Naar inhoud

Negatief beeld arbeidsmarkt ondanks groeiende werkgelegenheid

Het aantal werklozen is de afgelopen maanden gemiddeld met 13.000 mensen afgenomen, leren cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Onder 45-plussers, de groep die de afgelopen jaren het lastigst aan een nieuwe baan kwam, is het aantal werkzoekenden het sterkst gedaald. Het totale aantal werkzoekenden in Nederland staat op dit moment op 510.000, hetgeen neerkomt op 5,7 procent van de beroepsbevolking. Maar hoewel het aantal vacatures fors groeit, is slechts de helft van de werknemers en werkzoekenden positief over de kansen op de arbeidsmarkt.

Groei werkgelegenheid

Dit blijkt uit de laatste cijfers van de 'Job Confidence Index' van werving- en selectiebureau Pagegroup. De aantrekkende arbeidsmarkt in Nederland staat niet op zichzelf. In de gehele Europese Unie neemt het aantal banen toe. Sinds het dieptepunt van de crisis, in de zomer van 2013, zijn er volgens de laatste cijfers van de Europese Commissie inmiddels weer 7,9 miljoen arbeidsplaatsen bijgekomen. Met 223 miljoen werkende Europeanen is het totale aantal banen weer op hetzelfde niveau als voor de economische crisis.

Negatieve beeldvorming

Ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt en een dalend aantal werklozen, is het met het vertrouwen van de mensen in de arbeidsmarkt aanzienlijk slechter gesteld. Iedere drie maanden peilt het de recruitmentorganisatie het vertrouwen van de beroepsbevolking in de persoonlijke carrière, de banenmarkt en de economie in het algemeen. Uit dit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de werknemers en werkzoekenden vindt dat de arbeidsmarkt aantrekt.

Verband met berichtgeving

“Dat het vertrouwen van mensen fors lager ligt dan dat je op grond van de feiten en cijfers mag verwachten, hangt sterk samen met de wijze waarop media verslag doen van economische en arbeidsmarkt gerelateerde zaken”, stelt Joost Fortuin, directeur van Page Personnel Nederland. “Ontslagrondes bij grote banken als ING en de Rabobank, en de sluiting van winkelketens als MS Mode en V&D worden breed uitgemeten in de media. En dat is wat de mensen bijblijft.”

Dreigende schaarste aan talent

Fortuin zelf is een stuk positiever: “Wij zien het aantal vacatures enorm toenemen. Kijk bijvoorbeeld naar de bouwsector. Daar was het jarenlang kommer en kwel. Maar dankzij de aantrekkende economie en lage rentestand zit de vastgoedmark enorm in de lift. En dat geldt eveneens voor de meeste andere sectoren. Er is zelfs zoveel vraag naar goede kandidaten, dat er weer een schaarste dreigt te ontstaan. Kortom, op basis van de feiten en cijfers is een groter vertrouwen gerechtvaardigd.”

Belang van voortdurende scholing

Volledig is Fortuin niet in zijn analyse. Hij gaat op de korte en lange termijn voorbij aan het groeiende verschil tussen geschoolde en ongeschoolde werkzoekenden. Deze tendens wordt versterkt door de digitale transformatie van de samenleving. Een transitie, met elementen als internet der dingen, kunstmatige intelligentie en robotisering, die weldegelijk een bedreiging voor traditionele beroepen vormt. Een trend die juist het UWV goed heeft opgepakt met het inzetten van scholingsvouchers voor kansrijke beroepen.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie