Naar inhoud

Belangrijke taak voor bedrijfsleven in beleving van privacy

“Een belangrijke taak in de beleving van privacy en persoonsgegevens is weggelegd voor het Nederlandse bedrijfsleven. De consument ziet dat data-uitwisseling onderdeel is van de moderne economie, maar heeft nog niet het gevoel hier zelf voldoende van te profiteren. Een balans tussen de consument en bedrijfsleven is cruciaal voor een gezonde data-economie. Op dat vlak is voor organisaties nog werk aan de winkel. Wij zijn blij dat veel organisaties bezig zijn geweest met de voorbereiding op de AVG en daarmee privacy bovenaan hun agenda hebben gezet. We zijn op de goede weg.”

Dat stelt Diana Jansen bij de presentatie van de ‘Privacy Monitor 2018’. Zij is directeur van DDMA, de branchevereniging voor data en marketing. De monitor is een tweejaarlijks onderzoek naar de houding van de Nederlandse consument met betrekking tot persoonlijke gegevens en privacy. De hoofdconclusie is dat de data-economie zoals die nu bestaat nog verre van duurzaam is. De Nederlander maakt zich zorgen om privacy, maar handelt tegenstrijdig. Vertrouwen, transparantie en controle blijken essentieel voor de relatie met bedrijfsleven.

Privacy en persoonsgegevens

Privacy is een mondiaal thema en daarom is de tweede editie van het onderzoek uitgevoerd in 10 landen: Australië, Argentinië , Canada, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Singapore, Nederland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten Amerika. In Nederland draagt DDMA met dit onderzoek, uitgevoerd in november 2017 door marktonderzoeksbureau Foresight Factory onder 1.047 Nederlanders, bij aan het debat over data en privacy in de samenleving. Het onderzoek levert vier belangrijke uitkomsten op.

Conclusie 1: 65 procent maakt zich zorgen en 78 procent zegt meer controle te willen

Het onderzoek toont dat voor 65 procent van de Nederlanders online privacy een groot punt van zorg is. 78 procent zegt ook meer controle te willen hebben over de persoonsgegevens die met bedrijven gedeeld worden en hoe deze bewaard worden. Een internationaal perspectief: Nederland is het minst bezorgd. De meest bezorgden bevinden zich in de VS (80%) en Spanje (79%) als het om online privacy gaat.

Conclusie 2: volgens 80 procent profiteert het bedrijfsleven meer van de gegevensuitruil

De Nederlander is ontevreden over de meerwaarde van de informatie-uitruil. 80 procent vindt dat het bedrijfsleven meer profiteert van de ruil en 57 procent is ontevreden over wat aan diensten wordt teruggekregen. Wel is meer dan de helft van Nederlanders (53%) bewust dat men leeft in een data-economie, waar het online delen van persoonlijke informatie een onderdeel van is.

Conclusie 3: vertrouwen en transparantie cruciaal voor toekomst relatie bedrijfsleven en consument

Voor het slagen van de data-economie is het van belang dat de relatie tussen bedrijfsleven en consument verstevigd wordt. Vertrouwen en transparantie zijn essentiële factoren voor consumenten in de overweging om gegevens met bedrijven te delen. Gevraagd naar een top 3 van de belangrijkste factoren om persoonlijke gegevens te delen, geeft 51 procent aan dat het vertrouwen in een organisatie het belangrijkste is. 79 procent vindt het belangrijk dat organisaties transparant zijn over de manier waarop gegevens worden verzameld en gebruikt.

Conclusie 3: opkomst van de pragmaticus, relatief bezorgd maar wel bereid gegevens uit te wisselen

Het onderzoek maakt onderscheid tussen 3 typen consumenten: de scepticus, de pragmaticus en de onbezorgde. In Nederland is de groep pragmatici (39%) met 5 procentpunten gegroeid ten koste van de sceptici en de onbezorgden. Vergeleken met de 9 andere markten kent Nederland het hoogste percentage onbezorgden (35%) en het laagste percentage pragmatici (39%). De sceptici schommelen in alle landen tussen de 16 en 27 procent. In Nederland is dit 26 procent.

Het onderhavige onderzoeksrapport kun je downloaden op de website van DDMA.

Bron: CustomerTalk
0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie