Naar inhoud

Beurzensector in Nederland vertoont licht herstel

Ondanks een lichte afname van het aantal vak- en publieksbeurzen in 2014, trekt de evenementenmarkt in Nederland weer voorzichtig aan. Een kleine toename van het aantal bezoeken is zichtbaar en vorig jaar zijn ook weer meer vierkante meters verhuurd. Wel zijn de bezoekers nog voorzichtig met het trekken van de portemonnee, want in totaal is minder uitgegeven. Desondanks is weer een positieve lijn zichtbaar.

Analyse Nederlandse beurzensector

Dit leert het onderzoeksrapport “Beurzen Monitor”. Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Respons in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA. In het rapport zijn de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen opgenomen. Daarnaast bevat de publicatie een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en consumentenbeurzen in Nederland.

Minder beurzen, meer bezoekers

In 2014 hebben er minder vakbeurzen op de kalender gestaan. Het aantal is daarentegen wel gelijk aan 2012. Het aantal publieksbeurzen is in 2014 ten opzichte van 2013 ook gedaald, maar blijft wel hoger liggen dan in 2012. Het aantal vakbeurzen blijft in de periode van 2008 tot en met 2014 vrij constant, met uitzondering van het dramatische jaar 2011. Publieksbeurzen vertonen sinds 2011 een opgaande lijn, na de significante klap die is opgelopen in 2010.

Meer internationale vakbeursbezoeken

Het rapport toont dat het contrast tussen vak- en publieksbeurzen groot is. Vakbeurzen hebben een erg moeilijk jaar achter de rug en zien het aantal bezoeken en de bijbehorende bezoekersbestedingen flink dalen. Enige uitzondering zijn de internationale vakbeurzen. Dergelijke evenementen zijn meer georganiseerd en hebben ook meer bezoekers welkom mogen heten.

Bezoekersaantallen publieksbeurzen stijgen

Publieksbeurzen daarentegen hebben een erg goed jaar achter de rug. Ze hebben meer bezoeken gekend en hebben meer exposanten getrokken. Bovendien hebben deze beurzen de bezoekersbestedingen omhoog zien gaan. Na twee slechte jaren is die groei ook broodnodig. De komende jaren moet uitwijzen of die groei eenmalig is geweest, of dat het medium weer populairder is geworden.

Voorzichtig herstel zet door

Het voorzichtige herstel van beurzensector zet door”, stelt Riemer Rijpkema, directeur van CLC-VECTA, verheugd. “Dit nieuwe rapport laat duidelijk de bewegingen in de markt zien, effecten die zichtbaar zijn in bezoekersaantallen, het aantal beurzen, de internationale en regionale activiteiten. Het is een duidelijk instrument om een verfijnder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de beurzenmarkt in Nederland.”

0
Logo CustomerTalk

Cookie-instellingen

CustomerTalk maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Accepteren Meer informatie