Naar inhoud

Bedrijfscontinuïteit beter gewaarborgd met vrouwen in het management

Het is een discussie die al jaren loopt. Vrouwen in de boardroom van ondernemingen. Het glazen plafond is een heikel punt in het Nederlandse bedrijfsleven. In Zweden is inmiddels gekozen voor een rigoureuze oplossing. Daar wordt een zogenaamd vrouwenquotum ingevoerd dat bedrijven verplicht zorg te dragen voor een management dat voor 40 procent uit vrouwen bestaat. Het is geen waarborg voor continuïteit van een onderneming, maar wel een aanzet. Want wie de kans op faling voor zijn bedrijf wil minimaliseren, doet er goed aan de genderverdeling van het management onder de loep te nemen. Een overwicht van mannen zorgt namelijk voor een hoger risico op faillissement.

Meer vrouwelijke CEO's in VS

Dat is de verrassende conclusie van de studie “De impact van het individu op een faillissement” van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. “Zou de financiële crisis even hard hebben toegeslagen als de Lehman Brothers de Lehman Sisters waren geweest?” The Economist wijdde vorige maand een artikel aan de vraag. In het stuk getiteld “Sex in the boardroom” merkt het Britse weekblad op dat steeds meer grote Amerikaanse bedrijven vrouwen binnenhalen als managers. Onder meer General Motors, IBM en PepsiCo hebben vrouwelijke CEO's.

Inhaalslag in Nederland en België

Ook in de Lage Landen zijn vrouwen echter aan een inhaalbeweging bezig. Het aandeel van vrouwen in de raden bestuur van de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven in België steeg in 2014 van 12 naar 19 procent, bleek uit een rapport van de adviesgroep Hay. In Nederland steeg het aantal vrouwen in topfuncties eveneens het afgelopen jaar, al was het lichtjes. Zal deze nieuwe generatie vrouwelijke managers het anders doen dan hun mannelijke collega's?

Verband persoonlijke karakteristieken en faillissement

Onderzoekster Anda Anton van Graydon stelde zich die vraag in haar studie, waarin ze op zoek ging naar het verband tussen persoonlijke karakteristieken van managers en de kans op een faillissement. Een van de meest opvallende conclusies uit het onderzoek is dat het aandeel van mannen in managementfuncties gevoelig hoger ligt bij failliete bedrijven dan bij de bedrijven die nog in business zijn. Bij de actieve bedrijven is gemiddeld 70 procent van het bestuur mannelijk. In de failliete ondernemingen lag het mannelijk aandeel op 82 procent. Meer vrouwen op leidinggevende functies, zorgt met andere woorden voor een kleiner risico op faling.

Verschillen vrouwelijke invloed per sector

Daarbij lijkt de ene sector al gevoeliger voor een vrouwelijke touch in het management dan de andere. Onder meer de gezondheidszorg, onderwijs, consultancy en vastgoed tonen grote verschillen in de genderverhouding bij failliete en actieve bedrijven. In de vastgoedsector bijvoorbeeld, is het gemiddeld aandeel van mannen in het management 79 procent. Als we enkel kijken naar de ondernemingen uit deze sector die failliet gingen, ligt het aandeel op 90 procent. De transportsector en bouwnijverheid ondervinden volgens de data dan weer amper tot geen positief effect van meer vrouwen in het management.

Bedrijven hebben baat bij gemengd bestuur

Over het algemeen hebben bedrijven baat bij een gemengd bestuur”, stelt Anton. “Voor alle sectoren geldt dat actieve bedrijven vaker een bestuur hebben waar mannen en vrouwen in zetelen dan failliete bedrijven, waar in de meerderheid van de gevallen één geslacht de plak zwaait. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt bij de risico-aversie van personen. Eerder onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het niveau van testosteron bepalend is voor de hoeveelheid risico's die iemand neemt of accepteert. Mannen hebben een hoger testosterongehalte dan vrouwen, waardoor ze ook vaker bereid zijn om hogere risico's te nemen. Dit kan soms tot slechte beslissingen leiden.”

Samenstelling directie beïnvloedt bedrijfsresultaten

Met onze studie tonen we aan dat de samenstelling van de board of van de managementteams wel degelijk impact heeft op de bedrijfsresultaten”, aldus Max van Dijk, Group Operations Director bij Graydon. “Dit is een belangrijke vaststelling. Bedrijven houden hier best rekening mee bij het samenstellen van hun board en, vanuit risico-perspectief dan, bij het uitbouwen van partnerships met andere organisaties.”

Het onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Graydon.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie