Naar inhoud

Besturing organisaties geremd door negatief mensbeeld

Veelal wordt aangenomen dat management accounting en controlsystemen in organisaties nodig zijn om te voorkomen dat werknemers opportunistisch handelen en voornamelijk hun eigen belangen behartigen. Daarmee gaan veel organisaties, maar ook onderzoekers, te kort door de bocht. Dit negatieve mensbeeld belemmert de besturing van organisaties. Voor Ivo De Loo is dit de reden een zoektocht te starten naar de persoonlijke verhalen.

Managementinformatie

De Loo heeft met zijn oratie vorige week officieel zijn ambt als hoogleraar aan Nyenrode Business Universiteit aanvaard. Met zijn Leerstoel Management Accounting en Control beoogt hij een meer persoonlijke benadering van management accounting en control, en het onderzoek daarnaar, tot stand te brengen. De vakgebieden behelzen het leveren van informatie aan het management van een organisatie om strategische, tactische en operationele beslissingen te nemen, en een organisatie te besturen.

Negatief mensbeeld

In zijn oratie heeft De Loo aangegeven dat werkgevers, maar ook onderzoekers, er te gemakkelijk van uitgaan dat werknemers zich niet automatisch willen inzetten ten dienste van de organisatie. “Dit komt volgens mij door de invloed van aannames over menselijk gedrag uit bepaalde economische theorieën, die in management accounting- en controlonderzoek langzaam maar zeker gemeengoed zijn geworden.”

Ondermijning creativiteit

De Loo is van mening dat we misschien wel doorgeslagen zijn in de gedachte dat 'meten weten is', en dat er daarom zoveel mogelijk gekwantificeerd en gemonitord moet worden in organisaties. "Organisaties willen uiteraard daar waar dat kan risico’s wegnemen, wat een extra reden is om het gedrag van werknemers in kaart te brengen. Dit kan echter op gespannen voet komen te staan met de zingeving die werknemers halen uit, en de betekenis die zij geven aan, hun werk. Als de hele organisatie ingericht is op het voorkomen van incidenten, wordt waarschijnlijk veel creativiteit en innovativiteit ondermijnd.”

Ontregelen systemen

Als management accounting en controlsystemen de activiteiten van werknemers teveel 'dichtregelen', gaan zij zich juist opportunistisch en egoïstisch gedragen, zo wijst onderzoek uit. De Loo roept organisaties daarom op om zichzelf af te vragen of ze niet teveel vastgelegd hebben in de bedrijfsvoering. “Er kan bijvoorbeeld gekeken worden of regels omtrent kledingvoorschriften, procedures over werktijden, inklokken, uren schrijven en vaste werktijden niet de beoogde doelen voorbijstreven.” Hij pleit daar waar dat kan voor het 'ontregelen' van systemen om de capaciteiten van werknemers beter te benutten. “Je ziet vaak dat er dan in groepen vanzelf cohesie ontstaat en zelfcorrigerend gedrag optreedt.”

Beoogd onderzoek

De Loo wil met name gaan onderzoeken hoe werknemers hun werk zelf ervaren en hoe zij hierop reflecteren. “Ik wil daar vooraf zo min mogelijk aannames over doen. Wat zijn de concrete ervaringen en belevenissen van werknemers rond management accounting en control? Welke spanningen en dilemma’s ervaren zij als zij onder druk komen te staan door bijvoorbeeld te stringente 'performance targets'? Hoe proberen zij dan toch betekenis te geven aan hun werk? Wat als dat niet lukt, of juist wél lukt? Ik ben ervan overtuigd dat deze verhalen, over het dagelijkse reilen en zeilen binnen organisaties, op termijn een meer persoonlijke en humanere benadering van management accounting en control tot stand kunnen brengen.”

De oratie van prof. dr. Ivo De Loo kun je downloaden op de website van Nyenrode.

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie