordt, kunnen we – en moeten we – onze menselijke vaardigheden inzetten. We moeten doen wat machines niet kunnen en waarschijnlijk nooit zullen kunnen. De toekomst van de samenleving berust op mensen die hogere hersenfuncties aanspreken, kritisch denken en complexe problemen kunnen oplossen."

  Dreigend tekort aan vaardigheden

  Echter, volgens het onderzoek kan de vraag naar de snelle en strategische transformatie van vaardigheden op de korte termijn leiden tot een tekort aan vaardigheden. Het team van Goldsmiths vond weinig aanwijzingen dat universiteiten en opleidingsinstellingen studenten voorbereiden op deze toekomstige verschuivingen. Organisaties richten zich momenteel op interne trainingen, omdat retentie zeer lastig is en veel investering vereist die moeilijk te rechtvaardigen is.

  Organisatorische adaptieformule

  Tot slot ontwikkelde het onderzoeksteam in samenwerking met IPsoft de eerste 'organisatorische adaptieformulie’ voor zakelijke leiders om te beoordelen of hun bedrijf voldoende is voorbereid om de eerste stappen te ondernemen naar een AI-toekomst. De formule beoordeelt een organisatie in verhouding tot de utopische visie van FuturaCorp, en helpt het C-level om vast te stellen welke wijzigingen doorgevoerd moeten worden om het bedrijfsmodel dichter bij haar ideaal te brengen.

  Fundamentele wijzigingen structuur

  “CEO’s moeten bereid zijn opnieuw hun bedrijf vorm te geven om in te kunnen spelen op de productiviteitspotentie van AI”, concludeert Dube. “Die reis begint met fundamentele wijzigingen aan de organisatiestructuur. Wie ze aannemen voor welke functies en hoe ze de nieuwe relatie tussen mens en machine inzetten om efficiëntie en innovatie te maximaliseren.”

  Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van IPsoft.

  Bron: CustomerTalk
  0
  Logo CustomerTalk

  Cookie-instellingen

  CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

  Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

  Accepteren Meer informatie