Naar inhoud

Bedrijven worstelen nog steeds met bescherming klantgegevens

Een aanzienlijk aantal ondernemingen wereldwijd volgt niet de basisstandaarden voor databescherming en disaster recovery. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de voorlopers op dit gebied, die steeds vaker de cloud inzetten als cruciaal element in het beschermen van de bedrijfscontinuïteit. De hoeveelheid data blijft exponentieel groeien, terwijl dataverlies onacceptabel vaak blijft voorkomen. Zo heeft 30 procent van de organisaties wereldwijd te maken met het verlies van data, waaronder gevoelige klantgegevens.

Databescherming

Dit leert een onderzoek onder 800 IT-professionals uitgevoerd door IT-dienstverlener Unitrends. In de onderzoekresultaten zijn gebundeld in het rapport ‘The State of Cloud & Data Protection 2018’. De studie geeft inzicht in de huidige stand van zaken van databescherming en disaster recovery, plus de houding van IT-verantwoordelijken tegenover het gebruik en de adoptie van cloudoplossingen. Daarnaast geeft het onderzoek adviezen over de implementatie van cloud binnen disaster recovery.

Dataverlies

De hoeveelheid data blijft exponentieel groeien, terwijl het dataverlies onacceptabel vaak blijft voorkomen. 25 procent van de respondenten geeft aan meer dan 100 terabytes aan data te moeten beschermen, een stijging van meer dan 100 procent ten opzichte van 2016. 30 procent van alle respondenten geeft echter aan minstens een deel van de data te zijn verloren. Dat percentage blijft stabiel sinds 2016. Dataverlies blijft duidelijk een probleem voor organisaties.

Disaster recovery

Steeds meer organisaties voeren regelmatig tests voor disaster recovery uit en maken gebruik van secundaire recovery sites. In vergelijking met 2016 geeft 46 procent meer bedrijven aan maandelijkse dergelijke tests uit te voeren. Maar liefst 75 procent van de IT-professionals voert jaarlijkse tests uit. In 2016 was dit nog 64 procent. Bovendien is het aantal organisaties dat geen gebruikmaakt van een secundaire herstellocatie waar kopieën van data worden opgeslagen of hersteloperaties worden gehost met 16 procent gedaald ten opzichte van 2016. Er is echter een stijging van 24 procent zichtbaar in het aantal bedrijven dat een eigen locatie of een dochter- dan wel zusterlocatie gebruikt als secundaire locatie voor disaster recovery.

Cloud

De cloud wordt steeds breder geaccepteerd en ingezet als onderdeel voor back-up en databescherming. Het merendeel van de respondenten vertrouwt de cloud voldoende om het te gebruiken voor databescherming en bedrijfscontinuïteitsoplossingen. 22 procent meer bedrijven ten opzichte van 2016 gebruiken de cloud voor back-up en disaster recovery. Dit is een forse groei in slechts twee jaar tijd. De cloud vervangt legacy mediaoplossingen om back-up-data offsite op te slaan, nu meer respondenten aangeven back-ups op te slaan in de cloud (36%) dan op alle fysieke media, zoals disk-to-tape en verwijderbare tape, gecombineerd (31%).

Acceptatie

De acceptatie van de cloud groeit nu de bezwaren zich focussen op de kosten in plaats van de technische bezwaren. Van de respondenten die aangeven nog geen gebruik te maken van de cloud geeft het merendeel aan dit op korte termijn wel te gaan doen. In 2016 gaf 55 procent van de respondenten nog aan geen plannen te hebben. Het meest gehoorde bezwaar tegen de inzet van de cloud is nu de kostprijs, terwijl de bezwaren voorgaande jaren met name over functionele aspecten gingen.

Adoptiegraad

Middelgrote bedrijven lopen achter in cloud-adoptie. met grote verschillen per branche in het gebruik van de cloud. De adoptiegraad van de cloud verschilt per grootte van de organisatie. Zo blijkt uit het onderzoek dat de adoptiegraad van cloud binnen middelgrote bedrijven respectievelijk 12 tot 18 procent lager ligt ten opzichte van het kleinbedrijf en grote organisaties. Ook tussen branches bestaat verschil in de adoptiegraad, met – niet verrassend – de hoogste adoptiegraad van cloud binnen technologiebedrijven. 68 procent van de technologiebedrijven geeft aan cloud in te zetten voor bedrijfscontinuïteit en doeleinden van disaster recovery.

Best practices

“De resultaten van het onderzoek laten diverse interessante trends zien nu we deze met drie voorgaande jaren kunnen vergelijken”, zegt Joe Noonan, vice president product management & marketing bij Unitrends. “Opvallend genoeg geeft 30 procent van de organisaties aan nog steeds te kampen met dataverlies. Dit percentage blijft consistent sinds 2016. Het is duidelijk dat er nog steeds veel werk te doen is om organisaties te helpen met het succesvol implementeren en benutten van oplossingen voor back-up en disaster recovery plus en best practices. Het is onze verantwoordelijkheid om organisaties te informeren, op te leiden en te ondersteunen met de kennis en technologie die zij nodig hebben om hun data te beschermen en te herstellen.”

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van Unitrends.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie