Naar inhoud

Bedrijven moeten maatschappelijke doelen belangrijker maken

In toenemende mate wordt van ondernemingen merkactivisme verwacht. Twee op de drie Nederlanders vinden dat bedrijven maatschappelijke doelen net zo belangrijk moeten maken als winst genereren. Ook vinden veel consumenten dat bedrijven nu te weinig prioriteit geven aan verantwoord omgaan met mens, maatschappij en milieu binnen het bedrijf (44%) en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen buiten het bedrijf (53%).

De druk op bedrijven neemt toe omdat burgers zichzelf er steeds minder voor verantwoordelijk voelen dat het goed gaat met mens, maatschappij en milieu. In 2011 voelde 73 procent zich hier nog in grote mate voor verantwoordelijk, nu is dat gedaald tot 57 procent. De overheid krijgt door de Nederlanders met 80 procent de grootste rol toegedicht, gevolgd door bedrijven met 70 procent. Hier is de afgelopen jaren weinig in veranderd.

Dit valt op te maken uit de ‘Maatschappelijk Imago Monitor 2019’, een rapport van adviesbureau This Is Why dat is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction. De studie is een jaarlijkse meting die sinds 2009 loopt en in februari 2019 is gehouden onder ruim 4.600 Nederlanders. Ook de terugtrekkende overheid maakt dat men het noodzakelijk vindt dat bedrijven meer maatschappelijke taken vervullen. Dit is gegroeid van 43 procent in 2009 naar 51 procent in 2019. Onder burgers is 31 procent zelf bereid meer bij te dragen aan de samenleving als de overheid minder doet.

“Het is wel te begrijpen dat burgers minder maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen”, stelt Bas van Haastrecht, eigenaar van This Is Why. “Ze vinden dat ze zelf al goed hun best doen terwijl ze de afgelopen jaren ook meer op hun bord hebben gekregen, zoals meer mantelzorg, de energietransitie en langer doorwerken. Tegelijkertijd hebben ze het idee dat bedrijven hun verantwoordelijkheid ontlopen of zien ze die opnieuw in de fout gaan. En de politiek lijkt die bedrijven te beschermen binnen kwesties als het klimaatakkoord en de dividendbelasting. Dat motiveert niet.”

Wantrouwen naar bedrijven blijft groot

Terwijl men veel maatschappelijke verantwoordelijkheid aan bedrijven toekent, is het vertrouwen in hun intenties afgenomen. In 2009 wantrouwde 31 procent de goede bedoelingen van bedrijven. Dat wantrouwen is gegroeid tot 47 procent in 2016 en is in 2019 nog steeds 39 procent. Op dit moment heeft maar 12 procent vertrouwen in de goede bedoelingen van bedrijven.

“De verantwoordelijkheid die men aan bedrijven toekent, is altijd al hoog geweest”, aldus Bas van Haastrecht. “Maar de context is sterk veranderd. Er is nu – zeker ook aangejaagd door social media – een veel grotere zichtbaarheid en een besef van de rol van bedrijven in allerlei vraagstukken zoals het ontstaan van de financiële crisis, de negatieve gevolgen van onze consumptiemaatschappij en klimaatverandering. En daarin ziet men nog te weinig verandering.”

Social enterprises worden beter gewaardeerd

Bedrijven krijgen maar een 5,9 als rapportcijfer voor hun maatschappelijke prestaties en zijn sinds 2009 nog niet boven een 6 uitgekomen. Er zijn echter wel grote verschillen. Zo scoren farmaceuten slechts een 4,8, social media een 5,3 en supermarkten een 6,2.

Social enterprises – zoals bijvoorbeeld Fairphone, Kromkommer en Tony’s Chocolonely – scoren als categorie het hoogst met een 7,4. Inmiddels staat 60 procent van de Nederlanders positief tegenover dergelijke bedrijven die maatschappelijke impact voorop stellen en hun winst daaraan ondergeschikt maken.


"Sociale ondernemingen laten zien dat ondernemen echt wel anders kan”, zegt Mark Hillen, bestuursvoorzitter en directeur van Social Enterprise NL. Dit is een organisatie die sociaal ondernemen ondersteunt. “Sociaal ondernemen groeit en steeds meer ondernemers kiezen deze richting. Het helpt dat het publiek de maatschappelijke oriëntatie herkent en waardeert.”

Wij doen het slecht, maar ik doe het goed

De Nederlandse burger geeft zichzelf een 6,9 als rapportcijfer voor het eigen maatschappelijk gedrag. Dat is ruim hoger dan hun medeburgers die een 6,2 krijgen, maar ook hoger dan de overheid (5,9) en de politiek (5,6).

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van This Is Why.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie