Naar inhoud

Belang van permanente educatie wordt steeds meer ingezien

De stroomversnelling die de digitale transformatie heet, noodzaakt organisaties meer aandacht te besteden aan de permanente educatie van hun medewerkers. Die noodzaak zien we terug in het opleidingsprogramma van bedrijven en instellingen. In 2015 bood 85 procent van de bedrijven cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Bij dit midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen.

Cursussen en evenementen

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het ‘Onderzoek Bedrijfsopleidingen’. Met 82 procent bleef het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbood – ondanks de toename – wel nog duidelijk achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven met respectievelijk 95 en 98 procent. Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Mannen versus vrouwen

In 2015 nam per bedrijf iets minder dan de helft (47%) van de werknemers deel aan een cursus. Daarbij nemen vrouwen minder vaak deel aan cursussen dan mannen: 39 tegenover 58 procent. Dit verschil is het grootst bij kleine bedrijven. Hier volgde 38 procent van de vrouwen een cursus, tegen 58 procent van de mannen. Met het toenemen van de bedrijfsomvang neemt dit verschil echter af. Terwijl het aandeel mannen nagenoeg gelijk blijft, stijgt het percentage vrouwen dat aan cursussen deelneemt naarmate het bedrijf meer werknemers telt. Binnen grote bedrijven – van 250 of meer medewerkers – gaan vrouwen evenveel op cursus als hun mannelijke collega’s (56%).

Verschillen per sector

In totaal bood 76 procent van alle bedrijven de medewerkers interne of externe cursussen aan. Bedrijven in de delfstoffenwinning deden dit met 95 procent het vaakst. Ook in de energie- en watersector gebeurde dit bij iets meer dan negen op de tien bedrijven. In de horeca ging personeel het minst vaak op cursus. In die sector wordt bij 60 procent van de bedrijven opleidingen aangeboden..

Uiteenlopende cursuskosten

Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld per cursusdeelnemer 1.100 euro uit. Bij bedrijven in de delfstoffenwinning waren de deelnamekosten per cursist veruit het hoogst: gemiddeld 2.400 euro. Ook bedrijven in de financiële dienstverlening gaven per cursusdeelnemer bovengemiddeld veel uit: 1.900 euro. Dat is flink meer dan in de horeca, waar deze kosten gemiddeld 700 euro per deelnemer bedroegen. Twee andere sectoren waar bedrijven hier minder dan gemiddeld aan spendeerden, zijn transport en bouw.

Beroepsspecifieke vaardigheden

Bij 62 procent van de bedrijven zijn cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden. Deze cursussen worden het vaakst gegeven in de delfstoffenwinning; 84 procent. Bij bedrijven in de horeca zijn cursussen veel minder beroepsgericht dan in de andere sectoren en ligt dit aandeel op 30 procent. De horeca besteedt meer aandacht aan cursussen die gericht zijn op klantgericht werken en werken in teamverband.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie